sekretariat Nekomentované

Odborná konferencia ZLZ SR 2022 sa konala 3.11.2022 v Šamoríne

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 3. novembra 2022  bolo prítomných 108 účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili účastníci kurzu FIATA Diploma, ktorý organizuje ŽU v Žiline, študenti stredných odborných škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Konferenciu otvoril Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-39

Odborné a komerčné prednášky, ktoré odzneli počas konferencie:

POST BREXIT Rastislav Vysocký, Prosman a Pavlovič, Advokátska kanc., s.r.o.

Balík mobility EÚ v cestnej doprave-zhrnutie a dopady- Marek Hudec, MDV SR

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-8

Možný dopad pripravovaných zmien režimu práce vodičov nákladnej dopravy a jeho    kontroly na logistiku – Jozef Gnap, ŽU v Žiline, FPEDAS

Zmeny pri prepravách nebezpečného tovaru platné od 1.1.2023 – Ivan Pobjecký, MIND IP

Plán vývoja IT systémov v colnej oblasti 

HHLA PLT New Adratic Gateway for Slovak Customers – Dominik Landa, HHLA              International GmbH

DCT Gdańsk – brána pre slovenské cargo dnes a zajtra – Adela Kurecková, DCT Gdańsk

Služby RENOMIA v aktuálnej ekonomickej situácii pre zasielateľov, dopravu a          logistiku- Renata Hofferová a Richard Rebroš

Intermodálna preprava – Rastislav Cenký, Maroš Dušička, odbor stratégie MDV SR

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-30

Na záver prebehla  panelová diskusia na hlavnú tému :„ Intermodálna  a námorná preprava“,  ktorú moderoval Stanislav Michalička ml.

Panelovej diskusie sa zúčastnili:    

Boris Schusnix (lodiar Evergreen / agent Euromar)

Štefan Esztergályos (intermodálny operátor Metrans

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-38

                    

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2022 splnila svoj účel a účastníci získali nie len cenné informácie, ale aj nové kontakty.

Poďakovanie patrí všetkým prezentujúcim a sponzorom.

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-4

sekretariat Nekomentované

ĎAKUJEME, že ste s nami oslávili 30. výročie založenia ZLZ SR

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky oslávil 30. výročie svojho založenia v Bratislave dňa 9.6.2022 divadelným predstavením a slávnostným rautom, na ktorom sa zúčastnilo okolo 200 členov Zväzu a hostí.

Medzi vzácnych hostí patril Dr. Ivan Petrov, prezident medzinárodnej organizácie zasielateľov FIATA, ktorý odovzdal Zväzu ďakovnú plaketu.

xxx

 

Poďakovanie za spoluprácu za uplynulé roky patrí všetkým členom ZLZ SR, pozvaným hosťom, ktorí so Zväzom úzko spolupracujú, sponzorom za finančnú podporu oslavy 30. výročia a mediálnu podporu zo strany  magazínu Transport a Logistika.

Fotografie z oslavy nájdete :

https://drive.google.com/drive/folders/1lGBlwOeDpJ-SW1OIfuaOLSmRX1PcNhAv?usp=sharing_eil_m&invite=CLv8kcAH&ts=62a6feb6

Sponzori:
článok o 30. výročí založenia ZLZ SR z májového vydania  magazínu Transport a logistika

sekretariat Nekomentované

FIATA HQ 2022 celosvetové stretnutie zasielateľov

Stretnutie FIATA HQ je každoročné stretnutie členov. 
Toto interné stretnutie sa zaoberá strategickými prioritami organizácie, 
ako aj pokrokom dosiahnutým v projektoch ovplyvňujúcich medzinárodnú komunitu zasielateľov.

Podujatie 2022 sa konalo v Ženeve vo Švajčiarsku 17. – 20. mája 2022 
v CICG – medzinárodnom konferenčnom centre v Ženeve pod názvom „Reconnect“.

Stretnutia sa za ZLZ SR zúčastnili členovia predstavenstva: 
Ing. Tomáš Suhányi MBA, ktorý je zároveň aj predseda pracovnej skupiny
pre cestnú dopravu pri FIATA MTI a JUDr. Maroš Prosman.

rekapitulácia z 1.- 2. dňa a záverečná správa:  

https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/fiata-hq-meeting-recap-day-1.html
https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/fiata-hq-meeting-recap-day-2.html

https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/final-fiata-hq-meeting-summary.html


sekretariat Nekomentované

Newsletter_ DÔLEŽITÉ ZMENY PO NOVELE ZÁKONA O DPH, ÚČINNEJ OD 15.11.2021

Dňa 15.11.2021, nadobudla účinnosť novela zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, pričom k časti uvedenej novely vydala finančná správa dňa 09.11.2021 tlačovú správu.

V prílohe prinášame krátke zhrnutie relevantných informácií, ako je okrem iného:

  • oznamovanie bankových účtov,
  • ručenie za daň dodávateľa,
  • vyplatenie nadmerného odpočtu len na nahlásený bankový účet,

Podklady pripravila spoločnosť  PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O., ktorá je v prípade otázok k dispozícii na maros.prosman@ppak.sk