sekretariat Nekomentované

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 3. novembra 2022  bolo prítomných 108 účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili účastníci kurzu FIATA Diploma, ktorý organizuje ŽU v Žiline, študenti stredných odborných škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Konferenciu otvoril Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-39

Odborné a komerčné prednášky, ktoré odzneli počas konferencie:

POST BREXIT Rastislav Vysocký, Prosman a Pavlovič, Advokátska kanc., s.r.o.

Balík mobility EÚ v cestnej doprave-zhrnutie a dopady- Marek Hudec, MDV SR

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-8

Možný dopad pripravovaných zmien režimu práce vodičov nákladnej dopravy a jeho    kontroly na logistiku – Jozef Gnap, ŽU v Žiline, FPEDAS

Zmeny pri prepravách nebezpečného tovaru platné od 1.1.2023 – Ivan Pobjecký, MIND IP

Plán vývoja IT systémov v colnej oblasti 

HHLA PLT New Adratic Gateway for Slovak Customers – Dominik Landa, HHLA              International GmbH

DCT Gdańsk – brána pre slovenské cargo dnes a zajtra – Adela Kurecková, DCT Gdańsk

Služby RENOMIA v aktuálnej ekonomickej situácii pre zasielateľov, dopravu a          logistiku- Renata Hofferová a Richard Rebroš

Intermodálna preprava – Rastislav Cenký, Maroš Dušička, odbor stratégie MDV SR

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-30

Na záver prebehla  panelová diskusia na hlavnú tému :„ Intermodálna  a námorná preprava“,  ktorú moderoval Stanislav Michalička ml.

Panelovej diskusie sa zúčastnili:    

Boris Schusnix (lodiar Evergreen / agent Euromar)

Štefan Esztergályos (intermodálny operátor Metrans

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-38

                    

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2022 splnila svoj účel a účastníci získali nie len cenné informácie, ale aj nové kontakty.

Poďakovanie patrí všetkým prezentujúcim a sponzorom.

Odborná konferencia ZLZ SR 03.11.2022-4