sekretariat Nekomentované

BREXIT

pridané dňa 30.09.2019, zdroj  : MDV SR 

Užitočné linky týkajúce sa vybavovania vstupných colných a administratívnych formalít pri exporte a importe tovaru medzi EÚ a UK v prípade tvrdého brexitu. Tieto linky budú (a niektoré už sú) dostupné na webovej stránke ministerstva dopravy a výstavby SR:

https://www.gov.uk/brexit

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union

https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

https://www.gov.uk/government/publications/hmrc-brexit-communications-resources

www.rxseaport.eu

www.eurotunnelfreight.com/brexit

https://www.gov.uk/government/publications/communications-pack-roll-on-roll-off-ports-and-eurotunnel-in-the-event-of-a-no-deal-eu-exit/information-for-users-of-roll-on-roll-off-ports-and-eurotunnel-in-a-no-deal-scenario

https://ec.europa.eu/info/files/brexit-preparedness-checklist

http://douane.gouv.fr/articles/c957-entreprises-preparez-vous-au-brexit https://www.getreadyforbrexit.eu/en

www.getreadygorbrexit.eu

https://finance.belgium.be/en/customs_excises/enterprises/brexit

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_en.

https://ec.europa.eu/info/files/preferential-rules-origin.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_sk#heading_2

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en#

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en#heading_4

 

pridané dňa 20.03.2019, zdroj Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. : 

Newsletter k Brexitu v slovenskej aj anglickej verzii

 

pridané 18.03.2019, zdroj MDV SR : 

Aktuálna infografika a manuál pre dopravcov zverejnené na internetovej stránke MDV SR:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/brexit

 

pridané 15.03.2019, zdroj TASR:

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili vo štvrtok 14.03.2019 dodatok, podľa ktorého má vláda požiadať Brusel o možnosť odkladu termínu odchodu Británie z EÚ. Ten je naplánovaný na 29. marca. Informovala o tom BBC.

 

pridané 15.03.2019, zdroj CLECAT:

Dňa 11. marca 2019 Európska komisia uverejnila osobitnú príručku pre usmernenie záležitostí týkajúcich sa Brexitu a colných záležitostí. Príručka sa zaoberá situáciou, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou v deň odstúpenia od zmluvy bez dohody (29.03.2019), a teda bez prechodného obdobia stanoveného v návrhu dohody o odstúpení od zmluvy (no-deal Brexit, tzv. tvrdý Brexit):

Dear Members,

Given that the date of 29 March is approaching fast and the risk that the United Kingdom will leave the European Union without a deal remains, the European Commission has intensified its “no-deal” preparation and outreach to EU businesses in the area of customs and indirect taxation.

On 11 March, the European Commission published a special Guidance note on Brexit and customs related matters which deals with the situation where the UK becomes a third country on the withdrawal date without a withdrawal agreement and hence without a transition period provided for in the draft Withdrawal Agreement (no-deal Brexit). The guidance provides practical details on the consequences for customs processes as of the withdrawal date and specific measures and explanations for Member States and private sector parties. The note addresses in depth, inter alia, the registration for EORI numbers, the impact on authorisations, proof of origin and origin procedures, return goods, transit and other special procedures, such as warehousing, inward and outward processing.

The guidance document is further accompanied by:

·        Brexit transit business scenarios;

·        Brexit export business scenarios; and

·        Presentation on the preferential origin aspects.

The Guidance note, together with its supporting documents, should be read in conjunction with the Guidance note on excise in relation to ongoing movements of goods in case of no-deal Brexit. The European Commission also published a Guidance note on VAT administrative cooperation and recovery assistance and Guidelines of the VAT Committee in case of no deal.

Alongside the in-depth guidance documents, the Commission has launched an outreach campaign as part of its ongoing efforts to prepare for the UK’s exit of the EU without a deal, calling for intensified preparedness work for any outcome. This campaign should help to inform (smaller) businesses that want to continue trading with the UK after 29 March on what they need to do to ensure as smooth a transition as possible. The main message of the campaign is to encourage business to get in touch with their national customs administrations to enquire about the procedures to prepare trading with the UK as a non-EU country. In this context, the Commission published the following communication material:

·        Brexit Customs Guide for business;

·        Checklist for Traders;

·        Contacts of EU-27 national authorities in the field of Customs and Tax.

According to the European Commission, preparing for the UK becoming a non-EU country is of paramount importance if significant disruption for EU business is to be avoided.

pridané 13.03.2019, zdroj MF SR:

Na stránke DG TAXUD bola uverejnená príručka pre Brexit spolu s konkrétnymi scenármi pre tranzit a vývoz. Ide o dokumenety:

Guidance note on customs matters in case of no deal

Brexit Transit business scenarios

Brexit Export business scenarios

Príručka by mala byť v nasledujúcich dňoch uverejnená aj v národných jazykoch členských štátov EÚ.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-sk

 

 

pridané 04.03.2019, zdroj Francúzske gen. riadieľstvo pre clá a spotrebné dane a CLECAT: 

dokumenty s radami k BREXITu, EU Tunel a prístavy


pridané 26.02.2019:

Vážení kolegovia,

vzhľadom na blížiaci sa Brexit, ako aj na skutočnosť nedostatku relevantných informácií z EU aj UK, dovolili sme si pripraviť Vám zhrnutie priebehu Brexitu, tak ako sa nám situácia javí za súčasného stavu.

Zároveň upozorňujeme na informácie Finančného riaditeľstva SR, ktoré sa zaoberajú tou istou problematikou a tiež na pracovné stretnutie s pracovníkmi FR SR a MF SR, ktoré začíname pripravovať na polovicu marca 2019, pričom pre nedostatok informácií, musíme odkladať toto stretnutie na okamih, keď už bude aspoň niečo definitívne známe.

Zároveň sa snažíme aktivizovať štátnu správu na obdobie, keď budeme mať potrebné informácie a keď už budeme môcť riešiť problémy na úrovni podnikov. Toto by nám všetkým, pri akomkoľvek stave veci po 29.3.2019, malo pomôcť stabilizovať situáciu.

Prosíme, sledujte informácie, ktoré sa nám pre Vás podarí získať a ktoré Vám predkladáme prostredníctvom mailov a zverejňujeme na web stránke: https://zlz.sk/brexit

V prípade nejasností, prosím, obráťte sa mailom na sekretariát (zlz@zlz.sk) , ktorý bude Vaše otázky predkladať odbornej pracovnej skupine vedenej pánmi Prosmanom a Harachom.

Ing. František Komora, prezident ZLZ SR

 

pridané 25.02.2019, zdroj CLECAT:

Európska komisia pripravila 18. februára 2019 špeciálnu webovú stránku so zoznamom praktických
tipov a odporúčaní, tak aby sa zabezpečilo, že súkromný sektor bude čo najlepšie informovaný o možnostiach zmiernenia
negatívnych vplyvov prípadného „tvrdého“ Brexitu bez dohody dňa 29. marca 2019:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/brexit-preparedness_en

 

pridané dňa 22.02.2019, zdroj FR SR: 

Súhrnné informácie o BREXITe, uverejnené na stránke FR SR:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Clo/Brexit/2019/2019.02.20_Brexit_suhrn.pdf

 

pridané dňa 19.02.2019, zdroj MF SR:

Európska komisia zintenzívnila svoju informačnú kampaň zameranú na pripravenosť podnikov z EÚ v oblasti ciel a nepriamych daní, ako je DPH. Reaguje tak na riziko, že Spojené kráľovstvo môže 30. marca tohto roku opustiť EÚ bez dohody (tzv. scenár bez dohody). Link na tlačovú správu, súčasťou ktorej sú aj odkazy na zdroje ďalších informácií:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_sk.htm

 

pridané dňa 06.02.2019, zdroj FS SR:

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/clo/brexit

 

pridané dňa 15.01.2019, zdroj MDV SR : 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/zalezitosti-eu/brexit

 

pridané dňa 26.11.2018, zdroj EK : 

Európska Komisia zverejnila podrobnosti o prípadnom „tvrdom“  BREXITe   https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#travel

Materiál je obsiahly a  všetko je v 22 jazykoch na uvedenom linku.

Pre informáciu  pripájame aj opatrenia pre colnú oblasť a dane, ktoré nájdete TU

 

pridané dňa 15.10.2018, zdroj :  ambasáda UK v Bratislave: 

Miniterstvo dopravy UK pripravilo dokumenty pre prípad, že sa nedosiahne BREXIT dohoda :

Commercial road haulage in the EU if there’s no Brexit deal

 Operating bus or coach services abroad if there’s no Brexit deal

 Vehicle insurance if there’s no Brexit deal

Department for Transport publishes no deal planning information

 

pridané dňa 21.09.2018 : 

Link na stále platnú a účinnú Dohodu o medzinárodnej cestnej doprave medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska :

http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/2004/TS0024.pdf

 

pridané dňa 19.09.2018 : 

Ďalšie rokovania k téme Brexitu boli na úrovni CLECAT CITI – BREXIT v Bruseli dňa 17-18.09.2018, ktorého sa zúčastnil Ing. Peter Harach, viceprezident  ZLZ SR.

Zápis z tohto rokovania nájdete TU

 

 

 

Dňa 08.08.2018 sa uskutočnilo stretnutie na britskej ambasáde s tajomníkom britského veľvyslanectva Mr. Leslie Hayler a zástupcami ZLZ SR : Ing. Františekom Komorom – prezidentom ZLZ SR a Ing. Tomášom Suhányi – členom predstavenstva.

Predmetom diskusie boli témy súvisiace s aktuálnymi otázkami a vplyvom  Brexitu na sektor logistiky, dopravy a zasielateľstva. Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu 29. marca 2019 a jeho Vláda tak naplní svoj záväzok vyplývajúci z výsledkov referenda z roku 2016.

Pri formovaní nového obchodného partnerstva sa Spojené kráľovstvo chce zamerať na to, aby na hraniciach na svoje trhy zabezpečilo nepretržitý a bezproblémový prístup pre tovary a služby. Na účely splnenia tohto cieľa Britská vláda navrhuje vytvoriť zónu voľného obchodu. Vízia Britskej vlády o hospodárskom partnerstve zahŕňa okrem iného, aby sa zároveň zrušili clá na všetky tovary. Tieto opatrenia by umožnili predísť problémom na hraniciach a chrániť integrované dodávateľské reťazce, ktoré zahŕňajú Spojené kráľovstvo aj EÚ.

Britská vláda nastaví nový rámec zohľadňujúci britské kontroly hraníc, ktorý zároveň umožní občanom Spojeného kráľovstva a EÚ pokračovať vo vzájomnom cestovaní a podnikom dodávať tovary a poskytovať služby.

Medzinárodná cestná preprava tovaru medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ by sa mala uskutočňovať v rámci systému Spoločenstva pre udeľovanie licencií stanoveného v nariadení EÚ 1072/2009 a pod podobným britským oprávnením pre britských dopravcov, ktoré by sa mali vytvoriť počas prechodného obdobia. Po ich vytvorení sa EÚ a Spojené kráľovstvo by mali vzájomne uznávať systém udeľovania licencií pod podmienkou, že boli prijaté  podľa porovnateľných kritérií a noriem.

Stretnutie na britskej ambasáde prebehlo aj so zástupcami združenia ČESMAD Slovakia. Spoločne identifikovali otázky, ktoré by bolo potrebné riešiť počas rokovaní Brexitu a po uzavretí dohody o Brexite, aby sa zabránilo možným negatívnym vplyvom na dopravu :

  • Oznámenie jasného časového rámca a komplexného prechodného obdobia
  • Zosúladenie prístupu k pravidlám trhu cestnej nákladnej dopravy s cieľom zabezpečiť voľný pohyb tovaru bez prekážok. V prípade alternatívy vo forme povolení – presné pravidlá a dostatočne dlhé prechodné obdobie.
  • Vzájomné uznávanie všetkých dokumentov – vodičských preukazov, kvalifikačných kariet a pod.
  • Zosúladenie sociálnych podmienok s cieľom uľahčiť prevádzku dopravcov z EÚ a Veľkej Británie.
  • Efektívny colný postup s dostatočnou infraštruktúrou na zabezpečenie rýchleho tranzitu.
  • Vzájomné uznávanie colných a bezpečnostných systémov akreditácie.
  • Záväzok uprednostniť digitalizáciu a vynaložiť úsilie na minimalizáciu administratívnej záťaže pre Tdopravcov.

 

V nadväznosti na publikáciu bielej knihy (white paper) o budúcich vzťahoch Spojeného kráľovstva a Európskej Únie sa vláda UK rozhodla publikovať aj odborné pokyny pre firmy v rôznych sektoroch v prípade, ak nedôjde k podpisu dohody. Nájdete ich na https://www.gov.uk/technicalnotices.

V súčasnosti je ich publikovaných 25, dokopy ich bude okolo 80 a budú zverejnené v priebehu augusta a septembra 2018.

Predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať nasledovné oblasti: trading with the UK if there’s no Brexit deal a classifying your goods in the UK Trade Tariff if there’s no Brexit deal.

 

 

 

 

sekretariat Nekomentované

Medzinárodná konferencia železničnej dopravy IRFC 2020

Spoločnosť OLTIS Group pripravuje 7. ročník Medzinárodnej konferencie železničnej dopravy IRFC 2020, ktorá sa bude konať v dňoch 1.-3. apríla 2020 v hoteli Clarion Congress Hotel Prague v Prahe.

Viac informácií a podmienky pre prípadných sponzorov a vystavovateľov sú k dispozícii na webových stránkach www.irfc.eu. Registrácia účastníkov prebieha online na https://irfc.eu/cs/registrace/.

Zväz logistiky a zasielateľstva SR je už tradične partnerom konferencie.

Novy navrh loga IRFC 2020 EN

Viac v prílohe TU

sekretariat Nekomentované

Veľtrh transport logistic 2019 v Mníchove

Pozvánka na veľtrh transport logistic 2019 

INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV  

Vážení členovia Zväzu,

či už Brexit, digitalizácia Supply Chain, City Logistik alebo nová Hodvábna cesta: Svet transportu a logistiky je oveľa viac dynamický, ako inokedy.

Navštíviť veľtrh transport logistic v Mníchove sa Vám preto oplatí.

Od 4. do 7. júna na Vás čaká svetoznámy vodcovský veľtrh pre logistiku, mobilitu, IT a Supply Chain management s ponukou aktuálnych odvetvových trendov, napínavých riešení a dôležitých noviniek!

Súčasne je transport logistic výbornou platformou intenzívneho networkingu pre nadviazanie nových kontaktov s potenciálnymi zákazníkmi a partnermi. Tešíte sa už na veľtrh plný impulzov, šancí a príležitostí? Budete pri tom?

PROGRAM KONFERENCIE
Fakty, vedomosti a trendy sveta logistiky zajtrajška

Na transport logistic 2019 zažijete obsiahly a vzrušujúci program konferencie, opäť s vysokou pridanou hodnotou. Získate dôležité postrehy a impulzy. Kliknite na nasledujúci odkaz a pozrite sa na všetky spíkry a témy.

VYSTAVOVATELIA & ZNAČKY

Veľtrhu sa zúčastňuje 2 400 vystavovateľov zo 62 krajín na rekordnej výstavnej ploche 120 000 m². Rekordnú účasť na veľtrhu budú mať opäť Česká a Slovenská republika. Celkovo sa z oboch krajín zúčastňuje 65 vystavovateľov na ploche 1800 m².

VÝHODNE A DIGITÁLNE!

S online vstupenkou ušetríte 30 %!

Kúpte si vstupenku na transport logistic online a ušetrite tak 30%! Novinka tohto roku: Majte svoju vstupenku ako mobilný tiket priamo vo Vašom smartphonu!

Dostali ste od vystavovateľov kupón na jednodňovú vstupenku? Uplatnite ho tiež v online ticketshopu.

Navštívte nás  v hale B2, stánku 278.    Visit us in Hall B2, Booth 278

sekretariat Nekomentované

KONFERENCIA: Lode, vlaky, terminály– poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu

Konferencia  na témy: Lode, vlaky, terminály– poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu, Ako ďalej po Brexite?    a Loďou a vlakom na Ďaleký východ  sa konala v bratislavskom hoteli Devín dňa 20.marca 2019.

Konferenciu zorganizovalo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

O úvodné slovo a otvorenie diskusie sa postarali:

J.E. Krzysztof Strzałka, veľvyslanec Poľskej republiky v SR

František Komora, prezident Zväzu zasielateľstva a logistiky SR

Ján Gabriel, predseda predstavenstva Trnavskej regionálnej komory SOPK, pri ktorej pôsobí Sekcia cestnej dopravy

jednotlivé príspevky nájdete:

ADAMPOL

PORT GDYNIA BTC

DCT GDANSK

PKP Cargo

UNIFEEDER

PKP Cargo – New Silk Road

New Silk Road Port of Gdansk

Organizátori podujatia veria, že konferencia splnila svoj účel a účastníci získali nie len cenné informácie, ale aj nové kontakty.

sekretariat Nekomentované

ŽIADOSŤ O PODPORU vzdelávania na SOŠD, Hlavná 113, Košice

Vážení členovia ZLZ SR,

posielam v prílohe osobný list od riaditeľa Strednej odbornej školy dopravnej na Hlavnej 113 v Košiciach, Ing. Petra Parimuchu, PhD. so žiadosťou o finančnú podporu pre kvalitnejšie vybavenie odborných učební pre informatiku – popis štúdijného smeru 3767 M nájdete TU

Cieľom kvalitného vybavenia školy je podpora prípravy absolventov pre pracovné pozície: dispečer, logista a informatik možno práve pre Vašu spoločnosť.

Kontakt na Ing. Petra Parimuchu PhD. je : +421 55 727 7011, +421 948 974 007

sekretariat Nekomentované

Možnosti vyhľadania parkovísk pre cestnú nákladnú dopravu v Európe  

ESPORG – European Secure Parking Organization           https://www.esporg.eu/

TRANSPark         https://www.iru.org/apps/transpark-app

Truckinform       http://www.truckinform.eu/

Transparking     https://transparking.eu/sk/

Truckparking Europe     https://app.truckparkingeurope.com/#/

TENTEC                               http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html?layer=38

sekretariat Nekomentované

Študijná cesta do poľských prístavov  Gdynia a Gdańsk 2018

Prepravcovia tovaru zo Slovenska sa čoraz viac zaujímajú o poľské prístavy. V roku 2016 bolo cez ne prevezených viac ako 70 miliónov ton tovaru, vrátane tovarov pochádzajúcich zo Slovenska. Napríklad U.S. Steel Košice dováža časť surovín cez prístav Gdansk a výrobky vyváža cez Štetín.

Možnosti využitia poľských prístavov sú však oveľa širšie a presvedčiť sa o tom dalo počas návštevy, ktorú pre predstaviteľov slovenských  českých dopravných a logistických firiem, ale aj pre pedagógov zo Žilinskej univerzity, v dňoch 6.-7. júna tr. spoločne pripravili  Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, Poľská komora námorného hospodárstva a Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave. Zväz zasielateľstva a logistiky SR reprezentovali člen predstavenstva J. Bartošek, generálna sekretárka K. Hindrová, ako aj členovia využívajúci, alebo aktívne sa zaujímajúci o využitie prístavov.  Význam tejto návštevy svojou aktívnou účasťou potvrdil zástupca veľvyslanca Poľskej republiky v SR P. Samerek.

Rozhovory s predstaviteľmi prístavov Gdynia, Štetín – Świnoujście a Gdansk, a taktiež operátormi, ako napr. Adampol, Vetro, ako aj námornými lodiarenskými spoločnosťami Stena Lines, Unifeeder, predstavili ohromný potenciál intenzívnej spolupráce slovenských, ale aj českých prepravcov a logistických firiem s poľskými prístavmi. O to viac, že poľské prístavy okrem iného disponujú stálymi, pravidelnými zámorskými linkami s prístavmi v Číne, Južnej Kórei, Singapure, USA a v rámci Európy s prístavmi vo Veľkej Británii, Fínsku, Švédsku, Holandsku a Nemecku. Vyvrcholením stretnutí a prezentácií bola exkurzia do moderných kontajnerových terminálov, a síce Baltický kontajnerový terminál v Gdyni a Hlboko vodný terminál v Gdansku.

Intenzívna výstavba poľských prístavov stále pokračuje, zvyšuje sa ich priepustnosť a sú tiež modernizované a budované nové železničné a cestné komunikácie v ich okolí. Významným činiteľom je aj fakt, že cenou a kvalitou úspešne konkurujú nemeckým prístavom. Klienti tak odtiaľ práve vďaka spomenutým atribútom čoraz viac  menia smer svojich prepravných tokov do poľských prístavov.

sekretariat Nekomentované

GDPR – ochrana osobných údajov

Vážení členovia,

TU nájdete newsletter Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. , ktorý sumarizuje novinky v oblasti ochrany osobných údajov, pričom sa updatujú povinností povinných subjektov vo vzťahu k ochrane osobných údajov, a to vrátane BProjektov, interných smerníc a pod.

Od 25.05.2018 nadobudne účinnosť GDPR (Nariadenie EÚ), ktoré je priamo aplikovateľné a zavádza novinky v oblasti ochrany osobných údajov. Preto je potrebné analyzovať všetky dokumenty, kde sa nachádza odkaz na ochranu osobných údajov.

Pri zosúladení a implementovaní GDPR je potrebné analyzovať najmä:

  1.                         to, či zamestnanci spracúvajú osobné údaje, okruh osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov, operácie, ktoré zamestnanci s osobnými údajmi vykonávajú, komu osobné údaje poskytujú, databázy, kde osobné údaje evidujú, informačné systémy, v ktorých sú osobné údaje zachytené,
  2.                         všetky dokumenty prevádzkovateľa (zmluvy, obchodné podmienky, interné smernice, bezpečnostné projekty a pod.),

      3.                        všetky zmluvy o poverení sprostredkovateľa so spracovaním osobných údajov, tieto zmluvy „dodatkovať“, resp. tieto uzatvárať,

     4.                        informovanie oprávnených osôb, príjemcov a dotknutých osôb,5

    5.                        pôvod získania osobných údajov.

Každý informačný systém (IS zamestnanci, IS uchádzači o zamestnanie, IS marketing a pod.), resp. každú „databázu“ osobných údajov je potrebné analyzovať, či je v súlade s GDPR a výsledky analýzy implementovať do dokumentácie a zmluvnej agendy spoločnosti.

V prípade potreby spracovania uvedenej problematiky a/alebo otázok sme Vám ako advokátska kancelária, ktorá je členom zväzu, k dispozícii.

www.prosman-pavlovic.sk

sekretariat Nekomentované

Ďalší úspešní absolventi piateho cyklu akreditovaného kurzu FIATA DIPLOMA

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov revalidoval  16.marca 2016 v Zürichu pred medzinárodnou komisiou FIATA vzdelávací kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org) na obdobie štyroch rokov. Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1.

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je organizácia poverená  Zväzom logistiky a zasielateľstva SR pre vykonávanie vzdelávania za účelom získania certifikátu s celosvetovou platnosťou – FIATA DIPLOMA v zasielateľstve. Certifikát FIATA Diploma je celosvetovo uznávaný a úspešní absolventi sú zverejnení aj na stránke FIATA (www.fiata.org).

Predpísaný rozsah kontaktnej výučby je 240 hodín v ktorom sú aj odborné exkurzie v SR napr. sklad nebezpečných vecí DSV v Senci, kontajnerový terminál METRANS v Dunajskej Strede, riečny prístav Bratislava, KIA Motors Slovakia, zoraďovacia stanica nákladnej železničnej dopravy Teplička nad Váhom  a jedna nepovinná exkurzia v zahraničí.

Na kurze prednášajú zástupcovia v podstate všetkých katedier Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline,  odborníci z praxe zo SR aj Českej republiky, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory atď. Podrobnosti sú na http://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata.

Kurz je určený pre pracovníkov  zo zasielateľských, logistických a dopravných organizácií, ale aj logistických oddelení výrobných a obchodných firiem,  s minimálne úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou a minimálne jednoročnou odbornou praxou.

Dňa  12.4.2018 boli záverečné skúšky kurzu, ktorý úspešne ukončilo 35 účastníkov  ( obr.1.) napríklad z týchto organizácií  DB Schenker, DSV, GEFCO Slovakia,  PKZ Logistics, METRANS, TOPNAD, BRING TRUCKING, HAKOS Spedition atď.  Predsedom skúšobnej komisie bol prezident ZLZ SR Ing. František Komora a jedným z členov predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Dvaja naši absolventi  kurzu FIATA DIPLOMA, ktorí majú prax v doprave a zasielateľstve získali: Osvedčenie IRU pre špičkových manažérov v cestnej doprave (IRU Award for TOP Road Transport Managers). Čiže tento kurz uznáva svetová únia cestnej dopravy (IRU) ako doklad o celoživotnom vzdelávaní manažéra v doprave.

V októbri 2018 pripravujeme v poradí už šiesty beh tohto akreditovaného celoživotného vzdelávania pre prax, ktorý je zaradení do systému vzdelávania Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a niektoré zasielateľské a logistické organizácie si ho zaradili do svojho interného systému vzdelávania pre perspektívnych  pracovníkov.

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

 

obr.1. úspešní absolventi                                 obr.2. odovzdávanie certifikátov

Obr.1 Absolventi 5. kurzu FIATA DiplomaObr.2 odovzdávanie certifikátov

 

sekretariat Nekomentované

Vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov validoval po prvý krát marci 2007 pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽSTVO – Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org).
Kurz prešiel úspešnou revalidáciou v marci 2016 a validácia je platná do marca 2020 a preto môže pripraviť pre Vás nový kurz, pričom začiatok  šiesteho kurzu bude 15. novembera 2018.

Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva SR – číslo akreditácie:
3217/2015/152/1

V apríli 2018 skončí v poradí už piaty kurz a úspešní absolventi požiadajú FIATA o vydanie certifikátov s celosvetovou platnosťou.

Viac o ponuke kurzu Špedičný expert FIATA sa dozviete TU

a aj na stránke : http://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

Objednávku na v poradí už šiesty kurz  na Slovensku, Špedičný expert FIATA so začiatkom 15. novembra 2018, nájdete TU