sekretariat Nekomentované

Výzva prezidenta ZLZ SR

Vážené kolegyne, kolegovia.

 

Už dlhší čas je súčasťou našej práce známy problém tzv.  „fantómových dopravcov“. Pred niekoľkými rokmi sme publikovali v spolupráci s Políciou Slovenskej republiky a Združením ČESMAD Slovakia v slovenskom aj anglickom jazyku príručku „Ako preverovať slovenských dopravcov?“. Potom nasledovala zvýšená intenzita školení, kde sme upozorňovali na čo si dať pri našej práci pozor, ako aj výrazné zlepšenie činnosti policajných zložiek a došlo ku poklesu tejto trestnej činnosti na území Slovenska. No tento čiastkový úspech netrval dlho a v modifikovanej podobe sa ku nám vracia, keď páchatelia začali viacej nakladať v zahraničí pre slovenských zasielateľov a tak, hoci štatistiky slovenskej  polície vyzerajú lepšie, zasielatelia opäť začínajú pociťovať vážny problém.

 

ZLZ SR sa rozhodol opäť zmapovať činnosť v oblasti podvodov, krádeží a sprenevier v Medzinárodnej kamiónovej doprave a preto Vás prosíme o poskytnutie informácií o prípadoch zmiznutia nákladov, s ktorými ste sa stretli v rokoch 2022 – 2023. Zaujímajú nás aj prípady, kde nakládka a vykládka bola v zahraničí,  alebo  poškodený vlastník tovaru bol zahraničný subjekt.

 

Prosíme na adresu frantisek.komora@fmconsulting.sk poslať nasledovné informácie :

 • Dátum nakládky
 • Dátum objednávky prepravy
 • Miesto nakládky
 • Miesto vykládky  ( plánované )
 • Meno použité dopravcom
 • Meno bolo vymyslené, zneužité meno skutočnej firmy, doklady falošné, dopravca bol skutočný, ale použitý len na nakládku, dopravca bol skutočný a ovládaný páchateľmi, iná schéma
 • Bola predložená poistka zodpovednosti dopravcu za škodu a odcudzenie tovaru
 • Poistka bola pravá?
 • Štátna príslušnosť dopravcu
 • Tovar
 • Výška škody
 • Miesto skutočnej vykládky (ak je známe)
 • Bola zaangažovaná Polícia SR
 • Kto prípad v súčasnosti vyšetruje, polícia v SR, alebo v zahraničí?
 • Ako bol prípad uzavretý, resp. v akom je stave v súčasnosti

 

Údaje budú poskytnuté len členom pracovnej skupiny ZLZ SR a budeme ich považovať za prísne dôverné. Ide nám o popis metódy páchateľa, ním použité identifikačné údaje, kde došlo k spáchaniu činu, výška škody, početnosť prípadov a podobne.

 

Aj v prípade, že sa rozhodnete údaje neposkytnúť úplne, prosíme aspoň o informáciu kedy a na ktorej trase ku skutku došlo a národnosť udanú dopravcom. V prípade potreby doplnenia údajov Vás bude osobne kontaktovať prezident ZLZ SR Ing. František Komora.

 

Úlohou ZLZ SR je obhajovať záujmy členov ZLZ SR a v tomto vidíme značnú hrozbu pre našich členov a preto Vás prosíme o poskytnutie uvedených údajov.

 

S pozdravom

 

 

Ing. František Komora

prezident ZLZ SR

 

e-mail : frantisek.komora@fmconsulting.sk

mobil :  +421 905 622 409

sekretariat Nekomentované

VÝZVY A BUDÚCNOSŤ GLOBÁLNEJ LOGISTIKY

Prezident Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Ing. František Komora  spolupracoval v rámci kampane „Malé a stredné podniky “ a napísal článok,  ktorý bol vydaný dňa 13.3.2024 ako príloha denníka Hospodárske Noviny.

Online podoba je zverejnená na https://www.info-business.sk/campaign/male-a-stredne-podniky/

Elektronickú verziu printovej časti nájdete na nasledujúcom LINKU

Online článok nájdete na LINKU

 

Ďakujeme Medi Info CZ/SK za spoluprácu

sekretariat Nekomentované

Dopady konfliktu na Blízkom východe na slovenský priemysel

Čo sa udialo: Od konca novembra a v priebehu decembra boli nákladné lode, ktoré sa plavili cez južnú časť Červeného mora a cez prieliv Báb al-Mandab, ostreľované jemenskými rebelmi a tým pádom bola plavba na tejto hlavnej trase medzi Európou a Áziu nebezpečná pre lode a posádku.

Lodiari sa vyhýbali tejto trase a presmerovali svoje lode okolo Afriky. Plavba okolo Mysu dobrej nádeje znamená predĺženie prepravnej doby o cca. 10-12 dní pri priamej plavbe. Pri niektorých reláciách sa predĺžila plavba o 15 až 30 dní, kvôli nutnosti prekládky v transshipment prístavoch. (Na porovnanie: plavba z Číny do Európy cez Červené more/Suez trvá obvykle cca. 25-30 dní).

Slovenské podniky vedeli relatívne rýchlo zareagovať na vzniknutú situáciu, nakoľko mali skúsenosti s predĺžením prepravnej doby počas pandémie koronavírusu ako aj počas upchatiu Suezského prieplavu v roku 2021.

Dopady na slovenský priemysel: niektoré výrobné podniky začali okamžite navyšovať bezpečnostnú rezervu svojich skladov, aby nebola ohrozená výroba. Ak nemali túto možnosť, tak obmedzili výrobu (predĺžené podnikové odstávky, znížený počet smien), kým nemali dostatočne naskladnené zásoby potrebné na výrobu. Okrem potreby navýšenia skladových zásob a teda viazania svojich finančných zdrojov, musia podniky znášať aj zvýšené prepravné náklady. Slovenské exportujúce podniky mali problém dodržať svoje dodacie lehoty voči svojim odberateľom v zámorí.

Pri plavbách okolo Afriky je nielen vyššia spotreba pohonných hmôt, ale aj vyššie náklady za dlhšiu plavbu (posádka, poistenie lode). Keďže sú lode dlhšie na vode, tak aj menej tovaru stihnú prepraviť a tým pádom je všeobecne menej lodného priestoru a nedostatok voľných kontajnerov. Tieto všetky faktory vplývajú na výrazný nárast celkovej ceny za prepravu. Je potrebné si uvedomiť, že majú vplyv na námornú prepravu v celom svete, nielen na trase medzi Európou a Áziou.

Vyhliadky: Aktuálne to nevyzerá, že by sa plavba cez Červené more obnovila v dohľadnej dobe. Lodiarske spoločnosti adaptovali svoje plavebné plány na plavbu okolo Afriky, takisto aj podniky prispôsobili svoje plánovanie na súčasnú situáciu. Tovar, ktorý vyžaduje rýchlejšiu dobu prepravy sa bude prepravovať po železnici (železničná preprava z Číny cez Rusko do Európy, cca. 15-20 dní).

Veľkým otáznikom ostáva cena za námornú prepravu. Od novembra 2023 do januára 2024 sa strojnásobila. Rast sa ale momentálne zastavil.

Pripravil: Mag. Stanislav Michalička

Predseda sekcie námorných prepráv (Zväz logistiky a zasielateľstva SR)

7.2.2024

sekretariat Nekomentované

Odborná konferencia ZLZ SR sa konala 9.11. 2023

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 9. novembra 2023  bolo prítomných 107 účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili aj študenti stredných odborných škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Konferenciu otvoril Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

Odborné a komerčné prednášky, ktoré odzneli počas konferencie:

Pohľad až za horizont….   Miroslav Rumler, konateľ spol. Reliant a viceprezident ELA a ČLA

Monitorovanie zrýchlení pre upevnenie nákladu rôznych nákladných vozidiel na rôznych typoch ciest       Juraj Jagelčák, Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS

Váš biznis si zaslúži len tie najlepšie logistické riešenia  Vladimír Hindra, Railtrans International, a.s.

RICOH Slovakia – brána do digitálneho priestoru        Kateřina Marešová, RICOH Slovakia s.r.o.

Zelená logistika- ciele a realita                   Jaroslav Čermák, Duslo  a.s.

Distribučné a logistické centrum – areál Gbely      Vítězslav Charvát, STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.,Hodonín

Dáta v prostredí intermodálnej dopravy                Rostislav Vašek, TLS OLTIS Group

METRANS – Tovar v pohybe 2019-2023                Richard Lepi, METRANS /Danubia/,a.s.

RENOMIA – poistenie rizík v doprave                         Renata Hofferová, RENOMIA s.r.o.

Trans.eu – Viac ako burza nákladov      Jakub Šmíd, Trans.eu, s.r.o. 

Aktuálne legislatívne trendy v oblasti elektronizácie dokumentov v doprave a zasielateľstve   Adam Keseg, Prosman a Pavlovič, advokátska kanc., s.r.o.

 

 

Počas obeda prebehali rozhovory:

Pred hotelom boli vystavené elektromobily značky Renault, ktoré poskytla spoločnosť Auto Lamač

                    

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2023 splnila svoj účel a účastníci získali nie len cenné informácie, ale aj nové kontakty.

Poďakovanie patrí všetkým prezentujúcim, sponzorom, spoluorganizátorom a mediálnemu partnerovi.

 

Spoluorganizátormi konferencie boli SOPK a Žilinská univerzita v Žiline.

 

Finančne konferenciu podporili :

Gebrueder Weiss s.r.o.

METRANS /Danubia/, a.s.

OLTIS Slovakia, s.r.o.

RENOMIA, s.r.o.

RICOH SLOVAKIA S.R.O.

Railtrans International, a.s.

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Trans.eu, s.r.o.

 

Mediálnym partnerom bol časopis TRANSPORT A LOGISTIKA

                                                                         

                                                                    

 

 

 

sekretariat Nekomentované

Workshop BSEC v Istanbule

Dňa 24.októbra 2023 sa prezident ZLZ SR, Ing. František Komora, zúčastnil rokovaní BSEC (Black Sea Economic Cooperation) v Istanbule, kde boli za Slovensko , ako pozorovateľskú krajinu pozvaní len zástupcovia  profesijných združení v doprave a logistike.

na prvej snímke zľava: František Komora – prezident ZLZ SR, Turgut Erkeskin – prezident FIATA, Michal Lánik – ekonomický diplomat GK SR Istanbul

na druhej snímke zľava: František Komora – prezident ZLZ SR, Kemal Kaptaner-generálny tajomník BSECBC a Michal Lánik – ekonomický diplomat GK SR Istanbul

sekretariat Nekomentované

HN Biznis Fórum Poľsko – Slovensko

Dňa 25.mája 2023 sa v hoteli Devín v Bratislave konalo „HN Biznis Fórum Poľsko – Slovensko“, kde sa panelovej diskusie zúčastnil aj Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a pripojil názory k téme: sektorová spolupráca – ako sme na tom boli minulý rok?

sekretariat Nekomentované

veľtrh transport a logistika 2023 sa konal v Mníchove

Krátka tlačová správa:

Už sú za nami štyri dni veľtrhu transport a logistika Mníchov 2023, s vystavovateľskou plochou 127 000 m2, 10 plných hál a úplne obsadeným vonkajším vystavovateľským areálom. Veľtrhu sa zúčastnilo 2 320 vystavovateľov zo 67 krajín a rekordných viac ako 75 000 návštevníkov prišlo z celého sveta.

Zväz logistiky a zasielateľstva SR sa zúčastnil na tomto medzinárodnom veľtrhu v dňoch 9.-12. mája 2023 v Mníchove a propagoval v stánku 110 v hale B5 členov Zväzu v spoločných materiáloch.

Ako spolu vystavovatelia sa na stánku zúčastnili spoločnosti: ABONEX, s.r.o., iCargo, s.r.o., Intermodal logistics solution s.r.o., SMINLO, s.r.o. a  SPEED-LINE, s.r.o.

Všetkým, ktorí pomohli pri propagácii logistiky, dopravy a zasielateľstva Slovenskej republiky a tým ktorí stánok navštívili, patrí poďakovanie predstavenstva Zväzu.

Fotografie a krátke video nájdete:  https://photos.app.goo.gl/DzfDZCwJ4mLQ6KJr7

Budúci veľtrh transport a logistika v Mníchove sa bude konať 2.-5.júna 2025 a prvý krát bude od pondelka do štvrtka.

sekretariat Nekomentované

SEMINÁR „Doprava & logistika “ 15.marca 2023

4. Seminár „Doprava & logistika – vplyv vojny na Ukrajine, inflácie,  výpadkov v logistických reťazcoch. Ako tieto situácie rieši biznis?“ , ktorý dňa 15. marca 2023 hybridne zorganizovalo Veľvyslanectvo  Poľskej republiky v Bratislave v spolupráci so ZLZ SR, ČESMAD Slovakia, SOPK a Polish Chamber of Maritime Commerce, mal hlavnú tému: Prístavy, železnice, terminály, intermodal – poľská ponuka pre slovenských podnikateľov  /  Riešenia pre krátke & dlhé vzdialenosti

Seminár mediálne podporili Hospodárske noviny, moderátorom bol Tomáš Halán a úvodné slovo mali:

Krzysztof Strzałka, veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike

            

 • Rastislav Cenký, generálny riaditeľ Sekcie stratégie, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
 • Rafał Weber, štátny tajomník Ministerstva infraštruktúry Poľskej republiky, video transfer
 • František Komora, prezident Zväzu zasielateľstva a logistiky Slovenskej republiky
 • Peter Varga, generálny sekretár ČESMAD Slovakia (Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky)

Odzneli nasledovné prezentácie:

 • Námorný prístav Gdansk: Michal Stupak, klientský manažér
 • Shanghai/Čína pobočka Námorného prístavu Gdansk –: BrigitteZhang, zástupkyňa prístavu Gdansk v Shanghai (online)
 • Hlbokovodný terminál Baltic Hub Gdansk: Adela Kurečková, zastúpenie pre Slovenskú a Českú republiku
 • Námorné prístavy Szczecin – Świnoujście: Ryszard Górski, riaditeľ obchodného oddelenia
 • Gdynia Container Terminal / HutchisonPorts Gdynia: Mikołaj Magiełka, obchodný manažér
 • Železničný prepravca PKP Cargo, Varšava: Jacek Rutkowski, člen predstavenstva
 • Námorný prístav Gdynia: Mateusz Frankiewicz, projektový manažér
 • VETRO Port & Shipping Service, Sopot: Michał Sikora, riaditeľ
 • Adampol – autotransport, logistika, špedícia, Gdansk/ strategický partner Glovis Europe GmbH: Adrian Guzman, manažér oddelenia projektov
 • P&O –Ferrymaster, Gdynia: Marcin Jaczewski, General Manager Sales Eastern Europe (online)
 • Stena Line, Gdynia: Agnieszka Kubaszewska-Monik, Freight Commercial Manager
 • Predstavenie Európskej Route 66

Seminár sa stretol s uznaním všetkých zúčastnených a veríme, že spolupráca a nie len obchodná medzi Poľskom a Slovenskom sa bude rozvíjať čoraz viac. Je známe, že Poliaci investujú miliardy do prístavov a z týchto investícií hádam vyťažia aj naše firmy.

články z HN:

https://media.monitora.sk/pdf-preview/4095/1065073722-01445ef1ef7835af1c58/

https://hnonline.sk/finweb/ekonomika/96072458-poliaci-investuju-miliardy-do-pristavov-je-to-prilezitost-aj-pre-nas-biznis

 

sekretariat Nekomentované

Rokovanie ČESMAD Slovakia a ZLZ SR

Zástupcovia združení ČESMAD Slovakia a Zväz logistiky a zasielateľstva rokovali o plánoch EÚ na zelenú transformáciu a balíku opatrení Fit for 55. Obe organizácie majú záujem zlaďovať svoje postupy a stanoviská voči štátnym a európskym inštitúciám. Počas stretnutia diskutovali tiež o dôsledkoch zákazu predaja nových osobných automobilov so spaľovacím motorom po roku 2035, stanovenia normy Euro 7 a návrhu nových noriem pre emisie CO2 ťažkých úžitkových vozidiel. Ako sa zhodli, plány zelenej transformácie by mali zahŕňať najmä pragmatické a racionálne riešenia, ktoré nevylučujú žiadnu z technológií.