sekretariat Nekomentované

Pracovná cesta do poľských prístavov

Koncom júna sa prezident ZLZ SR, František Komora, zúčastnil panelovej diskusie na Medzinárodnom morskom kongrese v poľskom prístave Štetín ako aj exkurzie po prístave Štetín a Svinoustie.

IMG-20220629-WA0004 KONGRES-MORSKI_20220629443_

Článok, ktorý boli pri tejto príležitosti napísaný nájdete na HNonline:

Poliaci modernizujú prístavy: kontajnery zo strednej Európy sa budú voziť do celého sveta – Monitora

a článok, ktorý vyšiel v denníku Pravda nájdete TU

sekretariat Nekomentované

ĎAKUJEME, že ste s nami oslávili 30. výročie založenia ZLZ SR

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky oslávil 30. výročie svojho založenia v Bratislave dňa 9.6.2022 divadelným predstavením a slávnostným rautom, na ktorom sa zúčastnilo okolo 200 členov Zväzu a hostí.

Medzi vzácnych hostí patril Dr. Ivan Petrov, prezident medzinárodnej organizácie zasielateľov FIATA, ktorý odovzdal Zväzu ďakovnú plaketu.

xxx

 

Poďakovanie za spoluprácu za uplynulé roky patrí všetkým členom ZLZ SR, pozvaným hosťom, ktorí so Zväzom úzko spolupracujú, sponzorom za finančnú podporu oslavy 30. výročia a mediálnu podporu zo strany  magazínu Transport a Logistika.

Fotografie z oslavy nájdete :

https://drive.google.com/drive/folders/1lGBlwOeDpJ-SW1OIfuaOLSmRX1PcNhAv?usp=sharing_eil_m&invite=CLv8kcAH&ts=62a6feb6

Sponzori:
článok o 30. výročí založenia ZLZ SR z májového vydania  magazínu Transport a logistika

sekretariat Nekomentované

Sympatický maturant 2022

Počas maturitnej skúšky, pri obhajobe odbornej práce zaujal maturant Benjamín Frenko zo SOŠD Kvačalova 20 v Bratislave svojimi mimoriadnymi znalosťami a nadšením pre železničnú dopravu a všetko, čo je so železnicou spojené.

16540803507491654080338803

sekretariat Nekomentované

FIATA HQ 2022 celosvetové stretnutie zasielateľov

Stretnutie FIATA HQ je každoročné stretnutie členov. 
Toto interné stretnutie sa zaoberá strategickými prioritami organizácie, 
ako aj pokrokom dosiahnutým v projektoch ovplyvňujúcich medzinárodnú komunitu zasielateľov.

Podujatie 2022 sa konalo v Ženeve vo Švajčiarsku 17. – 20. mája 2022 
v CICG – medzinárodnom konferenčnom centre v Ženeve pod názvom „Reconnect“.

Stretnutia sa za ZLZ SR zúčastnili členovia predstavenstva: 
Ing. Tomáš Suhányi MBA, ktorý je zároveň aj predseda pracovnej skupiny
pre cestnú dopravu pri FIATA MTI a JUDr. Maroš Prosman.

rekapitulácia z 1.- 2. dňa a záverečná správa:  

https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/fiata-hq-meeting-recap-day-1.html
https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/fiata-hq-meeting-recap-day-2.html

https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/final-fiata-hq-meeting-summary.html


sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER: „lex Ukrajina“

V prílohe nájdete newsletter so stručným prehľadom zmien schválených Národnou radou SR, ktoré obsahuje zákon označovaný vládou ako zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, alebo označovaný aj ako „lex Ukrajina“.

Na území Slovenskej republiky je momentálne vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Práve v nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu Národná rada SR v zrýchlenom legislatívnom konaní prijala opatrenia potrebné na zlepšenie aktuálnej situácie.

Newsletter pripravila spoločnosť PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.

 

sekretariat Nekomentované

MH SR: KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ODBORU VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ

MH SR, kompetentný pre zákazy vývoz

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ODBORU VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ

korešpondenčná adresa MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
registračné miesto

 

Úradné hodiny:

pondelok – piatok
09.00 – 12.00     13.00 – 15.00

sekretariát 02/ 4854 2165
fax 02/ 4342 3915
sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER: Podnikateľské kilečko 2

Spoločnosť  Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o. pripravila pre Vás NEWSLETTER na tému – Podnikateľské kilečko 2.

Ide o súbor hospodárskych opatrení z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktoré vo februári 2022, v nadväznosti na tzv. Prvé podnikateľské kilečko, prijala Vláda SR.

sekretariat Nekomentované

Newsletter_ DÔLEŽITÉ ZMENY PO NOVELE ZÁKONA O DPH, ÚČINNEJ OD 15.11.2021

Dňa 15.11.2021, nadobudla účinnosť novela zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, pričom k časti uvedenej novely vydala finančná správa dňa 09.11.2021 tlačovú správu.

V prílohe prinášame krátke zhrnutie relevantných informácií, ako je okrem iného:

  • oznamovanie bankových účtov,
  • ručenie za daň dodávateľa,
  • vyplatenie nadmerného odpočtu len na nahlásený bankový účet,

Podklady pripravila spoločnosť  PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O., ktorá je v prípade otázok k dispozícii na maros.prosman@ppak.sk

sekretariat Nekomentované

Zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 10.11.2021

Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 10.novembra 2021 v popoludňajších hodinách v priestoroch hotela Bratislava v Bratislave. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z 15 spoločností, ktoré sú riadnymi členmi ZLZ SR, zástupcovia 4 spoločností, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ a hostia: Ing. Peter Hrapko z MDV SR a Roman Kment z Česmad Slovakia.

Zhromaždenie členov ZLZ 10.11.2021-2

 

Správu o činnosti  Zväzu za rok 2021 predniesol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. V rámci programu riadneho Zhromaždenia členov ZLZ SR odznela správa o hospodárení za 2020 a za obdobie 1.-10.2021, ktorú predniesla predsedníčka revíznej komisie pani Mária Csizmadiová a návrh na rozpočet 2022 .  Pričom výška členského príspevku zostáva  bez zmeny :  690.- EUR/rok pre riadnych členov ZLZ SR a 200.- EUR/rok pre pridružených členov.

Zhromaždenie členov schválilo zmenu v Stanovách  v § 5 doplnením bodov 6. a 7. podľa návrhu, ktorý bol prílohou pozvánky.

Zhromaždenie členov zvolilo do orgánov zväzu týchto kandidátov:

Prezident ZLZ SR:                           Ing. František Komora

Členovia predstavenstva:

Mgr. Ján Držík

Ing. Peter Harach

Benjamin Chladný

Ing. Pavol Kužma

Peter Menczer

Miloš Mervart

Mag. Stanislav Michalička

Bc. Daša Pobiecká

Ing. Ivan Pobjecký

JUDr. Maroš Prosman

Ing. Tomáš Suhányi

Člen predstavenstva – zástupca pridružených členov: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD

Predseda revíznej komisie:              Mária Csizmadiová

Členovia revíznej komisie:               Martin Hríň a Šarlota Hromníková

Tak ako každý rok, boli opäť ocenené študentské práce za rok 2021:

  1. miesto : Michal Hrdý, Stredná odborná škola dopravná  Bratislava

Téma: „Organizácia skladového hospodárstva v dopravnom podniku“

  1. miesto : Vanessa Koričová, Stredná priemyselná škola dopravná, Bratislava

Téma:  „Zabezpečenie prepravy tovaru firmou HD Logistics, s. r. o.“

  1. miesto : Filip Kolář, Stredná odborná škola dopravná, Bratislava

Téma: „Zefektívnenie marketingovej komunikácie v spoločnosti BMW-Group a.s.“

Pri príležitosti životného jubilea si prevzali ocenenie za aktívnu prácu v oblasti zasielateľstva a logistiky a jeho prínos pre rozvoj zasielateľstva na Slovensku Ing. Pavla Čaplová, Benjamín Chladný a Mag. Stanislav Michalička.

Zhromaždenie členov ZLZ SR 2021 prijalo uznesenie, ktoré predniesol predseda volebnej a návrhovej komisie Michal Šišolák.

Po skončení oficiálneho programu sa uskutočnilo spoločenské posedenie s večerou, kde pokračovala neformálna diskusia.

Celý zápis z riadneho zhromaždenia členov ZLZ SR nájdete  TU