sekretariat Nekomentované

V prílohe nájdete informácie o cestnom balíčku EÚ 2020 – I,  výber z hľadiska cestnej nákladnej dopravy, ktorý pre členov ZLZ SR pripravil prof. Ing. Jozef Gnap PhD. vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite v Žiline.

Podrobnosti k cestnému balíčku EÚ 2020-I, budú vysvetlené na webinári 4.12.2020 od 9:30 a na ktorý sa môžete hlásiť na zlz@zlz.sk do 3.12.2020 do 12:00. Po tomto termíne dostanete adresu na pripojenie cez MS Teams.