sekretariat Nekomentované

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 9. novembra 2023  bolo prítomných 107 účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili aj študenti stredných odborných škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Konferenciu otvoril Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

Odborné a komerčné prednášky, ktoré odzneli počas konferencie:

Pohľad až za horizont….   Miroslav Rumler, konateľ spol. Reliant a viceprezident ELA a ČLA

Monitorovanie zrýchlení pre upevnenie nákladu rôznych nákladných vozidiel na rôznych typoch ciest       Juraj Jagelčák, Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS

Váš biznis si zaslúži len tie najlepšie logistické riešenia  Vladimír Hindra, Railtrans International, a.s.

RICOH Slovakia – brána do digitálneho priestoru        Kateřina Marešová, RICOH Slovakia s.r.o.

Zelená logistika- ciele a realita                   Jaroslav Čermák, Duslo  a.s.

Distribučné a logistické centrum – areál Gbely      Vítězslav Charvát, STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.,Hodonín

Dáta v prostredí intermodálnej dopravy                Rostislav Vašek, TLS OLTIS Group

METRANS – Tovar v pohybe 2019-2023                Richard Lepi, METRANS /Danubia/,a.s.

RENOMIA – poistenie rizík v doprave                         Renata Hofferová, RENOMIA s.r.o.

Trans.eu – Viac ako burza nákladov      Jakub Šmíd, Trans.eu, s.r.o. 

Aktuálne legislatívne trendy v oblasti elektronizácie dokumentov v doprave a zasielateľstve   Adam Keseg, Prosman a Pavlovič, advokátska kanc., s.r.o.

 

 

Počas obeda prebehali rozhovory:

Pred hotelom boli vystavené elektromobily značky Renault, ktoré poskytla spoločnosť Auto Lamač

                    

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2023 splnila svoj účel a účastníci získali nie len cenné informácie, ale aj nové kontakty.

Poďakovanie patrí všetkým prezentujúcim, sponzorom, spoluorganizátorom a mediálnemu partnerovi.

 

Spoluorganizátormi konferencie boli SOPK a Žilinská univerzita v Žiline.

 

Finančne konferenciu podporili :

Gebrueder Weiss s.r.o.

METRANS /Danubia/, a.s.

OLTIS Slovakia, s.r.o.

RENOMIA, s.r.o.

RICOH SLOVAKIA S.R.O.

Railtrans International, a.s.

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Trans.eu, s.r.o.

 

Mediálnym partnerom bol časopis TRANSPORT A LOGISTIKA