sekretariat Nekomentované

Slovenská vláda schválila balík ďalších opatrení, medzi ktoré patrí aj návrh schémy slovenského modelu „kurzarbeit“. Návrh schémy slovenského modelu „kurzarbeit“ bude zamestnávateľom umožňovať vybrať si z dvoch možností

PRVÁ MOŽNOSŤ

Zamestnávateľovi bude preplatená suma 80% z priemerného zárobku zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa, najviac však v sume 880,- EUR na jedného zamestnanca.

DRUHÁ MOŽNOSŤ

Zamestnávateľovi bude poskytnutý paušálny (fixný) príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, za predpokladu reálneho poklesu tržieb, a to vo výške podľa nasledovnej tabuľky:

pokles tržieb (kategórie) marec 2020
menej ako 10% 0,-eur
od 10 % – 19,99 % 90,- eur
od 20 % – 29,99 % 150,- eur
od 30 % – 39,99 % 210,- eur
od 40 a viac % 270,- eur
pokles tržieb (kategórie) apríl, máj 2020
menej ako 20 % 0,- eur
od 20,00 – 39,99 % 180,- eur
od 40,00 – 59,99 % 300,- eur
od 60,00 – 79,99 % 420,- eur
od 80 % a viac 540,- eur

Výška poklesu tržieb sa dokladuje v porovnaní:

  1. a) s rovnakým obdobím v roku 2019, alebo
  2. b) s priemerom za rok 2019, alebo
  3. c) s obdobím februára 2020, pokiaľ žiadateľ neprevádzkoval činnosť v predchádzajúcich obdobiach (písm. a) alebo b)).

UPOZORŇUJEME, že obidva príspevky NIE JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ, takže zamestnávatelia si musia vyhodnotiť a prepočítať výhodnosť oboch alternatív.

Medzi podstatné zmeny v tejto oblasti tiež patrí odstránenie finančného limitu 800.000,- EUR na jedného zamestnávateľa.

Bližšie podrobnosti sa môžete dozvedieť z priloženého newslettra v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku