sekretariat Nekomentované

Dňa 15.7.2020 na základe úspešne vykonaných záverečných skúšok akreditovaného kurzu Zasielateľstvo -Špedičný expert FIATA Diploma boli odovzdané certifikáty absolventom v poradí už 6. behu kurzu.
Certifikáty odovzdali Ing. František Komora prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR (ZLZ SR) a odborný a organizačný garant kurzu prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy a predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávania ZLZ SR.
Absolventi okrem certifikátu Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov obdržia certifikát od celosvetovej asociácie zasielateľstva a logistiky  FIATA:  www.fiata.com

Podrobnosti o kurze a pripravovanom 7. behu kurzu  sú na https://skolenia-fpedas.uniza.sk/kurz-fiata/zakladne-informacie