sekretariat Nekomentované

Na tohtoročnej Odbornej konferencii ZLZ SR, ktorá sa konala dňa 14. novembra 2019  bolo prítomných 114 účastníkov. Okrem členov ZLZ SR sa konferencie zúčastnili účastníci kurzu FIATA Diploma, ktorý organizuje ŽU v Žiline, študenti stredných odborných škôl a hostia nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Konferenciu otvorila Ladislava Cengelová, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

ZLZ 14.11.2019-6ZLZ 14.11.2019-7

Odborné a komerčné prednášky, ktoré odzneli počas konferencie:

Balík mobility v cestnej doprave   Hana Jurkovičová, Štátny dopravný úrad MDV SR    

Možný dopad pripravovaných zmien režimu práce vodičov nákladnej dopravy a jeho kontroly na logistiku                         Jozef Gnap, Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS

Cargo development in KATOWICE AIRPORT    Pawel Wojda, Cargo City KATOWICE AIRPORT 

Prístav Koper New investments for better services        Ivan Perič, Luka Koper

Prístav Antwerpy tvárou k súčasným logistickým výzvam a riešeniam   Martin Hubeňák,                                                                                                                                                              Port of Antwerp

DCT Gdańsk Baltic Hub for Today and Tomorrow  Mateusz Frankiewicz, Deepwater                                                                                                                                 Container Terminal Gdańsk

Od tradičnej fyzickej ochrany k modernému bezpečnostnému riešeniu Oliver Duffek,                                                                                                                                                            SECURITAS SK s.r.o. 

LINEAS End to end logistics solutions across Europe   Luboš Fronk, LINEAS

SILK ROAD, operátor METRANS          Štefan Esztergalyos, METRANS /Danubia/, a.s.     

Preprava nebezpečných vecí a použitie bezpečnostných značiek v praxi Rudolf Cagáň ,                                                                                                                                                              Fortischem,a.s. Nováky

Novinky v SW produktoch pre zasielateľstvo a logistiku  Stanislav Kovář,  OLTIS Group, a.s.    

               

NOVINKOU konferencie bola panelová diskusia na hlavnú tému :„Napojenie                        prístavov na  vnútrozemskú prepravu, ktorú moderoval Stanislav Michalička ml.

Panelovej diskusie sa zúčastnili:     Juliusz Grabowski – Port of Szczecin

                                                                Vladimír Doboš – Hafen Hamburg

                                                                Martin Hubeňák – Port of  Antwerp

                                                                Ivan Perič- Port of Koper

ZLZ 14.11.2019-40ZLZ 14.11.2019-42

                        

Predstavenstvo ZLZ SR verí, že Odborná konferencia ZLZ SR 2019 splnila svoj účel a účastníci získali nie len cenné informácie, ale aj nové kontakty.

Poďakovanie patrí všetkým prezentujúcim a sponzorom.

Napísali o Odbornej konferencii ZLZ SR 2019 v Logistika dnes.sk:

Slovenskí logistici si vždy majú čo povedať