sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER-testovanie v podnikoch (update 27.01.2021!)

Spoločnosť Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o., v nadväznosti na predchádzajúci informačný newsletter o možnostiach testovania zamestnancov pripravila aktuálne informácie o tom, že vláda Slovenskej republiky prijala dňa 27.01.2021 nové znenie návrhu Manuálu na testovanie zamestnancov v prevádzkach podnikoch. V prílohe tak nájdete aktualizované znenie newslettera.

Medzi zásadné zmeny patrí:

  •  Rozšírenie kompenzácie nákladov aj na testovania vykonané podľa COVID AUTOMAT-u
  •  Rozšírenie okruhu testovacích autorít;

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť. Radi Vám pomôžeme.

PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

+ 421 907 760 347

maros.prosman@ppak.sk

www.prosman-pavlovic.sk

 

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER – BREXIT a CLO

Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska už nie je súčasťou Európskej Únie a považuje sa za tretiu krajinu, samostatné colné a daňové územie. Pre obchodovanie so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) už neplatia únijné pravidlá, ale uplatňuje sa Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej (ďalej len „Dohoda o obchode“), ktorá sa vykonáva predbežne od 1. januára 2021. Viac sa dočítate v newsletteri.

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER- testovanie v podnikoch

Vláda Slovenskej republiky prijala právnu úpravu umožňujúcu zamestnávateľom
testovať vlastných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov priamo v prevádzkach podniku. V tejto súvislosti Vám spoločnosť Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o., člen ZLZ SR, pripravila  informačný newsletter s prehľadom základných požiadaviek a povinností zamestnávateľov, ktorí plánujú využiť možnosti testovania zamestnancov.

Z obsahu newslettra sa dozviete najmä:

* Akých zamestnávateľov sa možnosti týkajú?
* Kto sú testovacie autority?
* Ako má prebiehať testovanie?
* Aké testy možno používať?
* Aká je finančná náhrada poskytovaná štátom?

Nakoľko ide o aktuálnu tému, s ktorou sa stále spája veľa nejasností, radi
Vám s naším tímom odborníkov pomôžeme prejsť celým procesom nevyhnutným pre
zabezpečenie otestovania Vašich zamestnancov.

PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.

Adresa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
<https://www.iso-tsu.sk/sluzby/certifikat-iso-9001>
<http://www.customslawgroup.com/>

Mobil: + 421 907 760 347

Fax: + 421 33 53 32 389

Email: maros.prosman@ppak.sk

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER – Brexit a colné povinnosti/newsletter Brexit and customs obligations

Spoločnosť Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o., ktorá je členom ZLZ SR pripravila Newsletter  na vysoko aktuálnu tému Brexitu a nečakané uzatvorenie dohody o spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorý nájdete v prílohe v slovenskej a anglickej verzii.

Touto témou sa v advokátskej kancelárii Prosman a Pavlovič zaoberajú, a preto v prípade, ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na nich obrátiť – kontakt:

PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.
Adresa:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Mobil:
+ 421 907 760 347
Fax:
+ 421 33 53 32 389
Email:
maros.prosman@ppak.sk
Web:
www.prosman-pavlovic.sk

sekretariat Nekomentované

BLAHOŽELANIE prezidentovi ZLZ SR Ing. Františkovi Komorovi

V týchto dňoch oslavuje životné jubileum, 60 rokov,  Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR. Predstavenstvo Zväzu oceňuje jeho významný prínos pre slovenskú logistiku a zasielateľstvo a pripája sa ku gratulantom so želaním hlavne pevného zdravia.

sekretariat Nekomentované

ESET Science Award

Člen predstavenstva ZLZ, profesor Ing. Jozef Gnap, PhD., je finalistom v ESET Science Award
v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg.
Blahoželáme a držíme palce!
Na obrázku môže byť: 1 osoba, text
sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER-Zrušenie mimoriadnych opatrení v daňovej a colnej oblasti v súvislosti s COVID-19

Spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., riadny člen Zväzu pripravili aktuálny Newsletter:

„Novela zákona č. 67/2020 Z. z. najmä umožní správnym orgánom pokračovať v konaniach, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie a v tejto súvislosti je zároveň dôvodné od daňových subjektov vyžadovať aj riadne plnenie ich daňových povinností.“

Detaily v prílohe.

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER „Podnikateľské kilečko“

Spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., člen ZLZ SR, pripravila stručný prehľad zmien schválených Národnou radou SR, ktoré obsahuje zákon označovaný vládou ako ,,Podnikateľské kilečko“ – nájdete  v prílohe

Cieľom zákona je zlepšenie podnikateľského prostredia, zasiahnutého opatreniami v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou.

sekretariat Nekomentované

Ďalší úspešní absolventi šiesteho cyklu akreditovaného kurzu FIATA DIPLOMA

Dňa 15.7.2020 na základe úspešne vykonaných záverečných skúšok akreditovaného kurzu Zasielateľstvo -Špedičný expert FIATA Diploma boli odovzdané certifikáty absolventom v poradí už 6. behu kurzu.
Certifikáty odovzdali Ing. František Komora prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR (ZLZ SR) a odborný a organizačný garant kurzu prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy a predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávania ZLZ SR.
Absolventi okrem certifikátu Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov obdržia certifikát od celosvetovej asociácie zasielateľstva a logistiky  FIATA:  www.fiata.com

Podrobnosti o kurze a pripravovanom 7. behu kurzu  sú na https://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie