sekretariat Nekomentované

7.kurz FIATA Diploma pokračuje

Pokračujeme v 7. akreditovanom kurze  Zasielateľstvo-Špedičný expert FIATA Diploma.
Dňa 6.12.2022 mal prednášku v rámci modulu „Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana“ Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.

Kurz je organizovaný Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR.

sekretariat Nekomentované

Odborná konferencia ZLZ SR 2022 sa konala 3.11.2022 v Šamoríne

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 3. novembra 2022  bolo prítomných 108 účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili účastníci kurzu FIATA Diploma, ktorý organizuje ŽU v Žiline, študenti stredných odborných škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Konferenciu otvoril Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-39

Odborné a komerčné prednášky, ktoré odzneli počas konferencie:

POST BREXIT Rastislav Vysocký, Prosman a Pavlovič, Advokátska kanc., s.r.o.

Balík mobility EÚ v cestnej doprave-zhrnutie a dopady- Marek Hudec, MDV SR

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-8

Možný dopad pripravovaných zmien režimu práce vodičov nákladnej dopravy a jeho    kontroly na logistiku – Jozef Gnap, ŽU v Žiline, FPEDAS

Zmeny pri prepravách nebezpečného tovaru platné od 1.1.2023 – Ivan Pobjecký, MIND IP

Plán vývoja IT systémov v colnej oblasti 

HHLA PLT New Adratic Gateway for Slovak Customers – Dominik Landa, HHLA              International GmbH

DCT Gdańsk – brána pre slovenské cargo dnes a zajtra – Adela Kurecková, DCT Gdańsk

Služby RENOMIA v aktuálnej ekonomickej situácii pre zasielateľov, dopravu a          logistiku- Renata Hofferová a Richard Rebroš

Intermodálna preprava – Rastislav Cenký, Maroš Dušička, odbor stratégie MDV SR

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-30

Na záver prebehla  panelová diskusia na hlavnú tému :„ Intermodálna  a námorná preprava“,  ktorú moderoval Stanislav Michalička ml.

Panelovej diskusie sa zúčastnili:    

Boris Schusnix (lodiar Evergreen / agent Euromar)

Štefan Esztergályos (intermodálny operátor Metrans

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-38

                    

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2022 splnila svoj účel a účastníci získali nie len cenné informácie, ale aj nové kontakty.

Poďakovanie patrí všetkým prezentujúcim a sponzorom.

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-4

sekretariat Nekomentované

Riadne zhromaždenie členov sa konalo 2.11.2022 v Šamoríne

Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 2.novembra 2022 v popoludňajších hodinách v priestoroch hotela X-Bionic v Šamoríne. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z 20 spoločností, ktoré sú riadnymi členmi ZLZ SR, zástupcovia 6 spoločností, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ a hostia.

Zhromaždenie členov ZLZ SR 02.11.2022-12

Správu o činnosti Zväzu za rok 2022 predniesol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. V rámci programu riadneho Zhromaždenia členov ZLZ SR odznela Správa o hospodárení za 2021 a za obdobie 1.-9.2022, ktorú predniesla predsedníčka revíznej komisie pani Mária Csizmadiová a návrh na rozpočet 2023 .  Pričom výška členského príspevku zostáva  bez zmeny :  690.- EUR/rok pre riadnych členov ZLZ SR ,  200.- EUR/rok pre pridružených členov a školy bez poplatku.

 

 

Tak ak ako každý rok, boli opäť ocenené študentské práce za rok 2022:

  1. miesto : Samuel Francisty , Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen

Téma: Preprava sypkých materiálov

  1. miesto : Michaela Michlíková , Stredná odborná škola dopravná, Trenčín

Téma:  Vnútroštátna preprava zásielok

  1. miesto : Jakub Žubretovský, Stredná priemyselná  škola dopravná, Košive

Téma: Preprava tovaru v leteckej doprave

Zhromaždenie členov ZLZ SR 02.11.2022-9

Zhromaždenie členov ZLZ SR 2022 po krátkej diskusii prijalo uznesenie, ktoré predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Anton Šnegoň.

Zhromaždenie členov ZLZ SR 02.11.2022-16

Po skončení oficiálneho programu sa uskutočnilo spoločenské posedenie s večerou, kde pokračovala neformálna diskusia.

Celý zápis z riadneho zhromaždenia členov ZLZ SR nájdete  TU

sekretariat Nekomentované

Zasadnutie železničnej sekcie pri ZLZ SR v Jasnej

Zasadnutie sekcie železničnej prepravy pri ZLZ SR sa konalo  20. októbra 2022 v hoteli Grand v Jasnej ako sprievodná akcia k Obchodnému roku 2023, ktorú organizovala Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Zápis zo zasadnutie nájdete TU

1666254256752

Viac o konferencii ZSSK Cargo „Obchodný rok 2023“ sa dozviete na:

https://www.zscargo.sk/media/vystavy-a-konferencie/obchodny-rok-2023

sekretariat Nekomentované

Pracovná cesta do poľských prístavov

Koncom júna sa prezident ZLZ SR, František Komora, zúčastnil panelovej diskusie na Medzinárodnom morskom kongrese v poľskom prístave Štetín ako aj exkurzie po prístave Štetín a Svinoustie.

IMG-20220629-WA0004 KONGRES-MORSKI_20220629443_

Článok, ktorý boli pri tejto príležitosti napísaný nájdete na HNonline:

Poliaci modernizujú prístavy: kontajnery zo strednej Európy sa budú voziť do celého sveta – Monitora

a článok, ktorý vyšiel v denníku Pravda nájdete TU

sekretariat Nekomentované

ĎAKUJEME, že ste s nami oslávili 30. výročie založenia ZLZ SR

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky oslávil 30. výročie svojho založenia v Bratislave dňa 9.6.2022 divadelným predstavením a slávnostným rautom, na ktorom sa zúčastnilo okolo 200 členov Zväzu a hostí.

Medzi vzácnych hostí patril Dr. Ivan Petrov, prezident medzinárodnej organizácie zasielateľov FIATA, ktorý odovzdal Zväzu ďakovnú plaketu.

xxx

 

Poďakovanie za spoluprácu za uplynulé roky patrí všetkým členom ZLZ SR, pozvaným hosťom, ktorí so Zväzom úzko spolupracujú, sponzorom za finančnú podporu oslavy 30. výročia a mediálnu podporu zo strany  magazínu Transport a Logistika.

Fotografie z oslavy nájdete :

https://drive.google.com/drive/folders/1lGBlwOeDpJ-SW1OIfuaOLSmRX1PcNhAv?usp=sharing_eil_m&invite=CLv8kcAH&ts=62a6feb6

Sponzori:
článok o 30. výročí založenia ZLZ SR z májového vydania  magazínu Transport a logistika

sekretariat Nekomentované

Sympatický maturant 2022

Počas maturitnej skúšky, pri obhajobe odbornej práce zaujal maturant Benjamín Frenko zo SOŠD Kvačalova 20 v Bratislave svojimi mimoriadnymi znalosťami a nadšením pre železničnú dopravu a všetko, čo je so železnicou spojené.

16540803507491654080338803

sekretariat Nekomentované

FIATA HQ 2022 celosvetové stretnutie zasielateľov

Stretnutie FIATA HQ je každoročné stretnutie členov. 
Toto interné stretnutie sa zaoberá strategickými prioritami organizácie, 
ako aj pokrokom dosiahnutým v projektoch ovplyvňujúcich medzinárodnú komunitu zasielateľov.

Podujatie 2022 sa konalo v Ženeve vo Švajčiarsku 17. – 20. mája 2022 
v CICG – medzinárodnom konferenčnom centre v Ženeve pod názvom „Reconnect“.

Stretnutia sa za ZLZ SR zúčastnili členovia predstavenstva: 
Ing. Tomáš Suhányi MBA, ktorý je zároveň aj predseda pracovnej skupiny
pre cestnú dopravu pri FIATA MTI a JUDr. Maroš Prosman.

rekapitulácia z 1.- 2. dňa a záverečná správa:  

https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/fiata-hq-meeting-recap-day-1.html
https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/fiata-hq-meeting-recap-day-2.html

https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/final-fiata-hq-meeting-summary.html


sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER: „lex Ukrajina“

V prílohe nájdete newsletter so stručným prehľadom zmien schválených Národnou radou SR, ktoré obsahuje zákon označovaný vládou ako zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, alebo označovaný aj ako „lex Ukrajina“.

Na území Slovenskej republiky je momentálne vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Práve v nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu Národná rada SR v zrýchlenom legislatívnom konaní prijala opatrenia potrebné na zlepšenie aktuálnej situácie.

Newsletter pripravila spoločnosť PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.

 

sekretariat Nekomentované

MH SR: KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ODBORU VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ

MH SR, kompetentný pre zákazy vývoz

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ODBORU VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ

korešpondenčná adresa MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
registračné miesto

 

Úradné hodiny:

pondelok – piatok
09.00 – 12.00     13.00 – 15.00

sekretariát 02/ 4854 2165
fax 02/ 4342 3915