sekretariat Nekomentované

Tak ako každý rok, boli na Zhromaždení členov ZLZ SR dňa 13.11.2019, ocenené študentské práce za rok 2019 nasledovne:

1.miesto : Dominik Ágh, Stredná odborná škola dopravná  Bratislava

Téma: Systémy kontajnerovej a kombinovanej dopravy a ich využitie v logistickom reťazci

2.miesto : Karolína Ujlacká, Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava

Téma: Skladovanie

3.miesto : Gabriel Varga, Stredná priemyselná škola dopravná, Košice

Téma: Dovoz tovaru do EÚ z tretích krajín