sekretariat Nekomentované

Vážené kolegyne, kolegovia.

 

Už dlhší čas je súčasťou našej práce známy problém tzv.  „fantómových dopravcov“. Pred niekoľkými rokmi sme publikovali v spolupráci s Políciou Slovenskej republiky a Združením ČESMAD Slovakia v slovenskom aj anglickom jazyku príručku „Ako preverovať slovenských dopravcov?“. Potom nasledovala zvýšená intenzita školení, kde sme upozorňovali na čo si dať pri našej práci pozor, ako aj výrazné zlepšenie činnosti policajných zložiek a došlo ku poklesu tejto trestnej činnosti na území Slovenska. No tento čiastkový úspech netrval dlho a v modifikovanej podobe sa ku nám vracia, keď páchatelia začali viacej nakladať v zahraničí pre slovenských zasielateľov a tak, hoci štatistiky slovenskej  polície vyzerajú lepšie, zasielatelia opäť začínajú pociťovať vážny problém.

 

ZLZ SR sa rozhodol opäť zmapovať činnosť v oblasti podvodov, krádeží a sprenevier v Medzinárodnej kamiónovej doprave a preto Vás prosíme o poskytnutie informácií o prípadoch zmiznutia nákladov, s ktorými ste sa stretli v rokoch 2022 – 2023. Zaujímajú nás aj prípady, kde nakládka a vykládka bola v zahraničí,  alebo  poškodený vlastník tovaru bol zahraničný subjekt.

 

Prosíme na adresu frantisek.komora@fmconsulting.sk poslať nasledovné informácie :

 • Dátum nakládky
 • Dátum objednávky prepravy
 • Miesto nakládky
 • Miesto vykládky  ( plánované )
 • Meno použité dopravcom
 • Meno bolo vymyslené, zneužité meno skutočnej firmy, doklady falošné, dopravca bol skutočný, ale použitý len na nakládku, dopravca bol skutočný a ovládaný páchateľmi, iná schéma
 • Bola predložená poistka zodpovednosti dopravcu za škodu a odcudzenie tovaru
 • Poistka bola pravá?
 • Štátna príslušnosť dopravcu
 • Tovar
 • Výška škody
 • Miesto skutočnej vykládky (ak je známe)
 • Bola zaangažovaná Polícia SR
 • Kto prípad v súčasnosti vyšetruje, polícia v SR, alebo v zahraničí?
 • Ako bol prípad uzavretý, resp. v akom je stave v súčasnosti

 

Údaje budú poskytnuté len členom pracovnej skupiny ZLZ SR a budeme ich považovať za prísne dôverné. Ide nám o popis metódy páchateľa, ním použité identifikačné údaje, kde došlo k spáchaniu činu, výška škody, početnosť prípadov a podobne.

 

Aj v prípade, že sa rozhodnete údaje neposkytnúť úplne, prosíme aspoň o informáciu kedy a na ktorej trase ku skutku došlo a národnosť udanú dopravcom. V prípade potreby doplnenia údajov Vás bude osobne kontaktovať prezident ZLZ SR Ing. František Komora.

 

Úlohou ZLZ SR je obhajovať záujmy členov ZLZ SR a v tomto vidíme značnú hrozbu pre našich členov a preto Vás prosíme o poskytnutie uvedených údajov.

 

S pozdravom

 

 

Ing. František Komora

prezident ZLZ SR

 

e-mail : frantisek.komora@fmconsulting.sk

mobil :  +421 905 622 409