sekretariat Nekomentované

VÝZVY A BUDÚCNOSŤ GLOBÁLNEJ LOGISTIKY

Prezident Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Ing. František Komora  spolupracoval v rámci kampane „Malé a stredné podniky “ a napísal článok,  ktorý bol vydaný dňa 13.3.2024 ako príloha denníka Hospodárske Noviny.

Online podoba je zverejnená na https://www.info-business.sk/campaign/male-a-stredne-podniky/

Elektronickú verziu printovej časti nájdete na nasledujúcom LINKU

Online článok nájdete na LINKU

 

Ďakujeme Medi Info CZ/SK za spoluprácu

sekretariat Nekomentované

Workshop BSEC v Istanbule

Dňa 24.októbra 2023 sa prezident ZLZ SR, Ing. František Komora, zúčastnil rokovaní BSEC (Black Sea Economic Cooperation) v Istanbule, kde boli za Slovensko , ako pozorovateľskú krajinu pozvaní len zástupcovia  profesijných združení v doprave a logistike.

na prvej snímke zľava: František Komora – prezident ZLZ SR, Turgut Erkeskin – prezident FIATA, Michal Lánik – ekonomický diplomat GK SR Istanbul

na druhej snímke zľava: František Komora – prezident ZLZ SR, Kemal Kaptaner-generálny tajomník BSECBC a Michal Lánik – ekonomický diplomat GK SR Istanbul

sekretariat Nekomentované

FIATA HQ 2022 celosvetové stretnutie zasielateľov

Stretnutie FIATA HQ je každoročné stretnutie členov. 
Toto interné stretnutie sa zaoberá strategickými prioritami organizácie, 
ako aj pokrokom dosiahnutým v projektoch ovplyvňujúcich medzinárodnú komunitu zasielateľov.

Podujatie 2022 sa konalo v Ženeve vo Švajčiarsku 17. – 20. mája 2022 
v CICG – medzinárodnom konferenčnom centre v Ženeve pod názvom „Reconnect“.

Stretnutia sa za ZLZ SR zúčastnili členovia predstavenstva: 
Ing. Tomáš Suhányi MBA, ktorý je zároveň aj predseda pracovnej skupiny
pre cestnú dopravu pri FIATA MTI a JUDr. Maroš Prosman.

rekapitulácia z 1.- 2. dňa a záverečná správa:  

https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/fiata-hq-meeting-recap-day-1.html
https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/fiata-hq-meeting-recap-day-2.html

https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/final-fiata-hq-meeting-summary.html


sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER: „lex Ukrajina“

V prílohe nájdete newsletter so stručným prehľadom zmien schválených Národnou radou SR, ktoré obsahuje zákon označovaný vládou ako zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, alebo označovaný aj ako „lex Ukrajina“.

Na území Slovenskej republiky je momentálne vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Práve v nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu Národná rada SR v zrýchlenom legislatívnom konaní prijala opatrenia potrebné na zlepšenie aktuálnej situácie.

Newsletter pripravila spoločnosť PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.

 

sekretariat Nekomentované

MH SR: KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ODBORU VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ

MH SR, kompetentný pre zákazy vývoz

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ODBORU VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ

korešpondenčná adresa MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR VÝKONU OBCHODNÝCH OPATRENÍ
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
registračné miesto

 

Úradné hodiny:

pondelok – piatok
09.00 – 12.00     13.00 – 15.00

sekretariát 02/ 4854 2165
fax 02/ 4342 3915
sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER: Podnikateľské kilečko 2

Spoločnosť  Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o. pripravila pre Vás NEWSLETTER na tému – Podnikateľské kilečko 2.

Ide o súbor hospodárskych opatrení z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktoré vo februári 2022, v nadväznosti na tzv. Prvé podnikateľské kilečko, prijala Vláda SR.

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER-testovanie v podnikoch (update 27.01.2021!)

Spoločnosť Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o., v nadväznosti na predchádzajúci informačný newsletter o možnostiach testovania zamestnancov pripravila aktuálne informácie o tom, že vláda Slovenskej republiky prijala dňa 27.01.2021 nové znenie návrhu Manuálu na testovanie zamestnancov v prevádzkach podnikoch. V prílohe tak nájdete aktualizované znenie newslettera.

Medzi zásadné zmeny patrí:

  •  Rozšírenie kompenzácie nákladov aj na testovania vykonané podľa COVID AUTOMAT-u
  •  Rozšírenie okruhu testovacích autorít;

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť. Radi Vám pomôžeme.

PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

+ 421 907 760 347

maros.prosman@ppak.sk

www.prosman-pavlovic.sk

 

sekretariat Nekomentované

NEWSLETTER-Zrušenie mimoriadnych opatrení v daňovej a colnej oblasti v súvislosti s COVID-19

Spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., riadny člen Zväzu pripravili aktuálny Newsletter:

„Novela zákona č. 67/2020 Z. z. najmä umožní správnym orgánom pokračovať v konaniach, ktoré boli prerušené z dôvodu zabránenia šíreniu pandémie a v tejto súvislosti je zároveň dôvodné od daňových subjektov vyžadovať aj riadne plnenie ich daňových povinností.“

Detaily v prílohe.