sekretariat Nekomentované

Upozorňujeme na nový systém registrácie zásielok ACI (Advanced Cargo Information) pred dátumom odoslania je zavedený v Egypte článkom 39 nového colného zákona č. 207.

Má sa tým naplniť cieľ zjednodušenia postupov pre odbavenie zásielok, zaistiť overenie záruk dovozcu a vývozcu, prijať dovoz určitých druhov zásielok, alebo zakázať iným vstúpiť na egyptský trh.
Postupy boli nastavené takto:

– dovozca, alebo jeho zástupca sa zaregistruje na elektronickom portály vnútroštátneho jednotného portálu pre zjednodušenie zahraničného obchodu „NAFEZA“;

– najmenej 48 hodín pred odoslaním zásielky do Egypta musia byť „nahraté“ informácie o zásielke, aby obdržala predbežné colné registračné číslo, ktorým je „ACID alebo predbežná informatívna deklarácia zásielky“. Berie sa na vedomie, že proces „nahrávania“ informácií o zásielke sa musí opakovať pri každej zásielke;

– exportér využije vyhradenú platformu založenú na CargoX riešení pre blockchain prenos dokumentov, v ktorej si bude musieť vytvoriť účet.
ACID by mala byť riadne uvedená v každom prepravnom doklade, aby bola zaistená sledovateľnosť zásielky.

Pozor tiež na to, že zásielka nebude vyložená z plavidla a bude vrátená, pokiaľ nebude dodržaná registrácia cez ACI.

Zdôrazňujeme, že prevádzka tohto systému už bola zahájená skúšobne od 1.apríla 2021 a včera (23.6.) vydaným dekrétom bolo prechodné obdobie predĺžené do 30.9.2021, t.z. že implementácia ACI sa začne 1.10.2021.