sekretariat Nekomentované

FIATA HQ 2022 celosvetové stretnutie zasielateľov

Stretnutie FIATA HQ je každoročné stretnutie členov. 
Toto interné stretnutie sa zaoberá strategickými prioritami organizácie, 
ako aj pokrokom dosiahnutým v projektoch ovplyvňujúcich medzinárodnú komunitu zasielateľov.

Podujatie 2022 sa konalo v Ženeve vo Švajčiarsku 17. – 20. mája 2022 
v CICG – medzinárodnom konferenčnom centre v Ženeve pod názvom „Reconnect“.

Stretnutia sa za ZLZ SR zúčastnili členovia predstavenstva: 
Ing. Tomáš Suhányi MBA, ktorý je zároveň aj predseda pracovnej skupiny
pre cestnú dopravu pri FIATA MTI a JUDr. Maroš Prosman.

rekapitulácia z 1.- 2. dňa a záverečná správa:  

https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/fiata-hq-meeting-recap-day-1.html
https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/fiata-hq-meeting-recap-day-2.html

https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/final-fiata-hq-meeting-summary.html


sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER: „lex Ukrajina“

V prílohe nájdete newsletter so stručným prehľadom zmien schválených Národnou radou SR, ktoré obsahuje zákon označovaný vládou ako zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, alebo označovaný aj ako „lex Ukrajina“.

Na území Slovenskej republiky je momentálne vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Práve v nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu Národná rada SR v zrýchlenom legislatívnom konaní prijala opatrenia potrebné na zlepšenie aktuálnej situácie.

Newsletter pripravila spoločnosť PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.

 

sekretariat Nekomentované

MH SR: KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ODBORU VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ

MH SR, kompetentný pre zákazy vývoz

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ODBORU VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ

korešpondenčná adresa MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
registračné miesto

 

Úradné hodiny:

pondelok – piatok
09.00 – 12.00     13.00 – 15.00

sekretariát 02/ 4854 2165
fax 02/ 4342 3915
sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER: Podnikateľské kilečko 2

Spoločnosť  Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o. pripravila pre Vás NEWSLETTER na tému – Podnikateľské kilečko 2.

Ide o súbor hospodárskych opatrení z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktoré vo februári 2022, v nadväznosti na tzv. Prvé podnikateľské kilečko, prijala Vláda SR.

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER-testovanie v podnikoch (update 27.01.2021!)

Spoločnosť Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o., v nadväznosti na predchádzajúci informačný newsletter o možnostiach testovania zamestnancov pripravila aktuálne informácie o tom, že vláda Slovenskej republiky prijala dňa 27.01.2021 nové znenie návrhu Manuálu na testovanie zamestnancov v prevádzkach podnikoch. V prílohe tak nájdete aktualizované znenie newslettera.

Medzi zásadné zmeny patrí:

  •  Rozšírenie kompenzácie nákladov aj na testovania vykonané podľa COVID AUTOMAT-u
  •  Rozšírenie okruhu testovacích autorít;

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť. Radi Vám pomôžeme.

PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

+ 421 907 760 347

maros.prosman@ppak.sk

www.prosman-pavlovic.sk

 

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER-Zrušenie mimoriadnych opatrení v daňovej a colnej oblasti v súvislosti s COVID-19

Spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., riadny člen Zväzu pripravili aktuálny Newsletter:

„Novela zákona č. 67/2020 Z. z. najmä umožní správnym orgánom pokračovať v konaniach, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie a v tejto súvislosti je zároveň dôvodné od daňových subjektov vyžadovať aj riadne plnenie ich daňových povinností.“

Detaily v prílohe.

sekretariat Nekomentované

Možnosti vyhľadania parkovísk pre cestnú nákladnú dopravu v Európe  

ESPORG – European Secure Parking Organization           https://www.esporg.eu/

TRANSPark         https://www.iru.org/apps/transpark-app

Truckinform       http://www.truckinform.eu/

Transparking     https://transparking.eu/sk/

Truckparking Europe     https://app.truckparkingeurope.com/#/

TENTEC                               http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html?layer=38

sekretariat Nekomentované

Vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov validoval po prvý krát marci 2007 pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽSTVO – Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org).
Kurz prešiel úspešnou revalidáciou v marci 2016 a validácia je platná do marca 2020 a preto môže pripraviť pre Vás nový kurz, pričom začiatok  šiesteho kurzu bude 15. novembera 2018.

Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva SR – číslo akreditácie:
3217/2015/152/1

V apríli 2018 skončí v poradí už piaty kurz a úspešní absolventi požiadajú FIATA o vydanie certifikátov s celosvetovou platnosťou.

Viac o ponuke kurzu Špedičný expert FIATA sa dozviete TU

a aj na stránke : http://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

Objednávku na v poradí už šiesty kurz  na Slovensku, Špedičný expert FIATA so začiatkom 15. novembra 2018, nájdete TU