sekretariat Nekomentované

Riadne zhromaždenie členov ZLZ SR sa konalo 13.novembra 2019 v popoludňajších hodinách v priestoroch hotela X-Bionic v Šamoríne – Čilistove. Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia z 27 spoločností, ktoré sú riadnymi členmi ZLZ SR, zástupcovia 7 spoločností, ktoré sú pridruženými členmi ZLZ a hostia.

Správu o činnosti Zväzu za rok 2019 predniesol prezident ZLZ SR Ing. František Komora. V rámci programu riadneho Zhromaždenia členov ZLZ SR odznela správa o hospodárení za rok 2018 a za obdobie 1-10. 2019, ktorú predniesla predsedníčka revíznej komisie pani Mária Csizmadiová a návrh na rozpočet na 2020, ktorý bol Zhromaždením schválený. Pričom výška členského príspevku zostáva na 690.- EUR/rok pre riadnych členov ZLZ SR a 200.- EUR/rok pre pridružených členov.

ZLZ 13.11.2019-10

Zhromaždenie členov schválilo zmenu vo Všeobecných zasielateľských podmienkach ZLZ SR v bode 14.5. podľa návrhu, ktorý bol prílohou pozvánky.

Zhromaždenie členov zvolilo do orgánov zväzu týchto kandidátov:

Prezident ZLZ SR:                           Ing. František Komora

Členovia predstavenstva:

Mgr. Ján Držík

Ing. Peter Harach

Benjamin Chladný

Ing. Pavol Kužma

Peter Menczer

Miloš Mervart

Mag. Stanislav Michalička

Bc. Daša Pobiecká

Ing. Ivan Pobjecký

JUDr. Maroš Prosman

Ing. Tomáš Suhányi

Člen predstavenstva – zástupca pridružených členov: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD

Predseda revíznej komisie:              Mária Csizmadiová

Členovia revíznej komisie:              Ing. Ján Jašenský a Martin Hríň

 

Tak ako každý rok, boli opäť ocenené študentské práce za rok 2019:

  1. miesto : Dominik Ágh, Stredná odborná škola dopravná  Bratislava

Téma: Systémy kontajnerovej a kombinovanej dopravy a ich využitie v logistickom reťazci

  1. miesto : Karolína Ujlacká, Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava

Téma: Skladovanie

  1. miesto : Gabriel Varga, Stredná priemyselná škola dopravná, Košice

Téma: Dovoz tovaru do EÚ z tretích krajín

Pri príležitosti životného jubilea si prevzali ocenenie za aktívnu prácu v oblasti zasielateľstva a logistiky a jeho prínos pre rozvoj zasielateľstva na Slovensku Ing. Ján Vošček a Ing. Peter Harach.

V rámci odborného programu odzneli  dve  prezentácie:

Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o. „Aktuality v colnom a daňovom práve

Spoločnosť Crefoport s.r.o. „Ako na pohľadávky

Po skončení oficiálneho programu sa uskutočnilo spoločenské posedenie s večerou, kde pokračovala neformálna diskusia aj pri heligónke.

Celý zápis z riadneho zhromaždenia členov ZLZ SR nájdete TU