sekretariat Nekomentované

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zapísal do registra 19.10.2021 ochrannú známku číslo 256279 pre Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky