sekretariat Nekomentované

V mene vedenia Dopravnej akadémie v Trenčíne – pridruženého člena Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky, Vás touto cestou chceme požiadať o  možnosť spolupráce v oblasti vykonávania odborného výcviku žiakov Dopravnej akadémie na pracoviskách  zamestnávateľov.

V súčasnosti trh práce pociťuje nedostatok šikovných absolventov škôl, ideálne kvalifikovaných a s niekoľkoročnou praxou.

Pridajte sa k zamestnávateľom a riadnym členom ZLZ SR, ktorí aj touto formou systematicky podporujú odborné vzdelávanie.

V prípade Vášho záujmu podporiť bezplatnú odbornú  prax mimo systému duálneho vzdelávania v oblasti dopravy, logistiky, zasielateľstva, ekonomiky, alebo účtovníctva nás prosím kontaktujte na t.č.: 0948513810 (Ing. Peter Macháč, Manažér pre odborné vzdelávanie), alebo sekretariat@dopravnaakademia.sk a následne nastavíme odborný výcvik podľa Vašich potrieb. Dopravnú akadémiu navštevujú žiaci nielen z okolia Trenčína, ale z viacerých regiónov po celom Slovensku a tak vieme pružnejšie reagovať na samotnú dochádzku žiakov na jednotlivé pracoviská.

https://www.dopravnaakademia.sk/

V prípade záujmu o vstup do systému duálneho vzdelávania, prizveme koordinátora pre duálne vzdelávanie.

http://dualnysystem.sk/

Odovzdajte Vaše skúsenosti aspoň jednému žiakovi počas týždňovej, dvojtýždňovej súvislej praxe, alebo dlhodobej praxe. Priblížte Vašu spoločnosť práve žiakom, potenciálnym zamestnancom a odborníkom v danom odbore.