sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER- zmeny zákonnika práce od 1.3.2021

Spoločnosť  Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o. pripravila pre Vás newsletter týkajúci sa novely zákonníka práce, ktorá nadobúda účinnosť dňom 01.03.2021.

Novela prináša riešenia na vybrané problémy aplikačnej praxe, ako aj modernizáciu niektorých inštitútov, ktorú si vyžiadala pretrvávajúca pandémia.

Hlavné zmeny sa týkajú nasledujúcich oblastí a inštitútov:

  • rozšírenie okruhu činností, ktoré môže vykonávať mladistvý zamestnanec, ako aj zvýšenie ochrany mladistvých zamestnancov v rámci práce na dohodu,
  • zavedenie možnosti výberu medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie,
  • zmodernizovanie právnej úpravy práce z domu (homeoffice),
  • nová možnosť predĺženia skúšobnej doby pri prekážke na strane zamestnanca,
  • definovanie pojmu ,,zamestnanec trvale starajúci sa o dieťa“,
  • obmedzenie pôsobnosti odborovej organizácie u zamestnávateľa,
  • zavedenie možnosti zamestnávateľa dať výpoveď zamestnancovi, ktorý dovŕšil vek 65 rokov.

Kompletný prehľad zmien nájdete v priloženom newslettri.

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER – dotácie na nájom za druhý lockdown

V rámci právnej úpravy dotácií na nájomné došlo v poslednej dobe k niekoľkým zmenám, ktoré umožňujú využívať štátnu podporu aj pre obdobie sťaženého užívania prevádzok v dôsledku zákazu vychádzania a prijatých opatrení UVZ SR.

V prílohe nájdete aktualizovaný newsletter so znením prijatých zmien počas zákazu vychádzania v rámci 2. lockdownu.

V rámci prijatých zmien možno uviesť, že základ podmienok pre žiadosť o podporu zostáva nezmenený, no radi by sme Vás upozornili na niektoré  odlišnosti oproti podávaniu žiadostí za 1. lockdown, teda oproti obdobiu Október až December 2020:

–    zmena okruhu oprávnených žiadateľov o dotáciu podľa bodu VII.  (zrušenie delenia žiadateľov podľa okresov),

–    vymedzenie nového obdobia podávania žiadostí za 2. lockdown (od 19.12.2020),

–    možnosť podania spoločnej žiadosti za celé uplynulé obdobie sťaženého užívania od 19.12.2020 do 31.01.2021.

 

Úplný prehľad zmien nájdete v priloženom newslettri.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.

Adresa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Mobil:  + 421 907 760 347

Fax: + 421 33 53 32 389

Email: maros.prosman@ppak.sk

Web: www.prosman-pavlovic.sk

sekretariat Nekomentované

zaujímavosti z Poľska / január 2021

Radi by sme Vás formou tlačovej správy, informovali o dianí v Poľsku, ktoré môže byť pre Vás zaujímavé a inšpirujúce.

Samozrejme, v prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii.

 

Bartosz Tymkowski                                    Ing. Mája Vargová

Zástupca veľvyslanca                                         Expert

                                                                                       
Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

Paulínyho 7, 814 91  Bratislava

Telefon: +421 2 5949 0219 (ústredňa: +421 2 5949 0211)

Mobil: +421 904 894 570
www.gov.pl/slovensko

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER-testovanie v podnikoch (update 27.01.2021!)

Spoločnosť Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o., v nadväznosti na predchádzajúci informačný newsletter o možnostiach testovania zamestnancov pripravila aktuálne informácie o tom, že vláda Slovenskej republiky prijala dňa 27.01.2021 nové znenie návrhu Manuálu na testovanie zamestnancov v prevádzkach podnikoch. V prílohe tak nájdete aktualizované znenie newslettera.

Medzi zásadné zmeny patrí:

  •  Rozšírenie kompenzácie nákladov aj na testovania vykonané podľa COVID AUTOMAT-u
  •  Rozšírenie okruhu testovacích autorít;

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť. Radi Vám pomôžeme.

PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

+ 421 907 760 347

maros.prosman@ppak.sk

www.prosman-pavlovic.sk

 

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER – BREXIT a CLO

Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska už nie je súčasťou Európskej Únie a považuje sa za tretiu krajinu, samostatné colné a daňové územie. Pre obchodovanie so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) už neplatia únijné pravidlá, ale uplatňuje sa Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej (ďalej len „Dohoda o obchode“), ktorá sa vykonáva predbežne od 1. januára 2021. Viac sa dočítate v newsletteri.

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER- testovanie v podnikoch

Vláda Slovenskej republiky prijala právnu úpravu umožňujúcu zamestnávateľom
testovať vlastných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov priamo v prevádzkach podniku. V tejto súvislosti Vám spoločnosť Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o., člen ZLZ SR, pripravila  informačný newsletter s prehľadom základných požiadaviek a povinností zamestnávateľov, ktorí plánujú využiť možnosti testovania zamestnancov.

Z obsahu newslettra sa dozviete najmä:

* Akých zamestnávateľov sa možnosti týkajú?
* Kto sú testovacie autority?
* Ako má prebiehať testovanie?
* Aké testy možno používať?
* Aká je finančná náhrada poskytovaná štátom?

Nakoľko ide o aktuálnu tému, s ktorou sa stále spája veľa nejasností, radi
Vám s naším tímom odborníkov pomôžeme prejsť celým procesom nevyhnutným pre
zabezpečenie otestovania Vašich zamestnancov.

PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.

Adresa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
<https://www.iso-tsu.sk/sluzby/certifikat-iso-9001>
<http://www.customslawgroup.com/>

Mobil: + 421 907 760 347

Fax: + 421 33 53 32 389

Email: maros.prosman@ppak.sk

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER – Brexit a colné povinnosti/newsletter Brexit and customs obligations

Spoločnosť Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o., ktorá je členom ZLZ SR pripravila Newsletter  na vysoko aktuálnu tému Brexitu a nečakané uzatvorenie dohody o spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorý nájdete v prílohe v slovenskej a anglickej verzii.

Touto témou sa v advokátskej kancelárii Prosman a Pavlovič zaoberajú, a preto v prípade, ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nich obrátiť – kontakt:

PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.
Adresa:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Mobil:
+ 421 907 760 347
Fax:
+ 421 33 53 32 389
Email:
maros.prosman@ppak.sk
Web:
www.prosman-pavlovic.sk

sekretariat Nekomentované

BLAHOŽELANIE prezidentovi ZLZ SR Ing. Františkovi Komorovi

V týchto dňoch oslavuje životné jubileum, 60 rokov,  Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR. Predstavenstvo Zväzu oceňuje jeho významný prínos pre slovenskú logistiku a zasielateľstvo a pripája sa ku gratulantom so želaním hlavne pevného zdravia.

sekretariat Nekomentované

ESET Science Award

Člen predstavenstva ZLZ, profesor Ing. Jozef Gnap, PhD., je finalistom v ESET Science Award
v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg.
Blahoželáme a držíme palce!
Na obrázku môže byť: 1 osoba, text
sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER-Zrušenie mimoriadnych opatrení v daňovej a colnej oblasti v súvislosti s COVID-19

Spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., riadny člen Zväzu pripravili aktuálny Newsletter:

„Novela zákona č. 67/2020 Z. z. najmä umožní správnym orgánom pokračovať v konaniach, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie a v tejto súvislosti je zároveň dôvodné od daňových subjektov vyžadovať aj riadne plnenie ich daňových povinností.“

Detaily v prílohe.