sekretariat Keine Kommentare

Veľtrh transport logistic 2019 v Mníchove

Pozvánka na veľtrh transport logistic 2019 

INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV  

Vážení členovia Zväzu,

či už Brexit, digitalizácia Supply Chain, City Logistik alebo nová Hodvábna cesta: Svet transportu a logistiky je oveľa viac dynamický, ako inokedy.

Navštíviť veľtrh transport logistic v Mníchove sa Vám preto oplatí.

Od 4. do 7. júna na Vás čaká svetoznámy vodcovský veľtrh pre logistiku, mobilitu, IT a Supply Chain management s ponukou aktuálnych odvetvových trendov, napínavých riešení a dôležitých noviniek!

Súčasne je transport logistic výbornou platformou intenzívneho networkingu pre nadviazanie nových kontaktov s potenciálnymi zákazníkmi a partnermi. Tešíte sa už na veľtrh plný impulzov, šancí a príležitostí? Budete pri tom?

PROGRAM KONFERENCIE
Fakty, vedomosti a trendy sveta logistiky zajtrajška

Na transport logistic 2019 zažijete obsiahly a vzrušujúci program konferencie, opäť s vysokou pridanou hodnotou. Získate dôležité postrehy a impulzy. Kliknite na nasledujúci odkaz a pozrite sa na všetky spíkry a témy.

VYSTAVOVATELIA & ZNAČKY

Veľtrhu sa zúčastňuje 2 400 vystavovateľov zo 62 krajín na rekordnej výstavnej ploche 120 000 m². Rekordnú účasť na veľtrhu budú mať opäť Česká a Slovenská republika. Celkovo sa z oboch krajín zúčastňuje 65 vystavovateľov na ploche 1800 m².

VÝHODNE A DIGITÁLNE!

S online vstupenkou ušetríte 30 %!

Kúpte si vstupenku na transport logistic online a ušetrite tak 30%! Novinka tohto roku: Majte svoju vstupenku ako mobilný tiket priamo vo Vašom smartphonu!

Dostali ste od vystavovateľov kupón na jednodňovú vstupenku? Uplatnite ho tiež v online ticketshopu.

Navštívte nás  v hale B2, stánku 278.    Visit us in Hall B2, Booth 278

sekretariat Keine Kommentare

GDPR – ochrana osobných údajov

Vážení členovia, 

TU  nájdete newsletter Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. , ktorý sumarizuje novinky v oblasti ochrany osobných údajov, pričom sa updatujú povinností povinných subjektov vo vzťahu k ochrane osobných údajov, a to vrátane BProjektov, interných smerníc a pod.

Od 25.05.2018 nadobudne účinnosť GDPR (Nariadenie EÚ), ktoré je priamo aplikovateľné a zavádza novinky v oblasti ochrany osobných údajov. Preto je potrebné analyzovať všetky dokumenty, kde sa nachádza odkaz na ochranu osobných údajov.

Pri zosúladení a implementovaní GDPR je potrebné analyzovať najmä:

  1.                         to, či zamestnanci spracúvajú osobné údaje, okruh osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov, operácie, ktoré zamestnanci s osobnými údajmi vykonávajú, komu osobné údaje poskytujú, databázy, kde osobné údaje evidujú, informačné systémy, v ktorých sú osobné údaje zachytené,
  2.                         všetky dokumenty prevádzkovateľa (zmluvy, obchodné podmienky, interné smernice, bezpečnostné projekty a pod.),

      3.                        všetky zmluvy o poverení sprostredkovateľa so spracovaním osobných údajov, tieto zmluvy „dodatkovať“, resp. tieto uzatvárať,

      4.                        informovanie oprávnených osôb, príjemcov a dotknutých osôb,

      5.                        pôvod získania osobných údajov.

Každý informačný systém (IS zamestnanci, IS uchádzači o zamestnanie, IS marketing a pod.), resp. každú „databázu“ osobných údajov je potrebné analyzovať, či je v súlade s GDPR a výsledky analýzy implementovať do dokumentácie a zmluvnej agendy spoločnosti.

V prípade potreby spracovania uvedenej problematiky a/alebo otázok sme Vám ako advokátska kancelária, ktorá je členom zväzu, k dispozícii.

www.prosman-pavlovic.sk