sekretariat Nekomentované

Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 2.novembra 2022 v popoludňajších hodinách v priestoroch hotela X-Bionic v Šamoríne. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z 20 spoločností, ktoré sú riadnymi členmi ZLZ SR, zástupcovia 6 spoločností, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ a hostia.

Zhromaždenie členov ZLZ SR 02.11.2022-12

Správu o činnosti Zväzu za rok 2022 predniesol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. V rámci programu riadneho Zhromaždenia členov ZLZ SR odznela Správa o hospodárení za 2021 a za obdobie 1.-9.2022, ktorú predniesla predsedníčka revíznej komisie pani Mária Csizmadiová a návrh na rozpočet 2023 .  Pričom výška členského príspevku zostáva  bez zmeny :  690.- EUR/rok pre riadnych členov ZLZ SR ,  200.- EUR/rok pre pridružených členov a školy bez poplatku.

 

 

Tak ak ako každý rok, boli opäť ocenené študentské práce za rok 2022:

  1. miesto : Samuel Francisty , Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen

Téma: Preprava sypkých materiálov

  1. miesto : Michaela Michlíková , Stredná odborná škola dopravná, Trenčín

Téma:  Vnútroštátna preprava zásielok

  1. miesto : Jakub Žubretovský, Stredná priemyselná  škola dopravná, Košive

Téma: Preprava tovaru v leteckej doprave

Zhromaždenie členov ZLZ SR 02.11.2022-9

Zhromaždenie členov ZLZ SR 2022 po krátkej diskusii prijalo uznesenie, ktoré predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Anton Šnegoň.

Zhromaždenie členov ZLZ SR 02.11.2022-16

Po skončení oficiálneho programu sa uskutočnilo spoločenské posedenie s večerou, kde pokračovala neformálna diskusia.

Celý zápis z riadneho zhromaždenia členov ZLZ SR nájdete  TU