sekretariat Nekomentované

MJ SPED s.r.o.

Hlavná 329/4

900 23 Viničné

tel.: +421 33 641 1276

e-mail : andrej.jendek@mjsped.sk

www.mjsped.sk

zlzmain Nekomentované

Mondi SCP, a.s.

Tatranská cesta 3

034 17 Ružomberok

tel: +421 44 436 3560

fax.: +421 44 436 6231

e-mail : martin.ivanic@mondigroup.com

www.mondigroup.com/scp

zlzmain Nekomentované

ISCC s.r.o.

Južná trieda 93

040 01 Košice

tel.: +421 949 580 516

fax.: +421 55 678 43 65

e-mail : stanga@iscc.sk

web : www.iscc.sk