sekretariat Nekomentované

Pripravujeme  7. akreditovaný kurz Zasielateľstvo- Špedičný expert – FIATA Diploma, ktorý sa začne ak bude prihlásených nad 20 účastníkov dňa 4.- 5.11.2021.

Kurz je akreditovaný svetovou asociáciou zasielateľstva a logistiky FIATA a tiež Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR. Kurzu sa zúčastňujú zástupcovia veľkých nadnárodných logistických a zasielateľských firiem napr. DB Schenker, METRANS,  ale aj menších logistických a dopravných firiem minimálne s jednoročnou praxou v odbore.

Kurz je organizovaný Žilinskou univerzitou v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR.

Podrobnosti o kurze sú na: https://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávanie Zväzu logistiky a zasielateľstva SR