sekretariat Nekomentované

Dobrý deň,

spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelácia, s.r.o., pripravila pre členov ZLZ SR newsletter o zásadných zmenách a novinkách v rámci výroby, distribúcie, prepravy a obchodovania s tabakovými výrobkami, ktoré sa v EÚ a v SR legislatívne zaviedli už od 20. mája 2019 a ktoré sa týkajú označovania tabakových výrobkov jedinečným identifikátorom („rodným listom“) a bezpečnostným prvkom, a to od ich výroby alebo dovozu, až po ich predaj spotrebiteľovi. Zavádza sa unikátny systém online „vysledovateľnosti“ („e-traceability“) tabakových výrobkov, ktorý prinesie všetkým dotknutým subjektom množstvo povinností.

V prílohe tohto e-mailu nájdete podstatné informácie.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať spoločnosť Prosman a Pavlovič, advokátska kancelária, s.r.o. na office@prosman-pavlovic.sk, alebo na +421 907 760 347