sekretariat Nekomentované

Dopady konfliktu na Blízkom východe na slovenský priemysel

Čo sa udialo: Od konca novembra a v priebehu decembra boli nákladné lode, ktoré sa plavili cez južnú časť Červeného mora a cez prieliv Báb al-Mandab, ostreľované jemenskými rebelmi a tým pádom bola plavba na tejto hlavnej trase medzi Európou a Áziu nebezpečná pre lode a posádku.

Lodiari sa vyhýbali tejto trase a presmerovali svoje lode okolo Afriky. Plavba okolo Mysu dobrej nádeje znamená predĺženie prepravnej doby o cca. 10-12 dní pri priamej plavbe. Pri niektorých reláciách sa predĺžila plavba o 15 až 30 dní, kvôli nutnosti prekládky v transshipment prístavoch. (Na porovnanie: plavba z Číny do Európy cez Červené more/Suez trvá obvykle cca. 25-30 dní).

Slovenské podniky vedeli relatívne rýchlo zareagovať na vzniknutú situáciu, nakoľko mali skúsenosti s predĺžením prepravnej doby počas pandémie koronavírusu ako aj počas upchatiu Suezského prieplavu v roku 2021.

Dopady na slovenský priemysel: niektoré výrobné podniky začali okamžite navyšovať bezpečnostnú rezervu svojich skladov, aby nebola ohrozená výroba. Ak nemali túto možnosť, tak obmedzili výrobu (predĺžené podnikové odstávky, znížený počet smien), kým nemali dostatočne naskladnené zásoby potrebné na výrobu. Okrem potreby navýšenia skladových zásob a teda viazania svojich finančných zdrojov, musia podniky znášať aj zvýšené prepravné náklady. Slovenské exportujúce podniky mali problém dodržať svoje dodacie lehoty voči svojim odberateľom v zámorí.

Pri plavbách okolo Afriky je nielen vyššia spotreba pohonných hmôt, ale aj vyššie náklady za dlhšiu plavbu (posádka, poistenie lode). Keďže sú lode dlhšie na vode, tak aj menej tovaru stihnú prepraviť a tým pádom je všeobecne menej lodného priestoru a nedostatok voľných kontajnerov. Tieto všetky faktory vplývajú na výrazný nárast celkovej ceny za prepravu. Je potrebné si uvedomiť, že majú vplyv na námornú prepravu v celom svete, nielen na trase medzi Európou a Áziou.

Vyhliadky: Aktuálne to nevyzerá, že by sa plavba cez Červené more obnovila v dohľadnej dobe. Lodiarske spoločnosti adaptovali svoje plavebné plány na plavbu okolo Afriky, takisto aj podniky prispôsobili svoje plánovanie na súčasnú situáciu. Tovar, ktorý vyžaduje rýchlejšiu dobu prepravy sa bude prepravovať po železnici (železničná preprava z Číny cez Rusko do Európy, cca. 15-20 dní).

Veľkým otáznikom ostáva cena za námornú prepravu. Od novembra 2023 do januára 2024 sa strojnásobila. Rast sa ale momentálne zastavil.

Pripravil: Mag. Stanislav Michalička

Predseda sekcie námorných prepráv (Zväz logistiky a zasielateľstva SR)

7.2.2024

sekretariat Nekomentované

STANOVISKO ZLZ SR k zablokovaniu slovensko-ukrajinskej hranice cez hraničný prechod Vyšné Nemecké

Už niekoľko týždňov je zvýšený pohyb nákladnej dopravy cez Vyšné Nemecké, z dôvodu blokády poľských priechodov dopravcami. Úplné zablokovanie značne spomalí činnosť výrobcov v SR, z dôvodu chýbajúceho tovaru a nedostatku prepravných kapacít.

Rozumieme snahe dopravcov vyrovnať podmienky hospodárskej súťaže pre všetkých na rovnakú úroveň,  a podporujeme túto požiadavku, avšak zablokovanie pohybu tovaru cez hranicu nepomôže žiadnej strane a poškodí hlavne hospodárstvo SR, ktoré nenesie za rozhodnutie o statuse ukrajinských dopravcov zodpovednosť.

Členovia Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, zákazníci slovenských cestných dopravcov, ale aj mnohí dopravcovia, sú vystavení riziku sankcií zo strany poškodených klientov, keďže nemôžu zabezpečiť požadované dodacie časy a dohodnuté náklady na logistické služby.

Taktiež nie je možné dodržať lehoty na predloženie tovaru colným úradom, čím nastáva porušenie colných predpisov. Sankcie za toto porušenie môže colný úrad cieľovej krajiny, alebo krajiny vystavenia colných dokladov uložiť samotným dopravcom.

Colným deklarantom vznikajú škody z dôvodu dlhších lehôt potrebných na uvoľnenie záruk poskytnutých za colný dlh v colnom režime tranzit, čo taktiež vyvoláva ďalšie zdržanie aj pri zásielkach, ktoré nesmerujú do/z Ukrajiny.

Ing. František Komora, prezident ZLZ SR

sekretariat Nekomentované

Odborná konferencia ZLZ SR sa konala 9.11. 2023

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 9. novembra 2023  bolo prítomných 107 účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili aj študenti stredných odborných škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Konferenciu otvoril Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

Odborné a komerčné prednášky, ktoré odzneli počas konferencie:

Pohľad až za horizont….   Miroslav Rumler, konateľ spol. Reliant a viceprezident ELA a ČLA

Monitorovanie zrýchlení pre upevnenie nákladu rôznych nákladných vozidiel na rôznych typoch ciest       Juraj Jagelčák, Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS

Váš biznis si zaslúži len tie najlepšie logistické riešenia  Vladimír Hindra, Railtrans International, a.s.

RICOH Slovakia – brána do digitálneho priestoru        Kateřina Marešová, RICOH Slovakia s.r.o.

Zelená logistika- ciele a realita                   Jaroslav Čermák, Duslo  a.s.

Distribučné a logistické centrum – areál Gbely      Vítězslav Charvát, STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.,Hodonín

Dáta v prostredí intermodálnej dopravy                Rostislav Vašek, TLS OLTIS Group

METRANS – Tovar v pohybe 2019-2023                Richard Lepi, METRANS /Danubia/,a.s.

RENOMIA – poistenie rizík v doprave                         Renata Hofferová, RENOMIA s.r.o.

Trans.eu – Viac ako burza nákladov      Jakub Šmíd, Trans.eu, s.r.o. 

Aktuálne legislatívne trendy v oblasti elektronizácie dokumentov v doprave a zasielateľstve   Adam Keseg, Prosman a Pavlovič, advokátska kanc., s.r.o.

 

 

Počas obeda prebehali rozhovory:

Pred hotelom boli vystavené elektromobily značky Renault, ktoré poskytla spoločnosť Auto Lamač

                    

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2023 splnila svoj účel a účastníci získali nie len cenné informácie, ale aj nové kontakty.

Poďakovanie patrí všetkým prezentujúcim, sponzorom, spoluorganizátorom a mediálnemu partnerovi.

 

Spoluorganizátormi konferencie boli SOPK a Žilinská univerzita v Žiline.

 

Finančne konferenciu podporili :

Gebrueder Weiss s.r.o.

METRANS /Danubia/, a.s.

OLTIS Slovakia, s.r.o.

RENOMIA, s.r.o.

RICOH SLOVAKIA S.R.O.

Railtrans International, a.s.

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Trans.eu, s.r.o.

 

Mediálnym partnerom bol časopis TRANSPORT A LOGISTIKA

                                                                         

                                                                    

 

 

 

sekretariat Nekomentované

HN Biznis Fórum Poľsko – Slovensko

Dňa 25.mája 2023 sa v hoteli Devín v Bratislave konalo „HN Biznis Fórum Poľsko – Slovensko“, kde sa panelovej diskusie zúčastnil aj Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a pripojil názory k téme: sektorová spolupráca – ako sme na tom boli minulý rok?

sekretariat Nekomentované

veľtrh transport a logistika 2023 sa konal v Mníchove

Krátka tlačová správa:

Už sú za nami štyri dni veľtrhu transport a logistika Mníchov 2023, s vystavovateľskou plochou 127 000 m2, 10 plných hál a úplne obsadeným vonkajším vystavovateľským areálom. Veľtrhu sa zúčastnilo 2 320 vystavovateľov zo 67 krajín a rekordných viac ako 75 000 návštevníkov prišlo z celého sveta.

Zväz logistiky a zasielateľstva SR sa zúčastnil na tomto medzinárodnom veľtrhu v dňoch 9.-12. mája 2023 v Mníchove a propagoval v stánku 110 v hale B5 členov Zväzu v spoločných materiáloch.

Ako spolu vystavovatelia sa na stánku zúčastnili spoločnosti: ABONEX, s.r.o., iCargo, s.r.o., Intermodal logistics solution s.r.o., SMINLO, s.r.o. a  SPEED-LINE, s.r.o.

Všetkým, ktorí pomohli pri propagácii logistiky, dopravy a zasielateľstva Slovenskej republiky a tým ktorí stánok navštívili, patrí poďakovanie predstavenstva Zväzu.

Fotografie a krátke video nájdete:  https://photos.app.goo.gl/DzfDZCwJ4mLQ6KJr7

Budúci veľtrh transport a logistika v Mníchove sa bude konať 2.-5.júna 2025 a prvý krát bude od pondelka do štvrtka.

sekretariat Nekomentované

SEMINÁR „Doprava & logistika “ 15.marca 2023

4. Seminár „Doprava & logistika – vplyv vojny na Ukrajine, inflácie,  výpadkov v logistických reťazcoch. Ako tieto situácie rieši biznis?“ , ktorý dňa 15. marca 2023 hybridne zorganizovalo Veľvyslanectvo  Poľskej republiky v Bratislave v spolupráci so ZLZ SR, ČESMAD Slovakia, SOPK a Polish Chamber of Maritime Commerce, mal hlavnú tému: Prístavy, železnice, terminály, intermodal – poľská ponuka pre slovenských podnikateľov  /  Riešenia pre krátke & dlhé vzdialenosti

Seminár mediálne podporili Hospodárske noviny, moderátorom bol Tomáš Halán a úvodné slovo mali:

Krzysztof Strzałka, veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike

            

 • Rastislav Cenký, generálny riaditeľ Sekcie stratégie, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
 • Rafał Weber, štátny tajomník Ministerstva infraštruktúry Poľskej republiky, video transfer
 • František Komora, prezident Zväzu zasielateľstva a logistiky Slovenskej republiky
 • Peter Varga, generálny sekretár ČESMAD Slovakia (Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky)

Odzneli nasledovné prezentácie:

 • Námorný prístav Gdansk: Michal Stupak, klientský manažér
 • Shanghai/Čína pobočka Námorného prístavu Gdansk –: BrigitteZhang, zástupkyňa prístavu Gdansk v Shanghai (online)
 • Hlbokovodný terminál Baltic Hub Gdansk: Adela Kurečková, zastúpenie pre Slovenskú a Českú republiku
 • Námorné prístavy Szczecin – Świnoujście: Ryszard Górski, riaditeľ obchodného oddelenia
 • Gdynia Container Terminal / HutchisonPorts Gdynia: Mikołaj Magiełka, obchodný manažér
 • Železničný prepravca PKP Cargo, Varšava: Jacek Rutkowski, člen predstavenstva
 • Námorný prístav Gdynia: Mateusz Frankiewicz, projektový manažér
 • VETRO Port & Shipping Service, Sopot: Michał Sikora, riaditeľ
 • Adampol – autotransport, logistika, špedícia, Gdansk/ strategický partner Glovis Europe GmbH: Adrian Guzman, manažér oddelenia projektov
 • P&O –Ferrymaster, Gdynia: Marcin Jaczewski, General Manager Sales Eastern Europe (online)
 • Stena Line, Gdynia: Agnieszka Kubaszewska-Monik, Freight Commercial Manager
 • Predstavenie Európskej Route 66

Seminár sa stretol s uznaním všetkých zúčastnených a veríme, že spolupráca a nie len obchodná medzi Poľskom a Slovenskom sa bude rozvíjať čoraz viac. Je známe, že Poliaci investujú miliardy do prístavov a z týchto investícií hádam vyťažia aj naše firmy.

články z HN:

https://media.monitora.sk/pdf-preview/4095/1065073722-01445ef1ef7835af1c58/

https://hnonline.sk/finweb/ekonomika/96072458-poliaci-investuju-miliardy-do-pristavov-je-to-prilezitost-aj-pre-nas-biznis

 

sekretariat Nekomentované

Rokovanie ČESMAD Slovakia a ZLZ SR

Zástupcovia združení ČESMAD Slovakia a Zväz logistiky a zasielateľstva rokovali o plánoch EÚ na zelenú transformáciu a balíku opatrení Fit for 55. Obe organizácie majú záujem zlaďovať svoje postupy a stanoviská voči štátnym a európskym inštitúciám. Počas stretnutia diskutovali tiež o dôsledkoch zákazu predaja nových osobných automobilov so spaľovacím motorom po roku 2035, stanovenia normy Euro 7 a návrhu nových noriem pre emisie CO2 ťažkých úžitkových vozidiel. Ako sa zhodli, plány zelenej transformácie by mali zahŕňať najmä pragmatické a racionálne riešenia, ktoré nevylučujú žiadnu z technológií.

sekretariat Nekomentované

Spolupráca Žilinskej univerzity a ZLZ SR pokračuje

Spolupráca Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity (UNIZA)  a Zväzu logistiky a zasielateľstva SR (ZLZ SR) pokračuje.
Dňa 9.2.2023  predseda sekcie leteckých prepráv ZLZ SR a  Head of Air Freight  SCHENKER, s.r.o. Bratislava, Benjamín Chladný, mal prednášku v rámci akreditovaného kurzu Zasielateľstvo-Špedičný expert FIATA Diploma a navštívil aj katedru cestnej a mestskej dopravy.
Na fotografii s vedúcim katedry prof. Ing. Jozefom Gnapom, PhD.  a vedúcim sekcie vzdelávania a vydavateľstva ZLZ SR.
sekretariat Nekomentované

Veľtrh transport a logistika Mníchov 09.-12.máj 2023

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky sa zúčastní ako vystavovateľ na medzinárodnom veľtrhu pre logistiku, mobilitu, IT a riadenie dodávateľského reťazca, ktorý sa bude konať 09.-12. mája 2023 na výstavisku v Mníchove.

Veľtrh transport a logistic v Mníchove sa koná raz za dva roky (okrem 2021, kedy sa konal iba online) a je najväčším odborným veľtrhom v celosvetovom meradle.

V roku 2019 sa veľtrhu zúčastnilo 2.374 vystavovateľov zo 63 krajín a viac ako 64.000 návštevníkov zo 125 krajín.

ZLZ SR bude propagovať svojich členov v spoločných materiáloch.

ZLZ SR vás pozýva na návštevu stánku č. 110 v hale B5 výstaviska v Mníchove v dňoch 09.-12.mája 2023.

transport-logistic-munchen