sekretariat Nekomentované

Radi by sme Vás formou tlačovej správy, informovali o dianí v Poľsku, ktoré môže byť pre Vás zaujímavé a inšpirujúce.

Samozrejme, v prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii.

 

Bartosz Tymkowski                                    Ing. Mája Vargová

Zástupca veľvyslanca                                         Expert

                                                                                       
Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

Paulínyho 7, 814 91  Bratislava

Telefon: +421 2 5949 0219 (ústredňa: +421 2 5949 0211)

Mobil: +421 904 894 570
www.gov.pl/slovensko