zlzmain Keine Kommentare

 

Predstavenstvo Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa   rozhodlo o prijatí za riadneho člena ZLZ SR nasledovnú spoločnosť :

 

v zmysle ustanovení § 4 ods. 5 a Stanov ZLZ SR, prípadné námietky je možné podať do    vrátane.