sekretariat Nekomentované
S nesmiernym zármutkom sme prijali správu o úmrtí spoluzakladateľa a prvého 
prezidenta Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, Ing. Jozefa Federiča.
Zostane nám v srdciach, jeho vykonané celoživotné dielo nielen pre náš Zväz, ale i 
pre celú odbornú verejnosť na Slovensku, ponesie natrvalo jeho pečať.
Česť jeho pamiatke.

Smútočné oznámenie