sekretariat Nekomentované
Spolupráca Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity (UNIZA)  a Zväzu logistiky a zasielateľstva SR (ZLZ SR) pokračuje.
Dňa 9.2.2023  predseda sekcie leteckých prepráv ZLZ SR a  Head of Air Freight  SCHENKER, s.r.o. Bratislava, Benjamín Chladný, mal prednášku v rámci akreditovaného kurzu Zasielateľstvo-Špedičný expert FIATA Diploma a navštívil aj katedru cestnej a mestskej dopravy.
Na fotografii s vedúcim katedry prof. Ing. Jozefom Gnapom, PhD.  a vedúcim sekcie vzdelávania a vydavateľstva ZLZ SR.