sekretariat Nekomentované

V týchto dňoch oslavuje životné jubileum, 60 rokov,  Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR. Predstavenstvo Zväzu oceňuje jeho významný prínos pre slovenskú logistiku a zasielateľstvo a pripája sa ku gratulantom so želaním hlavne pevného zdravia.