sekretariat Nekomentované

ZLZ SR sa ako spolu-vystavovateľ v Slovenskom národnom stánku zúčastnil na 16. medzinárodnom veľtrhu pre dopravu, logistiku, mobilitu, IT a Supply Chain Management, ktorý sa konal 09.-12. mája 2017 na výstavisku v Mníchove.

Po prvý krát v histórii sa Slovenská republika prezentovala na tomto  veľtrhu vo vlastnom národnom stánku. Na tohtoročnom odbornom veľtrhu, ktorý je považovaný za najvýznamnejší veľtrh svojho druhu sa prezentovalo 2162 vystavovateľov zo 62 krajín sveta, pričom veľtrh navštívilo viac ako 60.000 návštevníkov.

Realizátor Slovenského národného stánku agentúra SARIO spolu s gestorom expozície MDV SR zorganizovali v  rámci veľtrhu, dňa 11. mája Slovenský národný deň formou odborného seminára, ktorý bol zameraný na propagáciu Slovenska, v rámci rýchlo sa rozvíjajúceho trhu pozemných a leteckých prepráv medzi Čínou a Európou, ktorý je výsledkom iniciatívy “ Vízie a akcie spoločného budovania hospodárskeho priestoru Hodvábnej cesty 21. storočia„.

Slovenský národný deň oficiálne otvoril generálny konzul SR v Mníchove Ján Voderadský.

Za Zväz vystúpil s prezentáciou o možnostiach, ktoré ponúka Slovensko v oblasti zasielateľstva a logistiky František Komora – prezident ZLZ SR. 

 

Slovenský národný stánok 170512 GK Mnichov Transport vystava 02.JPG DSCN9773

 Slovenský národný stánok v Mníchove                                        gen. konzul SR v Mníchove Ján Voderadský                     prezident ZLZ SR František Komora