sekretariat Nekomentované

ĎAKUJEME, že ste s nami oslávili 30. výročie založenia ZLZ SR

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky oslávil 30. výročie svojho založenia v Bratislave dňa 9.6.2022 divadelným predstavením a slávnostným rautom, na ktorom sa zúčastnilo okolo 200 členov Zväzu a hostí.

Medzi vzácnych hostí patril Dr. Ivan Petrov, prezident medzinárodnej organizácie zasielateľov FIATA, ktorý odovzdal Zväzu ďakovnú plaketu.

xxx

 

Poďakovanie za spoluprácu za uplynulé roky patrí všetkým členom ZLZ SR, pozvaným hosťom, ktorí so Zväzom úzko spolupracujú, sponzorom za finančnú podporu oslavy 30. výročia a mediálnu podporu zo strany  magazínu Transport a Logistika.

Fotografie z oslavy nájdete :

https://drive.google.com/drive/folders/1lGBlwOeDpJ-SW1OIfuaOLSmRX1PcNhAv?usp=sharing_eil_m&invite=CLv8kcAH&ts=62a6feb6

Sponzori:
článok o 30. výročí založenia ZLZ SR z májového vydania  magazínu Transport a logistika

sekretariat Nekomentované

FIATA HQ 2022 celosvetové stretnutie zasielateľov

Stretnutie FIATA HQ je každoročné stretnutie členov. 
Toto interné stretnutie sa zaoberá strategickými prioritami organizácie, 
ako aj pokrokom dosiahnutým v projektoch ovplyvňujúcich medzinárodnú komunitu zasielateľov.

Podujatie 2022 sa konalo v Ženeve vo Švajčiarsku 17. – 20. mája 2022 
v CICG – medzinárodnom konferenčnom centre v Ženeve pod názvom „Reconnect“.

Stretnutia sa za ZLZ SR zúčastnili členovia predstavenstva: 
Ing. Tomáš Suhányi MBA, ktorý je zároveň aj predseda pracovnej skupiny
pre cestnú dopravu pri FIATA MTI a JUDr. Maroš Prosman.

rekapitulácia z 1.- 2. dňa a záverečná správa:  

https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/fiata-hq-meeting-recap-day-1.html
https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/fiata-hq-meeting-recap-day-2.html

https://fiata.org/news/fiata-e-flash/2021/final-fiata-hq-meeting-summary.html


sekretariat Nekomentované

Newsletter_ DÔLEŽITÉ ZMENY PO NOVELE ZÁKONA O DPH, ÚČINNEJ OD 15.11.2021

Dňa 15.11.2021, nadobudla účinnosť novela zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, pričom k časti uvedenej novely vydala finančná správa dňa 09.11.2021 tlačovú správu.

V prílohe prinášame krátke zhrnutie relevantných informácií, ako je okrem iného:

  • oznamovanie bankových účtov,
  • ručenie za daň dodávateľa,
  • vyplatenie nadmerného odpočtu len na nahlásený bankový účet,

Podklady pripravila spoločnosť  PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O., ktorá je v prípade otázok k dispozícii na maros.prosman@ppak.sk