sekretariat Nekomentované

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky sa zúčastní ako vystavovateľ na medzinárodnom veľtrhu pre logistiku, mobilitu, IT a riadenie dodávateľského reťazca, ktorý sa bude konať 09.-12. mája 2023 na výstavisku v Mníchove.

Veľtrh transport a logistic v Mníchove sa koná raz za dva roky (okrem 2021, kedy sa konal iba online) a je najväčším odborným veľtrhom v celosvetovom meradle.

V roku 2019 sa veľtrhu zúčastnilo 2.374 vystavovateľov zo 63 krajín a viac ako 64.000 návštevníkov zo 125 krajín.

ZLZ SR bude propagovať svojich členov v spoločných materiáloch.

ZLZ SR vás pozýva na návštevu stánku č. 110 v hale B5 výstaviska v Mníchove v dňoch 09.-12.mája 2023.

transport-logistic-munchen