sekretariat Nekomentované

Dňa 15.11.2021, nadobudla účinnosť novela zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, pričom k časti uvedenej novely vydala finančná správa dňa 09.11.2021 tlačovú správu.

V prílohe prinášame krátke zhrnutie relevantných informácií, ako je okrem iného:

  • oznamovanie bankových účtov,
  • ručenie za daň dodávateľa,
  • vyplatenie nadmerného odpočtu len na nahlásený bankový účet,

Podklady pripravila spoločnosť  PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O., ktorá je v prípade otázok k dispozícii na maros.prosman@ppak.sk