zlzmain Nekomentované

 

Predstavenstvo Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky na svojom online rokovaní dňa 18.03.2021,  rozhodlo o prijatí za riadneho člena ZLZ SR nasledovnú spoločnosť:

PLUSIM spol. s r.o,  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO  35 818 565

v zmysle ustanovení § 4 ods. 5 a Stanov ZLZ SR, prípadné námietky je možné podať do 17.04.2021    vrátane