sekretariat Nekomentované

Už niekoľko týždňov je zvýšený pohyb nákladnej dopravy cez Vyšné Nemecké, z dôvodu blokády poľských priechodov dopravcami. Úplné zablokovanie značne spomalí činnosť výrobcov v SR, z dôvodu chýbajúceho tovaru a nedostatku prepravných kapacít.

Rozumieme snahe dopravcov vyrovnať podmienky hospodárskej súťaže pre všetkých na rovnakú úroveň,  a podporujeme túto požiadavku, avšak zablokovanie pohybu tovaru cez hranicu nepomôže žiadnej strane a poškodí hlavne hospodárstvo SR, ktoré nenesie za rozhodnutie o statuse ukrajinských dopravcov zodpovednosť.

Členovia Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, zákazníci slovenských cestných dopravcov, ale aj mnohí dopravcovia, sú vystavení riziku sankcií zo strany poškodených klientov, keďže nemôžu zabezpečiť požadované dodacie časy a dohodnuté náklady na logistické služby.

Taktiež nie je možné dodržať lehoty na predloženie tovaru colným úradom, čím nastáva porušenie colných predpisov. Sankcie za toto porušenie môže colný úrad cieľovej krajiny, alebo krajiny vystavenia colných dokladov uložiť samotným dopravcom.

Colným deklarantom vznikajú škody z dôvodu dlhších lehôt potrebných na uvoľnenie záruk poskytnutých za colný dlh v colnom režime tranzit, čo taktiež vyvoláva ďalšie zdržanie aj pri zásielkach, ktoré nesmerujú do/z Ukrajiny.

Ing. František Komora, prezident ZLZ SR