Adresa sekretariátu: Račianska 66, 831 02 Bratislava 3, Slovensko

Mobil generálna sekretárka: +421 917 158 067
E-mail: zlz@zlz.sk
web: https://www.zlz.sk


Katarína Hindrová – generálna sekretárka