sekretariat Nekomentované

HN Biznis Fórum Poľsko – Slovensko

Dňa 25.mája 2023 sa v hoteli Devín v Bratislave konalo „HN Biznis Fórum Poľsko – Slovensko“, kde sa panelovej diskusie zúčastnil aj Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a pripojil názory k téme: sektorová spolupráca – ako sme na tom boli minulý rok?

sekretariat Nekomentované

veľtrh transport a logistika 2023 sa konal v Mníchove

Krátka tlačová správa:

Už sú za nami štyri dni veľtrhu transport a logistika Mníchov 2023, s vystavovateľskou plochou 127 000 m2, 10 plných hál a úplne obsadeným vonkajším vystavovateľským areálom. Veľtrhu sa zúčastnilo 2 320 vystavovateľov zo 67 krajín a rekordných viac ako 75 000 návštevníkov prišlo z celého sveta.

Zväz logistiky a zasielateľstva SR sa zúčastnil na tomto medzinárodnom veľtrhu v dňoch 9.-12. mája 2023 v Mníchove a propagoval v stánku 110 v hale B5 členov Zväzu v spoločných materiáloch.

Ako spolu vystavovatelia sa na stánku zúčastnili spoločnosti: ABONEX, s.r.o., iCargo, s.r.o., Intermodal logistics solution s.r.o., SMINLO, s.r.o. a  SPEED-LINE, s.r.o.

Všetkým, ktorí pomohli pri propagácii logistiky, dopravy a zasielateľstva Slovenskej republiky a tým ktorí stánok navštívili, patrí poďakovanie predstavenstva Zväzu.

Fotografie a krátke video nájdete:  https://photos.app.goo.gl/DzfDZCwJ4mLQ6KJr7

Budúci veľtrh transport a logistika v Mníchove sa bude konať 2.-5.júna 2025 a prvý krát bude od pondelka do štvrtka.

sekretariat Nekomentované

SEMINÁR „Doprava & logistika “ 15.marca 2023

4. Seminár „Doprava & logistika – vplyv vojny na Ukrajine, inflácie,  výpadkov v logistických reťazcoch. Ako tieto situácie rieši biznis?“ , ktorý dňa 15. marca 2023 hybridne zorganizovalo Veľvyslanectvo  Poľskej republiky v Bratislave v spolupráci so ZLZ SR, ČESMAD Slovakia, SOPK a Polish Chamber of Maritime Commerce, mal hlavnú tému: Prístavy, železnice, terminály, intermodal – poľská ponuka pre slovenských podnikateľov  /  Riešenia pre krátke & dlhé vzdialenosti

Seminár mediálne podporili Hospodárske noviny, moderátorom bol Tomáš Halán a úvodné slovo mali:

Krzysztof Strzałka, veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike

            

 • Rastislav Cenký, generálny riaditeľ Sekcie stratégie, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
 • Rafał Weber, štátny tajomník Ministerstva infraštruktúry Poľskej republiky, video transfer
 • František Komora, prezident Zväzu zasielateľstva a logistiky Slovenskej republiky
 • Peter Varga, generálny sekretár ČESMAD Slovakia (Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky)

Odzneli nasledovné prezentácie:

 • Námorný prístav Gdansk: Michal Stupak, klientský manažér
 • Shanghai/Čína pobočka Námorného prístavu Gdansk –: BrigitteZhang, zástupkyňa prístavu Gdansk v Shanghai (online)
 • Hlbokovodný terminál Baltic Hub Gdansk: Adela Kurečková, zastúpenie pre Slovenskú a Českú republiku
 • Námorné prístavy Szczecin – Świnoujście: Ryszard Górski, riaditeľ obchodného oddelenia
 • Gdynia Container Terminal / HutchisonPorts Gdynia: Mikołaj Magiełka, obchodný manažér
 • Železničný prepravca PKP Cargo, Varšava: Jacek Rutkowski, člen predstavenstva
 • Námorný prístav Gdynia: Mateusz Frankiewicz, projektový manažér
 • VETRO Port & Shipping Service, Sopot: Michał Sikora, riaditeľ
 • Adampol – autotransport, logistika, špedícia, Gdansk/ strategický partner Glovis Europe GmbH: Adrian Guzman, manažér oddelenia projektov
 • P&O –Ferrymaster, Gdynia: Marcin Jaczewski, General Manager Sales Eastern Europe (online)
 • Stena Line, Gdynia: Agnieszka Kubaszewska-Monik, Freight Commercial Manager
 • Predstavenie Európskej Route 66

Seminár sa stretol s uznaním všetkých zúčastnených a veríme, že spolupráca a nie len obchodná medzi Poľskom a Slovenskom sa bude rozvíjať čoraz viac. Je známe, že Poliaci investujú miliardy do prístavov a z týchto investícií hádam vyťažia aj naše firmy.

články z HN:

https://media.monitora.sk/pdf-preview/4095/1065073722-01445ef1ef7835af1c58/

https://hnonline.sk/finweb/ekonomika/96072458-poliaci-investuju-miliardy-do-pristavov-je-to-prilezitost-aj-pre-nas-biznis

 

sekretariat Nekomentované

Rokovanie ČESMAD Slovakia a ZLZ SR

Zástupcovia združení ČESMAD Slovakia a Zväz logistiky a zasielateľstva rokovali o plánoch EÚ na zelenú transformáciu a balíku opatrení Fit for 55. Obe organizácie majú záujem zlaďovať svoje postupy a stanoviská voči štátnym a európskym inštitúciám. Počas stretnutia diskutovali tiež o dôsledkoch zákazu predaja nových osobných automobilov so spaľovacím motorom po roku 2035, stanovenia normy Euro 7 a návrhu nových noriem pre emisie CO2 ťažkých úžitkových vozidiel. Ako sa zhodli, plány zelenej transformácie by mali zahŕňať najmä pragmatické a racionálne riešenia, ktoré nevylučujú žiadnu z technológií.

sekretariat Nekomentované

Spolupráca Žilinskej univerzity a ZLZ SR pokračuje

Spolupráca Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity (UNIZA)  a Zväzu logistiky a zasielateľstva SR (ZLZ SR) pokračuje.
Dňa 9.2.2023  predseda sekcie leteckých prepráv ZLZ SR a  Head of Air Freight  SCHENKER, s.r.o. Bratislava, Benjamín Chladný, mal prednášku v rámci akreditovaného kurzu Zasielateľstvo-Špedičný expert FIATA Diploma a navštívil aj katedru cestnej a mestskej dopravy.
Na fotografii s vedúcim katedry prof. Ing. Jozefom Gnapom, PhD.  a vedúcim sekcie vzdelávania a vydavateľstva ZLZ SR.
sekretariat Nekomentované

Veľtrh transport a logistika Mníchov 09.-12.máj 2023

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky sa zúčastní ako vystavovateľ na medzinárodnom veľtrhu pre logistiku, mobilitu, IT a riadenie dodávateľského reťazca, ktorý sa bude konať 09.-12. mája 2023 na výstavisku v Mníchove.

Veľtrh transport a logistic v Mníchove sa koná raz za dva roky (okrem 2021, kedy sa konal iba online) a je najväčším odborným veľtrhom v celosvetovom meradle.

V roku 2019 sa veľtrhu zúčastnilo 2.374 vystavovateľov zo 63 krajín a viac ako 64.000 návštevníkov zo 125 krajín.

ZLZ SR bude propagovať svojich členov v spoločných materiáloch.

ZLZ SR vás pozýva na návštevu stánku č. 110 v hale B5 výstaviska v Mníchove v dňoch 09.-12.mája 2023.

transport-logistic-munchen

sekretariat Nekomentované

7.kurz FIATA Diploma pokračuje

Pokračujeme v 7. akreditovanom kurze  Zasielateľstvo-Špedičný expert FIATA Diploma.
Dňa 6.12.2022 mal prednášku v rámci modulu „Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana“ Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.

Kurz je organizovaný Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR.

sekretariat Nekomentované

Odborná konferencia ZLZ SR 2022 sa konala 3.11.2022 v Šamoríne

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 3. novembra 2022  bolo prítomných 108 účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili účastníci kurzu FIATA Diploma, ktorý organizuje ŽU v Žiline, študenti stredných odborných škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Konferenciu otvoril Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-39

Odborné a komerčné prednášky, ktoré odzneli počas konferencie:

POST BREXIT Rastislav Vysocký, Prosman a Pavlovič, Advokátska kanc., s.r.o.

Balík mobility EÚ v cestnej doprave-zhrnutie a dopady- Marek Hudec, MDV SR

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-8

Možný dopad pripravovaných zmien režimu práce vodičov nákladnej dopravy a jeho    kontroly na logistiku – Jozef Gnap, ŽU v Žiline, FPEDAS

Zmeny pri prepravách nebezpečného tovaru platné od 1.1.2023 – Ivan Pobjecký, MIND IP

Plán vývoja IT systémov v colnej oblasti 

HHLA PLT New Adratic Gateway for Slovak Customers – Dominik Landa, HHLA              International GmbH

DCT Gdańsk – brána pre slovenské cargo dnes a zajtra – Adela Kurecková, DCT Gdańsk

Služby RENOMIA v aktuálnej ekonomickej situácii pre zasielateľov, dopravu a          logistiku- Renata Hofferová a Richard Rebroš

Intermodálna preprava – Rastislav Cenký, Maroš Dušička, odbor stratégie MDV SR

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-30

Na záver prebehla  panelová diskusia na hlavnú tému :„ Intermodálna  a námorná preprava“,  ktorú moderoval Stanislav Michalička ml.

Panelovej diskusie sa zúčastnili:    

Boris Schusnix (lodiar Evergreen / agent Euromar)

Štefan Esztergályos (intermodálny operátor Metrans

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-38

                    

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2022 splnila svoj účel a účastníci získali nie len cenné informácie, ale aj nové kontakty.

Poďakovanie patrí všetkým prezentujúcim a sponzorom.

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-4

sekretariat Nekomentované

ĎAKUJEME, že ste s nami oslávili 30. výročie založenia ZLZ SR

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky oslávil 30. výročie svojho založenia v Bratislave dňa 9.6.2022 divadelným predstavením a slávnostným rautom, na ktorom sa zúčastnilo okolo 200 členov Zväzu a hostí.

Medzi vzácnych hostí patril Dr. Ivan Petrov, prezident medzinárodnej organizácie zasielateľov FIATA, ktorý odovzdal Zväzu ďakovnú plaketu.

xxx

 

Poďakovanie za spoluprácu za uplynulé roky patrí všetkým členom ZLZ SR, pozvaným hosťom, ktorí so Zväzom úzko spolupracujú, sponzorom za finančnú podporu oslavy 30. výročia a mediálnu podporu zo strany  magazínu Transport a Logistika.

Fotografie z oslavy nájdete :

https://drive.google.com/drive/folders/1lGBlwOeDpJ-SW1OIfuaOLSmRX1PcNhAv?usp=sharing_eil_m&invite=CLv8kcAH&ts=62a6feb6

Sponzori:
článok o 30. výročí založenia ZLZ SR z májového vydania  magazínu Transport a logistika

sekretariat Nekomentované

FIATA HQ 2022 celosvetové stretnutie zasielateľov

Stretnutie FIATA HQ je každoročné stretnutie členov. 
Toto interné stretnutie sa zaoberá strategickými prioritami organizácie, 
ako aj pokrokom dosiahnutým v projektoch ovplyvňujúcich medzinárodnú komunitu zasielateľov.

Podujatie 2022 sa konalo v Ženeve vo Švajčiarsku 17. – 20. mája 2022 
v CICG – medzinárodnom konferenčnom centre v Ženeve pod názvom „Reconnect“.

Stretnutia sa za ZLZ SR zúčastnili členovia predstavenstva: 
Ing. Tomáš Suhányi MBA, ktorý je zároveň aj predseda pracovnej skupiny
pre cestnú dopravu pri FIATA MTI a JUDr. Maroš Prosman.

rekapitulácia z 1.- 2. dňa a záverečná správa: 

https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/fiata-hq-meeting-recap-day-1.html
https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/fiata-hq-meeting-recap-day-2.html

https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/final-fiata-hq-meeting-summary.html