sekretariat Nekomentované

Čo sa udialo: Od konca novembra a v priebehu decembra boli nákladné lode, ktoré sa plavili cez južnú časť Červeného mora a cez prieliv Báb al-Mandab, ostreľované jemenskými rebelmi a tým pádom bola plavba na tejto hlavnej trase medzi Európou a Áziu nebezpečná pre lode a posádku.

Lodiari sa vyhýbali tejto trase a presmerovali svoje lode okolo Afriky. Plavba okolo Mysu dobrej nádeje znamená predĺženie prepravnej doby o cca. 10-12 dní pri priamej plavbe. Pri niektorých reláciách sa predĺžila plavba o 15 až 30 dní, kvôli nutnosti prekládky v transshipment prístavoch. (Na porovnanie: plavba z Číny do Európy cez Červené more/Suez trvá obvykle cca. 25-30 dní).

Slovenské podniky vedeli relatívne rýchlo zareagovať na vzniknutú situáciu, nakoľko mali skúsenosti s predĺžením prepravnej doby počas pandémie koronavírusu ako aj počas upchatiu Suezského prieplavu v roku 2021.

Dopady na slovenský priemysel: niektoré výrobné podniky začali okamžite navyšovať bezpečnostnú rezervu svojich skladov, aby nebola ohrozená výroba. Ak nemali túto možnosť, tak obmedzili výrobu (predĺžené podnikové odstávky, znížený počet smien), kým nemali dostatočne naskladnené zásoby potrebné na výrobu. Okrem potreby navýšenia skladových zásob a teda viazania svojich finančných zdrojov, musia podniky znášať aj zvýšené prepravné náklady. Slovenské exportujúce podniky mali problém dodržať svoje dodacie lehoty voči svojim odberateľom v zámorí.

Pri plavbách okolo Afriky je nielen vyššia spotreba pohonných hmôt, ale aj vyššie náklady za dlhšiu plavbu (posádka, poistenie lode). Keďže sú lode dlhšie na vode, tak aj menej tovaru stihnú prepraviť a tým pádom je všeobecne menej lodného priestoru a nedostatok voľných kontajnerov. Tieto všetky faktory vplývajú na výrazný nárast celkovej ceny za prepravu. Je potrebné si uvedomiť, že majú vplyv na námornú prepravu v celom svete, nielen na trase medzi Európou a Áziou.

Vyhliadky: Aktuálne to nevyzerá, že by sa plavba cez Červené more obnovila v dohľadnej dobe. Lodiarske spoločnosti adaptovali svoje plavebné plány na plavbu okolo Afriky, takisto aj podniky prispôsobili svoje plánovanie na súčasnú situáciu. Tovar, ktorý vyžaduje rýchlejšiu dobu prepravy sa bude prepravovať po železnici (železničná preprava z Číny cez Rusko do Európy, cca. 15-20 dní).

Veľkým otáznikom ostáva cena za námornú prepravu. Od novembra 2023 do januára 2024 sa strojnásobila. Rast sa ale momentálne zastavil.

Pripravil: Mag. Stanislav Michalička

Predseda sekcie námorných prepráv (Zväz logistiky a zasielateľstva SR)

7.2.2024