zlzmain Nekomentované

Predstavenstvo Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky na svojom online rokovaní dňa 17.02.2021,  rozhodlo o prijatí za riadneho člena ZLZ SR nasledovnú spoločnosť:

Jarek Toptrans s.r.o.,  Stavbárov  1278,  071 01 Michalovce, IČO  50 585 975

v zmysle ustanovení § 4 ods. 5 a Stanov ZLZ SR, prípadné námietky je možné podať do 19.03.2021    vrátane