sekretariat Nekomentované

Spoločnosť  Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o. pripravila pre Vás newsletter týkajúci sa novely zákonníka práce, ktorá nadobúda účinnosť dňom 01.03.2021.

Novela prináša riešenia na vybrané problémy aplikačnej praxe, ako aj modernizáciu niektorých inštitútov, ktorú si vyžiadala pretrvávajúca pandémia.

Hlavné zmeny sa týkajú nasledujúcich oblastí a inštitútov:

  • rozšírenie okruhu činností, ktoré môže vykonávať mladistvý zamestnanec, ako aj zvýšenie ochrany mladistvých zamestnancov v rámci práce na dohodu,
  • zavedenie možnosti výberu medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie,
  • zmodernizovanie právnej úpravy práce z domu (homeoffice),
  • nová možnosť predĺženia skúšobnej doby pri prekážke na strane zamestnanca,
  • definovanie pojmu ,,zamestnanec trvale starajúci sa o dieťa“,
  • obmedzenie pôsobnosti odborovej organizácie u zamestnávateľa,
  • zavedenie možnosti zamestnávateľa dať výpoveď zamestnancovi, ktorý dovŕšil vek 65 rokov.

Kompletný prehľad zmien nájdete v priloženom newslettri.