sekretariat Nekomentované

pridané dňa 30.09.2019, zdroj  : MDV SR 

Užitočné linky týkajúce sa vybavovania vstupných colných a administratívnych formalít pri exporte a importe tovaru medzi EÚ a UK v prípade tvrdého brexitu. Tieto linky budú (a niektoré už sú) dostupné na webovej stránke ministerstva dopravy a výstavby SR:

https://www.gov.uk/brexit

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union

https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

https://www.gov.uk/government/publications/hmrc-brexit-communications-resources

www.rxseaport.eu

www.eurotunnelfreight.com/brexit

https://www.gov.uk/government/publications/communications-pack-roll-on-roll-off-ports-and-eurotunnel-in-the-event-of-a-no-deal-eu-exit/information-for-users-of-roll-on-roll-off-ports-and-eurotunnel-in-a-no-deal-scenario

https://ec.europa.eu/info/files/brexit-preparedness-checklist

http://douane.gouv.fr/articles/c957-entreprises-preparez-vous-au-brexit https://www.getreadyforbrexit.eu/en

www.getreadygorbrexit.eu

https://finance.belgium.be/en/customs_excises/enterprises/brexit

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_en.

https://ec.europa.eu/info/files/preferential-rules-origin.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_sk#heading_2

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en#

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en#heading_4

 

pridané dňa 20.03.2019, zdroj Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. : 

Newsletter k Brexitu v slovenskej aj anglickej verzii

 

pridané 18.03.2019, zdroj MDV SR : 

Aktuálna infografika a manuál pre dopravcov zverejnené na internetovej stránke MDV SR:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/brexit

 

pridané 15.03.2019, zdroj TASR:

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili vo štvrtok 14.03.2019 dodatok, podľa ktorého má vláda požiadať Brusel o možnosť odkladu termínu odchodu Británie z EÚ. Ten je naplánovaný na 29. marca. Informovala o tom BBC.

 

pridané 15.03.2019, zdroj CLECAT:

Dňa 11. marca 2019 Európska komisia uverejnila osobitnú príručku pre usmernenie záležitostí týkajúcich sa Brexitu a colných záležitostí. Príručka sa zaoberá situáciou, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou v deň odstúpenia od zmluvy bez dohody (29.03.2019), a teda bez prechodného obdobia stanoveného v návrhu dohody o odstúpení od zmluvy (no-deal Brexit, tzv. tvrdý Brexit):

Dear Members,

Given that the date of 29 March is approaching fast and the risk that the United Kingdom will leave the European Union without a deal remains, the European Commission has intensified its “no-deal” preparation and outreach to EU businesses in the area of customs and indirect taxation.

On 11 March, the European Commission published a special Guidance note on Brexit and customs related matters which deals with the situation where the UK becomes a third country on the withdrawal date without a withdrawal agreement and hence without a transition period provided for in the draft Withdrawal Agreement (no-deal Brexit). The guidance provides practical details on the consequences for customs processes as of the withdrawal date and specific measures and explanations for Member States and private sector parties. The note addresses in depth, inter alia, the registration for EORI numbers, the impact on authorisations, proof of origin and origin procedures, return goods, transit and other special procedures, such as warehousing, inward and outward processing.

The guidance document is further accompanied by:

·        Brexit transit business scenarios;

·        Brexit export business scenarios; and

·        Presentation on the preferential origin aspects.

The Guidance note, together with its supporting documents, should be read in conjunction with the Guidance note on excise in relation to ongoing movements of goods in case of no-deal Brexit. The European Commission also published a Guidance note on VAT administrative cooperation and recovery assistance and Guidelines of the VAT Committee in case of no deal.

Alongside the in-depth guidance documents, the Commission has launched an outreach campaign as part of its ongoing efforts to prepare for the UK’s exit of the EU without a deal, calling for intensified preparedness work for any outcome. This campaign should help to inform (smaller) businesses that want to continue trading with the UK after 29 March on what they need to do to ensure as smooth a transition as possible. The main message of the campaign is to encourage business to get in touch with their national customs administrations to enquire about the procedures to prepare trading with the UK as a non-EU country. In this context, the Commission published the following communication material:

·        Brexit Customs Guide for business;

·        Checklist for Traders;

·        Contacts of EU-27 national authorities in the field of Customs and Tax.

According to the European Commission, preparing for the UK becoming a non-EU country is of paramount importance if significant disruption for EU business is to be avoided.

pridané 13.03.2019, zdroj MF SR:

Na stránke DG TAXUD bola uverejnená príručka pre Brexit spolu s konkrétnymi scenármi pre tranzit a vývoz. Ide o dokumenety:

Guidance note on customs matters in case of no deal

Brexit Transit business scenarios

Brexit Export business scenarios

Príručka by mala byť v nasledujúcich dňoch uverejnená aj v národných jazykoch členských štátov EÚ.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-sk

 

 

pridané 04.03.2019, zdroj Francúzske gen. riadieľstvo pre clá a spotrebné dane a CLECAT: 

dokumenty s radami k BREXITu, EU Tunel a prístavy


pridané 26.02.2019:

Vážení kolegovia,

vzhľadom na blížiaci sa Brexit, ako aj na skutočnosť nedostatku relevantných informácií z EU aj UK, dovolili sme si pripraviť Vám zhrnutie priebehu Brexitu, tak ako sa nám situácia javí za súčasného stavu.

Zároveň upozorňujeme na informácie Finančného riaditeľstva SR, ktoré sa zaoberajú tou istou problematikou a tiež na pracovné stretnutie s pracovníkmi FR SR a MF SR, ktoré začíname pripravovať na polovicu marca 2019, pričom pre nedostatok informácií, musíme odkladať toto stretnutie na okamih, keď už bude aspoň niečo definitívne známe.

Zároveň sa snažíme aktivizovať štátnu správu na obdobie, keď budeme mať potrebné informácie a keď už budeme môcť riešiť problémy na úrovni podnikov. Toto by nám všetkým, pri akomkoľvek stave veci po 29.3.2019, malo pomôcť stabilizovať situáciu.

Prosíme, sledujte informácie, ktoré sa nám pre Vás podarí získať a ktoré Vám predkladáme prostredníctvom mailov a zverejňujeme na web stránke: https://zlz.sk/brexit

V prípade nejasností, prosím, obráťte sa mailom na sekretariát (zlz@zlz.sk) , ktorý bude Vaše otázky predkladať odbornej pracovnej skupine vedenej pánmi Prosmanom a Harachom.

Ing. František Komora, prezident ZLZ SR

 

pridané 25.02.2019, zdroj CLECAT:

Európska komisia pripravila 18. februára 2019 špeciálnu webovú stránku so zoznamom praktických
tipov a odporúčaní, tak aby sa zabezpečilo, že súkromný sektor bude čo najlepšie informovaný o možnostiach zmiernenia
negatívnych vplyvov prípadného „tvrdého“ Brexitu bez dohody dňa 29. marca 2019:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/brexit-preparedness_en

 

pridané dňa 22.02.2019, zdroj FR SR: 

Súhrnné informácie o BREXITe, uverejnené na stránke FR SR:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Clo/Brexit/2019/2019.02.20_Brexit_suhrn.pdf

 

pridané dňa 19.02.2019, zdroj MF SR:

Európska komisia zintenzívnila svoju informačnú kampaň zameranú na pripravenosť podnikov z EÚ v oblasti ciel a nepriamych daní, ako je DPH. Reaguje tak na riziko, že Spojené kráľovstvo môže 30. marca tohto roku opustiť EÚ bez dohody (tzv. scenár bez dohody). Link na tlačovú správu, súčasťou ktorej sú aj odkazy na zdroje ďalších informácií:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_sk.htm

 

pridané dňa 06.02.2019, zdroj FS SR:

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/clo/brexit

 

pridané dňa 15.01.2019, zdroj MDV SR : 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/zalezitosti-eu/brexit

 

pridané dňa 26.11.2018, zdroj EK : 

Európska Komisia zverejnila podrobnosti o prípadnom „tvrdom“  BREXITe   https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#travel

Materiál je obsiahly a  všetko je v 22 jazykoch na uvedenom linku.

Pre informáciu  pripájame aj opatrenia pre colnú oblasť a dane, ktoré nájdete TU

 

pridané dňa 15.10.2018, zdroj :  ambasáda UK v Bratislave: 

Miniterstvo dopravy UK pripravilo dokumenty pre prípad, že sa nedosiahne BREXIT dohoda :

Commercial road haulage in the EU if there’s no Brexit deal

 Operating bus or coach services abroad if there’s no Brexit deal

 Vehicle insurance if there’s no Brexit deal

Department for Transport publishes no deal planning information

 

pridané dňa 21.09.2018 : 

Link na stále platnú a účinnú Dohodu o medzinárodnej cestnej doprave medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska :

http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/2004/TS0024.pdf

 

pridané dňa 19.09.2018 : 

Ďalšie rokovania k téme Brexitu boli na úrovni CLECAT CITI – BREXIT v Bruseli dňa 17-18.09.2018, ktorého sa zúčastnil Ing. Peter Harach, viceprezident  ZLZ SR.

Zápis z tohto rokovania nájdete TU

 

 

 

Dňa 08.08.2018 sa uskutočnilo stretnutie na britskej ambasáde s tajomníkom britského veľvyslanectva Mr. Leslie Hayler a zástupcami ZLZ SR : Ing. Františekom Komorom – prezidentom ZLZ SR a Ing. Tomášom Suhányi – členom predstavenstva.

Predmetom diskusie boli témy súvisiace s aktuálnymi otázkami a vplyvom  Brexitu na sektor logistiky, dopravy a zasielateľstva. Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu 29. marca 2019 a jeho Vláda tak naplní svoj záväzok vyplývajúci z výsledkov referenda z roku 2016.

Pri formovaní nového obchodného partnerstva sa Spojené kráľovstvo chce zamerať na to, aby na hraniciach na svoje trhy zabezpečilo nepretržitý a bezproblémový prístup pre tovary a služby. Na účely splnenia tohto cieľa Britská vláda navrhuje vytvoriť zónu voľného obchodu. Vízia Britskej vlády o hospodárskom partnerstve zahŕňa okrem iného, aby sa zároveň zrušili clá na všetky tovary. Tieto opatrenia by umožnili predísť problémom na hraniciach a chrániť integrované dodávateľské reťazce, ktoré zahŕňajú Spojené kráľovstvo aj EÚ.

Britská vláda nastaví nový rámec zohľadňujúci britské kontroly hraníc, ktorý zároveň umožní občanom Spojeného kráľovstva a EÚ pokračovať vo vzájomnom cestovaní a podnikom dodávať tovary a poskytovať služby.

Medzinárodná cestná preprava tovaru medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ by sa mala uskutočňovať v rámci systému Spoločenstva pre udeľovanie licencií stanoveného v nariadení EÚ 1072/2009 a pod podobným britským oprávnením pre britských dopravcov, ktoré by sa mali vytvoriť počas prechodného obdobia. Po ich vytvorení sa EÚ a Spojené kráľovstvo by mali vzájomne uznávať systém udeľovania licencií pod podmienkou, že boli prijaté  podľa porovnateľných kritérií a noriem.

Stretnutie na britskej ambasáde prebehlo aj so zástupcami združenia ČESMAD Slovakia. Spoločne identifikovali otázky, ktoré by bolo potrebné riešiť počas rokovaní Brexitu a po uzavretí dohody o Brexite, aby sa zabránilo možným negatívnym vplyvom na dopravu :

  • Oznámenie jasného časového rámca a komplexného prechodného obdobia
  • Zosúladenie prístupu k pravidlám trhu cestnej nákladnej dopravy s cieľom zabezpečiť voľný pohyb tovaru bez prekážok. V prípade alternatívy vo forme povolení – presné pravidlá a dostatočne dlhé prechodné obdobie.
  • Vzájomné uznávanie všetkých dokumentov – vodičských preukazov, kvalifikačných kariet a pod.
  • Zosúladenie sociálnych podmienok s cieľom uľahčiť prevádzku dopravcov z EÚ a Veľkej Británie.
  • Efektívny colný postup s dostatočnou infraštruktúrou na zabezpečenie rýchleho tranzitu.
  • Vzájomné uznávanie colných a bezpečnostných systémov akreditácie.
  • Záväzok uprednostniť digitalizáciu a vynaložiť úsilie na minimalizáciu administratívnej záťaže pre Tdopravcov.

 

V nadväznosti na publikáciu bielej knihy (white paper) o budúcich vzťahoch Spojeného kráľovstva a Európskej Únie sa vláda UK rozhodla publikovať aj odborné pokyny pre firmy v rôznych sektoroch v prípade, ak nedôjde k podpisu dohody. Nájdete ich na https://www.gov.uk/technicalnotices.

V súčasnosti je ich publikovaných 25, dokopy ich bude okolo 80 a budú zverejnené v priebehu augusta a septembra 2018.

Predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať nasledovné oblasti: trading with the UK if there’s no Brexit deal a classifying your goods in the UK Trade Tariff if there’s no Brexit deal.