sekretariat Nekomentované

Zo zasadnutí predstavenstva ZLZ SR v 2024

Zasadnutie predstavenstva ZLZ SR sa konalo 18.01.2024 a zápis nájdete TU

Zasadnutie predstavenstva ZLZ SR sa konalo 22.02.2024 a zápis nájdete TU

Zasadnutie predstavenstva ZLZ SR sa konalo 21.03.2024 a zápis nájdete TU

Zasadnutie predstavenstva ZLZ SR sa konalo 16.05.2024 a zápis nájdete TU

Zasadnutie predstavenstva ZLZ SR sa konalo 27.06.2024 a zápis nájdete TU

sekretariat Nekomentované

Zo zasadnutí predstavenstva ZLZ SR v 2023

Zasadnutie predstavenstva ZLZ SR sa konalo 12.01.2023 a zápis nájdete TU

Zasadnutie predstavenstva ZLZ SR sa konalo 16.02.2023 a zápis nájdete TU

Zasadnutie predstavenstva ZLZ SR sa konalo 22.03.2023 a zápis nájdete TU

Zasadnutie predstavenstva ZLZ SR sa konalo 13.04.2023 a zápis nájdete  TU

Zasadnutie predstavenstva ZLZ SR sa konalo 18.05.2023 a zápis nájdete TU

Zasadnutie predstavenstva ZLZ SR sa konalo 22.06.2023 a zápis nájdete TU

Zasadnutie predstavenstva ZLZ SR sa konalo 12.09.2023 a zápis nájdete TU

Zasadnutie predstavenstva ZLZ SR sa konalo 11.10.2023 a zápis nájdete TU

Zasadnutie predstavenstva ZLZ SR sa konalo 08.11.2023 a zápis nájdete TU

sekretariat Nekomentované

Zo zasadnutí predstavenstva ZLZ SR v roku 2022

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 12.januára 2022 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 10.februára 2022 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 10.marca 2022 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 07.apríla 2022 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 13.mája 2022 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 21.júna 2022 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 29.septembra 2022 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 11. októbra 2022 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 02. novembra 2022 nájdete TU

sekretariat Nekomentované

Zo zasadnutí predstavenstva ZLZ SR v roku 2021

Zápis z online zasadnutie dňa 14.1.2021 nájdete TU

Zápis z online zasadnutia dňa 17.2.2021 nájdete TU

Zápis z online zasadnutia dňa 18.3.2021 nájdete TU

Zápis z online zasadnutia dňa 15.4.2021 nájdete TU

Zápis z online zasadnutia dňa 13.5.2021 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 16.6.2021 nájdete TU

Zápis zo zasadnutie dňa 13.9.2021 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 13.10.2021 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 10.11.2021 nájdete TU

sekretariat Nekomentované

Zasadnutia Predstavenstva ZLZ SR v roku 2020

Zápis zo zasadnutia dňa 16.01.2020 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 12.02.2020 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 25.06.2020 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 23.07.2020 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 24.09.2020 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 22.10.2020 nájdete TU

Zápis zo zasadnutia dňa 11.11.2020 nájdete TU

sekretariat Nekomentované

Zasadnutia Predstavenstva ZLZ SR v roku 2019

Zápis zo dňa 17.01.2019 nájdete TU

Zápis zo dňa 21.02.2019 nájdete TU

Zápis zo dňa 13.03.2019 nájdete TU

Zápis zo dňa 11.04.2019 nájdete TU

Zápis zo dňa 22.05.2019 nájdete TU

Zápis zo dňa 13.06.2019 nájdete TU

Zápis zo dňa 25.09.2019 nájdete TU

Zápis zo dňa 23.10.2019 nájdete TU

Zápis zo dňa 13.11.2019 nájdete TU