sekretariat Nekomentované

Oslava 25. výročia založenia Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky sa konala za účasti členov Zväzu a vzácnych hostí dňa 27. apríla 2017 v Bratislave.

Pri tejto príležitosti si prevzali ocenenia : Ing. Jiří Kladiva CSc., Peter Menczer a prof. Ing. Jozef Gnap PhD.   

Po divadelnom predstavení  „Malé manželské zločiny“ v ktorom účinkovali herci : Marta Sládečková a Milan Lasica sa konal slávnostný raut.

Predstavenstvo ZLZ ešte raz ďakuje všetkým sponzorom za podporou tejto oslavy.