sekretariat Nekomentované

Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 9.novembra 2023 v ranných hodinách v priestoroch hotela Kormorán v Šamoríne. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z 22 spoločností, ktoré sú riadnymi členmi ZLZ SR, zástupcovia 9 spoločností/škôl, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ a hostia.

Čestné uznanie za aktívnu prácu v oblasti zasielateľstva a logistiky a prínos pre rozvoj zasielateľstva v oblasti prepráv nebezpečných vecí si z rúk prezidenta ZLZ SR prevzal Ing. Ivan Pobjecký PhD.

1a21

Správu o činnosti Zväzu za rok 2023 predniesol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. V rámci programu riadneho Zhromaždenia členov ZLZ SR odznela Správu o hospodárení za 2022 a predbežnú správu za obdobie 1.-10.2023, ktorú predniesla predsedníčka revíznej komisie pani Mária Csizmadiová a návrh na  rozpočet 2024.  Pričom výška členského príspevku sa zvyšuje na :  780.- EUR/rok pre riadnych členov ZLZ SR ,  250.- EUR/rok pre pridružených členov a školy zostávajú bez poplatku.

Počas Zhromaždenia členov prebehlo hlasovanie do orgánov Zväzu, pričom Zhromaždenie zvolilo týchto kandidátov:

Prezident ZLZ SR:                           Ing. František Komora

Členovia predstavenstva: 

Ing. Jaroslav Čermák

Mgr. Ján Držík

Ing. Peter Harach

Benjamin Chladný

Ing. Pavol Kužma

Miloš Mervart

Mgr. Stanislav Michalička

Bc. Daša Pobiecká

JUDr. Maroš Prosman

Ing. Tomáš Suhányi

Michal Šišolák

Člen predstavenstva – zástupca pridružených členov:

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD

Predseda revíznej komisie:              Mária Csizmadiová

Členovia revíznej komisie:              Martin Hríň a Miroslav Srogoň

45

Tak ak ako každý rok, boli opäť ocenené študentské práce za rok 2023:

1. miesto   Zuzana Petrová: „Preprava rýchloskaziteľného tovaru“

Stredná priemyselná škola dopravná, Košice

2. miesto   Dominika Vajglová: „Návrh skladu pre firmu VEREX-ELTO a.s.“

Stredná priemyselná škola, Trnava

3.  miesto      Silvia Kozáková: „Kritický bod rentability“

Stredná priemyselná škola, Trnava

3

Diplomy a finančné odmeny študentom resp. pedagógom zo školy, odovzdali prezident zväzu Ing. Komora, Ing. Kužma a Doc. Jagelčák zo  ŽU v Žiline.

Zhromaždenie členov ZLZ SR 2023 po krátkej diskusii prijalo uznesenie, ktoré predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Anton Šnegoň.

Po skončení oficiálneho programu sa uskutočnila Odborná konferencia ZLZ SR 2023.

Celý zápis z riadneho zhromaždenia členov ZLZ SR nájdete TU