sekretariat Nekomentované

Dňa 12.3.2020 prijal Ústredný krízový štáb najmä nasledujúce pomerne tvrdé opatrenia, ktoré by sa mohli dotknúť podnikateľskej činnosti v Slovenskej republike, pričom finálne znenie prijatých opatrení nie je doposiaľ známe:

  • zavádzajú sa hraničné kontroly do SR,
  • zavádza sa povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
  • osobná doprava na všetkých troch medzinárodných letiskách sa zastaví,
  • obmedzuje sa medzinárodná osobná vlaková preprava, autobusová preprava a osobná lodná preprava, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania,
  • školy a školské zariadenia ostanú zatvorené.

V zmysle prílohy  si dovoľujeme uviesť, niektoré možnosti zamestnávateľa, resp. zamestnanca v súvislosti s touto vírusovou chorobou a vznikom možných problémov s ňou spojených.

V prípade otázok sme k dispozícii.

JUDr.   Maroš P R O S M A N

PROSMAN A PAVLOVIČ ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, S.R.O.

mobil: + 421 907 760 347

e-mail: peter.rohacek@ppakpe.sk

web: www.prosman-pavlovic.sk