sekretariat Nekomentované

V prílohe nájdete newsletter so stručným prehľadom zmien schválených Národnou radou SR, ktoré obsahuje zákon označovaný vládou ako zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, alebo označovaný aj ako „lex Ukrajina“.

Na území Slovenskej republiky je momentálne vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Práve v nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu Národná rada SR v zrýchlenom legislatívnom konaní prijala opatrenia potrebné na zlepšenie aktuálnej situácie.

Newsletter pripravila spoločnosť PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.