zlzmain Keine Kommentare

Metodický pokyn č. 39/2016 k SOLAS

V súvislosti so zmenami od 01. 07.2016  v Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti na mori ( SOLAS ) bol vydaný a zverejnený vo vestníku dopravy :

Metodický pokyn č. 39/2016 pre overovanie celkovej hmotnosti ložených kontajnerov a iných ložených intermodálnych nákladných jednotiek“,

ktorý je k dispozícii na :

https://www.slov-lex.sk/static/vestniky/SK/RZ/MDVRR/V/2016/35/Metodick%C3%BD%20pokyn%2039_2016%20pre%20overovanie%20celkovej%20hmotnosti%20lo%C5%BEen%C3%BDch%20kontajnerov.pdf


Metodický pokyn bol vydaný MDVRR SR v spolupráci so ŽU v Žiline a ZLZ SR a finančnou podporou zo strany SOPK, ZAP SR a ZLZ SR. 

 

zlzmain Keine Kommentare

Vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽ – Špedičný expert FIATA

   Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky  (ZLZ SR) v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov validoval v marci 2007 pred medzinárodnou komisiou ABVT FIATA vzdelávací akreditovaný kurz ZASIELATEĽSTVO- Špedičný expert FIATA podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov (www.fiata.org).  Kurz prešiel úspešnou revalidáciou v marci 2016.

Kurz je akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1

25. októbra 2016 sa otvára v poradí už piaty kurz FIATA Zasielateľstvo Špedičný expert, pri ukončení ktorého je možné požiadať o vydanie  certifikátu s celosvetovou platnosťou.

 

Obsah Kurzu:

1.Úvod do zasielateľstva
2. Námorná preprava
3. Námorné kontajnery
4. Multimodálna preprava
5. Letecká preprava
6. Cestná preprava
7. Železničná preprava
8. Vnútroštátna a medzinárodná preprava vnútrozemskými vodnými cestami
9. Colné postupy
10. Logistika, skladovanie a distribúcia
11. Poistenie
12. Nebezpečný náklad
13. Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana
14. Informačné a komunikačné technológie v zasielateľstve


Rozsah Kurzu:

240 hod.

 

Študijné materiály:

Pre uvedené témy si prihlásení účastníci kurzu budú môcť  používať študijné materiály z http://fiata.uniza.sk

 

Organizačné pokyny

Stravovanie:

Vo vložnom je zabezpečené: občerstvenie v priebehu konania kurzu, minerálka, káva.

Raňajky, obed a večera sú individuálne.

Vydanie osvedčenia o kurze:

Pre potreby vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu sa bude viesť evidencia o účasti na kontaktnej výučbe (prednáškach a odborných exkurziách) podľa jednotlivých dňoch.

Kurz je tiež akreditovaný v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva SR – číslo akreditácie: 3217/2015/152/1 a úspešným absolventom bude vydané osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

 Vydanie FIATA DIPLOMA:

 Po úspešnom absolvovaní kurzu je možné prostredníctvom ZLZ SR požiadať FIATA o vydanie certifikátu FIATA-DIPLOMA – Špedičný expert s celosvetovou platnosťou. Za vydanie certifikátu  je v súčasnosti poplatok 150 CHF za papierovú formu a 50.- CHF za elektronickú formu.

Ubytovanie:

Účastníci si rezervujú a hradia individuálne.

Začiatok kurzu v roku 2016:

25. október 2016,  ŽU v Žiline 

Ďalšie informácie na stránke kurzu: 

http://kcmd.uniza.sk/fiata/index.html

Prihláška na kurz TU


zlzmain Keine Kommentare

SpeedCHAIN Slovakia sa blíži za veľkého záujmu odborníkov

Logistická konferencia SpeedCHAIN Slovakia (www.speedchain.sk) začína už o 6 dní.

V dňoch 19. a 20. mája sa v hoteli Zochova chata v známom letovisku Modra neďaleko Bratislavy uskutoční nová významná akcia slovenskej logistiky. SpeedCHAIN Slovakia privíta rad logistických odborníkov, ktorí pod heslom „Logistika: Výzvy a riešenia“ budú spoločne diskutovať o aktuálnych trendoch, ktoré hýbu logistickým odborom.

Konferencia predstaví logistiku ako odbor veľkého významu pre celú slovenskú ekonomiku. V bohatom a informáciami nabitom odbornom programe vystúpi napríklad Milan Gavlák, vedúci strategických projektov, SARIO- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, s príspevkom na tému „Prečo investovať na Slovensku, rast slovenského hospodárstva a význam logistiky na Slovensku s dôrazom na automobilovú výrobu“. O rozvoji logistiky na Slovensku bude hovoriť František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva. Čo prináša sledovanie a viditeľnosť v dodávateľskom reťazci vysvetlí Milan Ludvik, Generálny riaditeľ, ZETES Solutions CZ. A možnosti pre prepravu nadmerných nákladov a projektovej dopravy predstaví Damian Popek, ESA Logistika. V tomto programe vystúpi tiež medzinárodný investor a developér CTP, ktorý sa zameriava na komplexné služby v oblasti výstavby a spravovania komerčných nehnuteľností.

V mnohých ďalších vystúpeniach na tému „Bezpečnosť v rámci moderného zásobovacieho reťazca“ budú prednášať napríklad Martin Staněk, Raaltrans, Juraj Jagelčák, Žilinská Univerzita v Žiline, Daniel Priban, TimoCOM, Jaroslav Čechovič z CET, Karel Kopeček, Transics a Jaroslav Čermák, ZCHFP. O inovatívnych logistických riešeniach budú hovoriť napríklad Věnceslav Dobrynský a Pavol Mozola zo spoločnosti RabenLogistics, Marek Ondrejčák z Dachser Slovakia a Ivan Kolacan z LEONI Slovakia, Vít Janeček z Inotec BarcodeSecurity, Radomír Bača, obchodný manažér, CID International či Jakub Holec, majiteľ a konateľ 108 AGENCY.

Druhý deň konferencie na tému „Automotive logistika – štandardnajvyššej kvality“ vystúpi napríklad
Jaroslav Holeček, výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Karol Pinter bude hovoriť na tému Warenfilter – logistické procesy DHL Express  Slovakia vo VW Bratislava.

Prvý deň konferencie zavŕši slávnostný spoločenský večer, ktorý bude moderovať slovenský rozhlasový a televízny moderátor, Alexander Štefuca. K príjemnej atmosfére bude hrať kapela SILENT TRIO a účastníci sa môžu tešiť počas večera na losovanie vizitiek o atraktívne ceny. Spoločenský večer na konferencii SpeedCHAIN Slovakia bude ojedinelou príležitosťou na neformálne stretnutie podnikateľov a odborníkov v krásnom a príjemnom prostredí, s možnosťou dobre sa baviť a neformálne diskutovať o obchodných a odborných záležitostiach.

viac na : http://slovakia.speedchain.eu/cz/registracia-2016