sekretariat Nekomentované

Odborná konferencia ZLZ SR 2018 sa konala 08.11.2018 v Šamoríne

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 08. novembra 2018 bolo prítomných 105 účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili študenti Žilinskej univerzity v Žiline, študenti stredných odborných škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Konferenciu otvoril  Mgr. Stanislav Trčík, riaditeľ odboru stratégie a rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Na aktuálnu tému BREXIT vystúpil Veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, J.E. Andrew John Garth

Odborné a komerčné prednášky, ktoré odzneli počas konferencie:

Aktuálne problémy v logistike, František Komora, Prezident ZLZ SR  

Problematika GDPR „Ochrana osobných údajov“ v zasielateľstve, Peter Debnár, AK Prosman a Pavlovič

PORTS SZCZECIN-ŚWINOUJSCIE – The Best Choise for Slovak Customers, Aneta Szreder-Piernicka, Port of Szczecin

PORT ANTWERP, Walter Holzhammer, Port of Antwerp

Multimodalita nielen pre chémiu – projekt ChemMultimodal, Jaroslav Čermák, ZCHFP    

PORT OF GDANSK your Gate for Slovakia, Michal Stupak, Port of Gdańsk

Faktor ponuky ceny  ako nástroj rokovania o výške ceny za prepravu, Miloš Poliak – ŽU v Žiline

Schválený hospodársky subjekt a zjednodušené postupy, Rastislav Vysocký, AK Prosman a Pavlovič

Sledovanie polohy železničných vozňov prostredníctvom GPSPetr Kroča – OLTIS Group, a.s.     

Prečo GEFCO Forwarding Slovakia, s.r.o. ?, Jana Bačíková , Ladislav Balogh, GEFCO Forwarding

Služby v oblasti poistenia a risk managementu trochu inak , Renata Hofferová, RENOMIA,s.r.o.

Zmeny v ADR, RID a ADN na rok 2019, Ivan Pobjecký , MIND poradenstvo

Aktuálny vývoj na trhu logistických nehnuteľností, Michal Cerulík, CBRE

 

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, prof. Ing. Miloš Poliak PhD. odovzdal ocenenie za spoluprácu v oblasti logistiky, dopravy a zasielateľstva Ing. Františkovi Komorovi.

           

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2018 splnila svoj účel a účastníci získali nie len cenné informácie, ale aj nové kontakty.

Poďakovanie patrí všetkým prezentujúcim a sponzorom.

sekretariat Nekomentované

Odborná konferencia sa konala 09.11.2017 v Šamoríne – Čilistove

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 09. novembra 2017 bolo prítomných  115  účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili  študenti  žilinskej univerzity v Žiline, študenti stredných odborných škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Konferenciu otvoril Ing. Peter Hrapko, predseda pracovnej skupiny pri MDV SR k napĺňaniu Memoranda o porozumení SR – ČĽR pre podporu hodvábnej cesty  z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Odborné a komerčné prednášky, ktoré odzneli počas konferencie :

Logistické premostenia globálneho obchodu ,  František Komora, prezident ZLZ SR    

Warehouse Development Today–Trends, ecology and requirements,  Peter Jánoši, P3 Logistic PARKS 

AON Transport Exclusive CoverPavel Hollý, Aon Risk Solutions 

Rail Runner bimodálny systém a spojenie č.1 (Bratislava-Brausnchweig), Arnošt Bartošek, RailRunner Europe GmbH

INTERMODAL,  Miloš Mervart, METRANS /Danubia/ a.s.       

Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. ,  Peter Marek, RCO                              

Projekt ChemLog – perspektíva logistiky, Jaroslav Čermák, Duslo Šaľa                               

Nedostatok vhodných parkovísk pre nákladné vozidlá v EÚ z hľadiska pravidelného týždenného odpočinku a rizika krádeží zásielok, Jozef Gnap, Žilinská univerzita v Žiline      

Prístav Gdynia,  Adam Hoppe, Port of Gdynia Authority S.A

Prístav Gdańsk,  Bartosz Bloch, Port of Gdańsk Authoity S.A.

Možnosti poistenia rizika „fantómového dopravcu“, Martin Madleňák, GrECo JLT Slovakia GmbH                 

Nové požiadavky na prepravu lítiových batérií podľa  medzinárodných predpisov na prepravu nebezpečných vecí, Ivan Pobjecký , MIND 

Nové technické podmienky pre povoľovacie konanie  nadmerných a nadrozmerných prepráv v SR,  Juraj Jagelčák, Žilinská univerzita v Žiline   

                  

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2017 splnila svoj účel a účastníci získali nie len informácie, ale aj nové kontakty.

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom.

zlzmain Nekomentované

Odborná konferencia ZLZ SR 2013

Odprednášané príspevky:

CEP projekt

Enterprise Europe Network

Finančná správa

Juraj KNOPP –INCOTERMS 2000

Stanislav Kovář – Informačné systémy pre logistiku a zasielateľstvo

Dagmar Repčeková – Podpora podnikania

Vladimír Markech – Skúšky izotermických dopravných a prepravných prostriedkov podľa ATP dohody

Martin Staněk – Podvody v kamiónovej doprave

Juraj Jagelčák – Upevňovanie nákladu

Eva Podobová – Význam TN v logistike na Slovensku

Jozef Gnap, Miloš Poliak – Zmeny vo výbere mýta

Príspevky zo zhromaždenia členov ZLZ SR 2013:

GrECo ponuka služieb

Overovanie identity dopravcu

Prístav Rijeka nový terminál