sekretariat Nekomentované

Nová povinnosť pre cestných dopravcov idúcich do Holandska má platiť od 1.3.2020, kde všetky zahranične dopravné spoločnosti majú hlásiť/registrovať prostredníctvom elektronického okna všetkých zahraničných vodičov, ktorí idú do Holandska.

Povinnosť platí pre prepravy do / z NL (výnimka platí pre tranzit), pre vodičov-zamestnancov a taktiež pre vodičov-živnostníkov.

Holandské úrady vytvorili web stránku s potrebnými informáciami pre vysielanie pracovníkov a registráciu v holandskom, anglickom a nemeckom jazyku:

www.postedworkers.nl
english.postedworkers.nl
deutsch.postedworkers.nl

Portál pre registráciu by mal byť aktívny po 10.2.2020.