sekretariat Nekomentované

V rámci právnej úpravy dotácií na nájomné došlo v poslednej dobe k niekoľkým zmenám, ktoré umožňujú využívať štátnu podporu aj pre obdobie sťaženého užívania prevádzok v dôsledku zákazu vychádzania a prijatých opatrení UVZ SR.

V prílohe nájdete aktualizovaný newsletter so znením prijatých zmien počas zákazu vychádzania v rámci 2. lockdownu.

V rámci prijatých zmien možno uviesť, že základ podmienok pre žiadosť o podporu zostáva nezmenený, no radi by sme Vás upozornili na niektoré  odlišnosti oproti podávaniu žiadostí za 1. lockdown, teda oproti obdobiu Október až December 2020:

–    zmena okruhu oprávnených žiadateľov o dotáciu podľa bodu VII.  (zrušenie delenia žiadateľov podľa okresov),

–    vymedzenie nového obdobia podávania žiadostí za 2. lockdown (od 19.12.2020),

–    možnosť podania spoločnej žiadosti za celé uplynulé obdobie sťaženého užívania od 19.12.2020 do 31.01.2021.

 

Úplný prehľad zmien nájdete v priloženom newslettri.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.

Adresa: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Mobil:  + 421 907 760 347

Fax: + 421 33 53 32 389

Email: maros.prosman@ppak.sk

Web: www.prosman-pavlovic.sk