sekretariat Nekomentované

RIADNE ZHROMAŽDENIE ČLENOV ZLZ SR

Prezident ZLZ SR v zmysle § 8 ods. 3  Stanov ZLZ SR zvoláva riadne zhromaždenie členov spojené s voľbou kandidátov do Predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky na

8. novembera 2017

o 15:00 hodine

(registrácia účastníkov 14,30 – 15,00 h)

Miesto konania: Hotel Kormorán, Šamorín – Čilistov

 

Zároveň Vás Predstavenstvo ZLZ SR pozýva na

Odbornú konferenciu ZLZ SR 2017

ktorá sa uskutoční dňa 09. novembra 2017 od 9:00

v Hoteli Kormorán, Šamorín – Čilistov

sekretariat Nekomentované

Veľtrh Transport Logistic 2017 v Mníchove

ZLZ SR sa ako spolu-vystavovateľ v Slovenskom národnom stánku zúčastnil na 16. medzinárodnom veľtrhu pre dopravu, logistiku, mobilitu, IT a Supply Chain Management, ktorý sa konal 09.-12. mája 2017 na výstavisku v Mníchove.

Po prvý krát v histórii sa Slovenská republika prezentovala na tomto  veľtrhu vo vlastnom národnom stánku. Na tohtoročnom odbornom veľtrhu, ktorý je považovaný za najvýznamnejší veľtrh svojho druhu sa prezentovalo 2162 vystavovateľov zo 62 krajín sveta, pričom veľtrh navštívilo viac ako 60.000 návštevníkov.

Realizátor Slovenského národného stánku agentúra SARIO spolu s gestorom expozície MDV SR zorganizovali v  rámci veľtrhu, dňa 11. mája Slovenský národný deň formou odborného seminára, ktorý bol zameraný na propagáciu Slovenska, v rámci rýchlo sa rozvíjajúceho trhu pozemných a leteckých prepráv medzi Čínou a Európou, ktorý je výsledkom iniciatívy “ Vízie a akcie spoločného budovania hospodárskeho priestoru Hodvábnej cesty 21. storočia„.

Slovenský národný deň oficiálne otvoril generálny konzul SR v Mníchove Ján Voderadský.

Za Zväz vystúpil s prezentáciou o možnostiach, ktoré ponúka Slovensko v oblasti zasielateľstva a logistiky František Komora – prezident ZLZ SR. 

 

Slovenský národný stánok 170512 GK Mnichov Transport vystava 02.JPG DSCN9773

 Slovenský národný stánok v Mníchove                                        gen. konzul SR v Mníchove Ján Voderadský                     prezident ZLZ SR František Komora

sekretariat Nekomentované

Oslava 25. výročia založenia ZLZ SR

Oslava 25. výročia založenia Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky sa konala za účasti členov Zväzu a vzácnych hostí dňa 27. apríla 2017 v Bratislave.

Pri tejto príležitosti si prevzali ocenenia : Ing. Jiří Kladiva CSc., Peter Menczer a prof. Ing. Jozef Gnap PhD.   

Po divadelnom predstavení  „Malé manželské zločiny“ v ktorom účinkovali herci : Marta Sládečková a Milan Lasica sa konal slávnostný raut.

Predstavenstvo ZLZ ešte raz ďakuje všetkým sponzorom za podporou tejto oslavy.