sekretariat Nekomentované

Prezident ZLZ SR v zmysle § 8 ods. 3  Stanov ZLZ SR zvoláva riadne zhromaždenie členov spojené s voľbou kandidátov do Predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky na

8. novembera 2017

o 15:00 hodine

(registrácia účastníkov 14,30 – 15,00 h)

Miesto konania: Hotel Kormorán, Šamorín – Čilistov

 

Zároveň Vás Predstavenstvo ZLZ SR pozýva na

Odbornú konferenciu ZLZ SR 2017

ktorá sa uskutoční dňa 09. novembra 2017 od 9:00

v Hoteli Kormorán, Šamorín – Čilistov