sekretariat Nekomentované

Oslava 25. výročia založenia ZLZ SR

Oslava 25. výročia založenia Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky sa konala za účasti členov Zväzu a vzácnych hostí dňa 27. apríla 2017 v Bratislave.

Pri tejto príležitosti si prevzali ocenenia : Ing. Jiří Kladiva CSc., Peter Menczer a prof. Ing. Jozef Gnap PhD.   

Po divadelnom predstavení  „Malé manželské zločiny“ v ktorom účinkovali herci : Marta Sládečková a Milan Lasica sa konal slávnostný raut.

Predstavenstvo ZLZ ešte raz ďakuje všetkým sponzorom za podporou tejto oslavy.

                

sekretariat Nekomentované

Medzinárodná konferencia IRFC 2017

Spoločnosť Oltis Group, a.s. pripravuje 6. ročník Medzinárodnej konferencie železničnej dopravy IRFC 2017, ktorá sa bude konať v dňoch 22.-24.marca 2017 v hoteli Clarion Congress Hotel Prague**** v Prahe.

Pripravovaný program nájdete TU

Viac informácií a registrácia je možná na : www.irfc.eu

 

sekretariat Nekomentované

Odborná konferencia ZLZ SR 2016 sa konala 10.11.2016

 

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 10. novembra 2016 bolo prítomných rekordných 120 účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili  účastníci aktuálneho kurzu FIATA Diploma, študenti stredných a vysokých škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Konferenciu otvoril Ing. Ján Farkaš, vymenovaný zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie železničnej dopravy a dráh Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Okrem odborných a komerčných prednášok a prezentácií z oblasti logistiky, zasielateľstva a dopravy bol aj sprievodný program predvádzania vozidiel spoločnosti Renault spolu so skúšobnými jazdami.

Odborné prednášky, ktoré odzneli :

Výzvy slovenskej logistiky v európskom kontexte – František Komora, prezident ZLZ SR

Overovanie hmotnosti kontajnerov a nové požiadavky na rozmery a hmotnosti vozidiel a upevňovanie nákladu – Juraj Jagelčák, ŽU v Žiline  

Jadranská brána v Rijeke – Adriatic Gate Container Terminal –  Iva Roman, AGCT Rijeka

Moderné informačné systémy pre zasielateľstvo –  Stanislav Kovář, OLTIS Group

Transsibírska magistrálaClaudia Dittrich, Libor Petráš, FELB Ltd.

Možný dopad zavedenia minimálnej mzdy na prepravu – Jozef Gnap, ŽU v Žiline

Nové pravidlá pri zjednodušených postupoch v colnom konaní – Projekt e-Dovoz – Róbert Nosian ,Colný odbor, FR SR

Poistenie managementu D&O –  Renáta Hofferová ,  Michal  Pilecký , RENOMIA

Budúcnosť v telematike –  Martin  Strigač,  Sygic, a.s.

Posledné zmeny v právnych normách pri prepravách ADR/RID – Ivan Pobjecký , MIND, poradenstvo

Ako sa nestať obeťou podvodných dopravcov –  Roman Zrubák, IRIS  SH   

Systém vzdelávania mladých v oblasti zasielateľstva – Katarína Pauerová, SNOPK projekt DualPro

 

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2016 splnila svoj účel a účastníci získali nie len informácie, ale aj nové kontakty.

 

 

 

 

sekretariat Nekomentované

Zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo dňa 09.11.2016

Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 9.novembra 2016 v popoludňajších hodinách v priestoroch hotela Kormorán v Šamoríne – Čilistove. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z 24 spoločností, ktoré sú riadnymi členmi ZLZ SR, zástupcovia 6 spoločností, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ a hostia. K hosťom patrili aj pán Oliver Wagner z Zentralverband Spedition & Logistik z Rakúska, Ing. Pavol Jančovič a Ing. Pavol Reich zo združenia ČESMAD Slovakia.

_jay4017

V rámci programu riadneho Zhromaždenia členov ZLZ SR odznela správa o hospodárení za rok 2015 a obdobie 1-10. 2016, ktorú predniesla predsedníčka revíznej komisie pani Mária Csismadiová a návrh na rozpočet na 2017. Správu o činnosti Zväzu za rok 2016 predniesol prezident ZLZ SR Ing. František Komora

Tak ako každý rok, boli opäť ocenené študentské práce za rok 2016 :

  1. miesto : Patrik Spevár, SOŠD Sklenárová, BA Logistické zabezpečenie prepravy konkrétnej firmy expres. a zásiel. službami
  2. miesto : Lenka Šimuláková, DA Žilina – Preprava nebezpečného nákladu
  3. miesto : Bianka Vengrinová, SPŠD Košice – City logistika a Košice

zcfoto6

Potom nasledovala prezentácia Slovensko nemeckej obchodnej komory, ktorú v rámci projektu ProDual predniesla Katarína Pauerová.

Odborný program obsahoval nasledovné prednášky :

JUDr. Margaréta Sovová – bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Aktuálna situácia vo vzťahu k nemeckému zákonu o minimálnej mzde “

JUDr. Viktor Mišík – AK Mišík

Minimálna mzda vo Francúzsku, ktorá je platná od 01.07.2016 “

Pavol Gajdoš – Aon Central and Eastern Europe, org. zložka

Poistenie rizík : minimálna mzda, podvody pri preprave tovaru a iné.“

 

Po skončení oficiálneho programu sa uskutočnilo spoločenské posedenie s občerstvením a pokračovaním neformálnej diskusie.

Celý zápis z riadneho zhromaždenia členov ZLZ SR nájdete TU

 

 

zlzmain Nekomentované

e-publikácia INCOTERMS 2010

V ponuke je predaj najnovšej e-publikácie: Sprievodca Incoterms 2010 ( 220 s., A4, 4-farebná, súbor pdf), ktorú vydala Slovenská obchodná a priemyselná komora.
Ide o osvedčenú odbornú publikáciu s bohatým komentárom a výkladovými pravidlami posledného znenia 11 dodacích doložiek podľa ICC Incoterms 2010 v slovenskom preklade. Viac o publikácii nájdete v priloženom letáku.

V rámci dobrej spolupráce SOPK a ZLZ SR uvedená e-publikácia je pre členov ZLZ SR v cene ako pre členov SOPK = 21,25 €+20% DPH =25,50 €, t.j. so 60% zľavou voči základnej cene pre nečlenskú verejnosť.

V prípade záujmu je potrebné, aby objednávateľ vyplnil priloženú Objednávku e-publikácie ( súbor MS WORD), a to počet kusov e-publikácie a že je členom ZLZ SR ( rovnocenné členstvu SOPK), aby mohol uhradiť túto zvýhodnenú cenu za objednané množstvo.
Vyplnenú objednávku s potvrdením o úhrade následne nech pošle e-poštou na kontaktnú adresu SOPK ( v objednávke uvedenú).
Po prijatí objednávky mu bude elektronicky zaslaný súbor pdf obsahujúci e-publikáciu.

Varím, že e-publikácia o INCOTERMS 2010 bude prínosom pre správne zvolenie a správne interpretovanie dodacích doložiek INCOTERMS 2010.

zlzmain Nekomentované

Vzdelávací program ďalšieho vzdelávania Logistik priemyslu a dopravy na Tech. Univerzite v Košiciach

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústav logistiky priemyslu ponúka vzdelávací program pod názvom „Logistik priemyslu a dopravy“, ktorý sa realizuje na základe potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania MŠVVaŠ SR pod číslom POA 3213/2011/29/1.

 

Vzdelávací program ďalšieho vzdelávania je určený pre získanie ďalšieho vzdelávania v odbore logistika v 5 moduloch s možnosťou získania profesijných titulov:

  1. modul: Základy logistiky
  2. modul: Prevádzkar – operátor logistických systémov (titul – Plog)
  3. modul: Manažér logistiky (titul – Mlog)
  4. modul: Technológ logistiky (titul – Tlog)
  5. modul: Integrátor dopravy (titul  Dlog)

 

Informácie o projekte nájdete aj v prílohe, ktorú otvoríte TU

Bližšie informácie: doc. Ing. Nikoleta Husáková, PhD., e-mail: nikoleta.husakova@tuke.sk, tel. 055/6023147

 

zlzmain Nekomentované

Veľtrh Transport a Logistika 2015 MNÍCHOV

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky spolu s ČESMAD Slovakia sa zúčastnili ako vystavovatelia 15 ročníka medzinárodného veľtrhu Transport a Logistika 2015 v Mníchove v dňoch 5.-8. mája 2015. Tohtoročný veľtrh navštívilo viac ako 55.000 návštevníkov zo 124 krajín a 2.050 vystavovateľov zo 62 krajín.

Na stánku veľtrhu ( obr.1 ) v Mníchove sme privítali okrem zástupcov slovenských a zahraničných spoločností aj generálnu konzulku SR v Mníchove pani Veroniku Lombardini a vicekonzulku pani Nadeždu Čisarovú na obr.2 spolu s prezidentom  ZLZ SR Františkom Komorom a vice prezidentom ZLZ SR Petrom Menzcerom.

Veľtrh Transport a Logistika v Mníchove je odborným veľtrhom, ktorý sa zameriava na logistiku, mobiliitu, IT a Supply Chain Management a je najväčším svojho druhu na svete.

 

 

zlzmain Nekomentované

Preverovanie dopravcu

Pri zadávaní dopravy je veľmi dôležité preverenie dopravcu, aby sa predišlo prípadnej trestnej činnosti.

Príručku, ako preverovať dopravcu nájdete TU

Príručku v anglickom jazyku nájdete TU