sekretariat Nekomentované

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 08. novembra 2018 bolo prítomných 105 účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili študenti Žilinskej univerzity v Žiline, študenti stredných odborných škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Konferenciu otvoril  Mgr. Stanislav Trčík, riaditeľ odboru stratégie a rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Na aktuálnu tému BREXIT vystúpil Veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, J.E. Andrew John Garth

Odborné a komerčné prednášky, ktoré odzneli počas konferencie:

Aktuálne problémy v logistike, František Komora, Prezident ZLZ SR  

Problematika GDPR „Ochrana osobných údajov“ v zasielateľstve, Peter Debnár, AK Prosman a Pavlovič

PORTS SZCZECIN-ŚWINOUJSCIE – The Best Choise for Slovak Customers, Aneta Szreder-Piernicka, Port of Szczecin

PORT ANTWERP, Walter Holzhammer, Port of Antwerp

Multimodalita nielen pre chémiu – projekt ChemMultimodal, Jaroslav Čermák, ZCHFP    

PORT OF GDANSK your Gate for Slovakia, Michal Stupak, Port of Gdańsk

Faktor ponuky ceny  ako nástroj rokovania o výške ceny za prepravu, Miloš Poliak – ŽU v Žiline

Schválený hospodársky subjekt a zjednodušené postupy, Rastislav Vysocký, AK Prosman a Pavlovič

Sledovanie polohy železničných vozňov prostredníctvom GPSPetr Kroča – OLTIS Group, a.s.     

Prečo GEFCO Forwarding Slovakia, s.r.o. ?, Jana Bačíková , Ladislav Balogh, GEFCO Forwarding

Služby v oblasti poistenia a risk managementu trochu inak , Renata Hofferová, RENOMIA,s.r.o.

Zmeny v ADR, RID a ADN na rok 2019, Ivan Pobjecký , MIND poradenstvo

Aktuálny vývoj na trhu logistických nehnuteľností, Michal Cerulík, CBRE

 

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, prof. Ing. Miloš Poliak PhD. odovzdal ocenenie za spoluprácu v oblasti logistiky, dopravy a zasielateľstva Ing. Františkovi Komorovi.

           

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2018 splnila svoj účel a účastníci získali nie len cenné informácie, ale aj nové kontakty.

Poďakovanie patrí všetkým prezentujúcim a sponzorom.