sekretariat Nekomentované

Na online ankete, ktorá sa konala počas februára a marca 2021, sa zúčastnilo celkovo 55 respondentov. Veľmi silná je komunikácia ZLZ SR cez mail (monitoring médií, newsletter, etc), asi tretina respondentov využíva webstránku www.zlz.sk a štvrtina respondentov získava informácie od ZLZ SR aj na osobných stretnutiach (konferencia, veľtrh, etc.). Sociálne média (facebook, LinkedIn) sa zatiaľ využívajú v malej miere.
Za prínosné sa pokladajú všeobecné informácie o ekonomike a preprave ako aj legislatívne správy (po 85%). Ďalej špecifické informácie a informácie o školeniach (po 70%). Polovica respondentov pokladá informovanie o dianí v medzinárodných organizáciách za prínosné.
Vysoká spokojnosť je s mailovým servisom (monitoring, newsletter), odbornou konferenciou a školeniami a webinármi. Celkovo sa dá povedať, že ak respondent vedel ohodnotiť aktivity ZLZ SR, tak ich ohodnotil kladne (veľmi spokojný až spokojný).
V návrhoch na zlepšenie sú uvedené nasledovné návrhy: viac (odborných) webinárov, častejšie pracovné stretnutia (napr. námorný klub) a zlepšenie komunikácie smerom k odbornej verejnosti ako aj nečlenom. Predstavenstvo Zväzu bude uvedené návrhy postupne realizovať, pričom aktuálne akcie môžete sledovať na: https://zlz.sk/events/

Online anketa bola realizovaná na základe poverenia Predstavenstvom ZLZ SR (úloha 24/2020)
Cieľová skupina ankety: všetci členovia ZLZ SR (riadni, pridružení a čestní).

Za spoluprácu a podnety ďakujeme.