sekretariat Nekomentované

Dňa 24.októbra 2023 sa prezident ZLZ SR, Ing. František Komora, zúčastnil rokovaní BSEC (Black Sea Economic Cooperation) v Istanbule, kde boli za Slovensko , ako pozorovateľskú krajinu pozvaní len zástupcovia  profesijných združení v doprave a logistike.

na prvej snímke zľava: František Komora – prezident ZLZ SR, Turgut Erkeskin – prezident FIATA, Michal Lánik – ekonomický diplomat GK SR Istanbul

na druhej snímke zľava: František Komora – prezident ZLZ SR, Kemal Kaptaner-generálny tajomník BSECBC a Michal Lánik – ekonomický diplomat GK SR Istanbul